Milliyetçiliğe Karşı Milliyetçilik Yön- Devrim Hareketi ve Aydınlar Ocağı'nın İktidar Stratejilerinde Milliyetçiliğin Yeri

Bir kitabı okumanın ve anlamanın yanında yazarın eserini nasıl oluşturduğu anlaşılmalıdır. Ayrıca eleştiri/tenkit yöntemine başvurularak daha anlamlı hale getirilebilmelidir. Bu sebeple bu çalışmamızda Onur TÜRKÖLMEZ'in doktora tezinden ürettiği bu eserini ele aldık. Milliyetçiliğe Karşı Milliyetçilik kitabında, Türkölmez'in dönemin kaynakları dışında karşılaştırmalı analizleri de bulunmaktadır. Eser üç ana bölüm ve alt başlıklardan oluşmaktadır.

___

Chicago Tuzak, M. "Milliyetçiliğe Karşı Milliyetçilik Yön- Devrim Hareketi ve Aydınlar Ocağı'nın İktidar Stratejilerinde Milliyetçiliğin Yeri". Türk Dünyası Araştırmaları 133 (2023 ): 137-140