ERZİNCAN İLİ AĞIZLARI

Öz Dil, insanı gerçeğe ulaştıran, duygu ve düşüncenin temeli olan bir anlaşma vasıtasıdır. İnsanlar sahip oldukları dilleri vasıtasıyla zihnen yücelir, kuvvet ve kudret kazanırlar. Türk dillerini inceleyecek olanların, en eski Türkçeden günümüz ağızlarına kadar, titiz ve dikkatli bir çalışma içinde olmaları gerekir. 
Anahtar Kelimeler:

ERZİNCAN, İL, AĞIZLARI

___

Osman Turan, Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi.

Türk Ansiklopedisi, C. XV.

Tahir Erdoğan Şahin, Erzincan Tarihi.

Erzincan İl Yıllığı, 1967.

___

APA Sağır, M . (1994). ERZİNCAN İLİ AĞIZLARI . Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten , 37 (1989) , 161-170 .