Ayçin DEMİR

Bir Jurnal Hikayesi: Ebubekir Hazım Bey'in Dedeağaç Mutasarrıflığı ve Azli

Türk Dünyası Araştırmaları

2023-Cilt: 133 - Sayı: 262

69-82

dedeagac, ıı.abdülhamit, ebubekir hazım tepeyran

270 181

7