SEZAİ KARAKOÇ'UN "EDEBİYAT YAZILARI"

 Sezai Karakoç, verdiği eserlerle Türk edebiyatının son 60 senesinde mühim bir yere oturur. Başta şiir olmak üzere hikâye, deneme, fıkra, piyes, inceleme – düşünce yazıları gibi çeşitli türlerde kalem oynatmıştır. Programlı çıkışı ve estetik yönü edebiyat dünyasının ilgisini çekmiştir. Edebiyatımızda bir sistem gözeterek ürün veren nadir sanatkârlardandır. O, insanımızın şuur kazanması ve öz benliğine dönmesi için “Diriliş” adını verdiği bir sistem geliştirmiştir. Bu sistemde edebiyat önemli bir yer tutar. Edebiyat, Karakoç’un “Diriliş” perspektifinin bir nevi başlangıç noktası ve onun felsefesine göre kendini inşa etmenin bir yoludur. Bu bağlamda Sezai Karakoç’un “Edebiyat Yazıları” başlığı ile çıkmış kitaplarının incelenmesi, sanatkârın, teklif ettiği sistemin, ürünlerinin anlaşılması için önem arz eder. Makalede hem onun uygarlık, kültür, sanat, edebiyat konularındaki bilgi ve fikirleri aktarılmakta hem de ideali ve bu görüşleri incelenmektedir.

-

Sezai Karakoç holds a significant place in Turkish Literature by his works in the last 60 years. He wrote mainly poetry and other genres like stories, essays, articles, plays and reviews. His programmed emergence and aesthetical aspect draws attention of literature world. He is one of rare artists who produces by overseeing a system. He develops a system called “Diriliş” for our people to gain conscience and return their self-esteem. In this system literature holds a substantial place. Literature is somewhat origin of Karakoç’s “Diriliş” perspective and a way of to build self according to his philosophy. In this regard, reviewing Sezai Karakoç’s books named “Literature Articles” is crucial ∗ Yrd. Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi. El-mek: turnam@gmail.com to comprehend artist’s works and the system he proposes. In the article both his knowledge and ideas on culture, art, literature are transferred and his ideals and views are scrutinized.

___

 • ADARNO Theodor W., Edebiyat Yazıları, Metis Yayınları, İstanbul, 1999.
 • BAŞ Münire Kevser, Sezai Karakoç’un Düşünce ve Sanatında Temel Kavramlar, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları (Türk İslam Edebiyatı) Anabilim Dalı Doktora Tezi, Ankara, 2005.
 • KARAKOÇ Sezai, Edebiyat Yazıları I – Medeniyetin Rüyası Rüyanın Medeniyeti Şiir, Diriliş Yayınları, İstanbul, 1997.
 • KARAKOÇ Sezai, Edebiyat Yazıları II – Dişimizin Zarı, Diriliş Yayınları, İstanbul, 1997.
 • KARAKOÇ Sezai, Edebiyat Yazıları III – Eğik Ehramlar, Diriliş Yayınları, İstanbul, 2000.
 • KARATAŞ Turan, Doğu’nun Yedinci Oğlu - Sezai Karakoç, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 1998.
 • KEMAL Yahya, Edebiyata Dair , İstanbul Fetih Cemiyeti, İstanbul, 2005.
 • KISAKÜREK Necip Fa zıl, Çile, Büyük Doğu Yayınları, İstanbul, 1981.
 • KÖSOĞLU Nevzat, Milli Kültür ve Kimlik, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1992, s.
 • OKAY ORHAN, Sanat ve Edebiyat Yazıları, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1998. ÖZAKPINAR Yılmaz, İslâm Medeniyeti ve Türk Kültürü, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2003.
 • ÖZAKPINAR Yılmaz, Kültür ve Medeniyet Anlayışları ve Bir Medeniyet Teorisi, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1997.
 • TOLSTOY, Sanat Nedir? , Şûle Yayınları, İstanbul, 2000.
 • T. S. ELİOT, Edebiyat Üzerine Düşünceler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1983.