NİTEL ARAŞTIRMALARDA E-GÖRÜŞME TEKNİĞİ

Bu makalenin amacı son yıllarda nitel araştırmalarda yaygın biçimde kullanılmaya başlanan ve e-posta (elektronik posta) aracılığıyla gerçekleştirilen e-mail görüşmenin (elektronik-posta görüşmenin) nasıl bir araştırma tekniği olduğunu açıklamak ve yüz yüze görüşme ile kıyaslandığında ne tür avantajlara ve dezavantajlara sahip olduğu sorusuna cevap aramaktır. Ayrıca bu alanda Türkçe literatüre katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. E-görüşme, zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın, aynı anda farklı coğrafi bölgelerde yaşayan çok sayıda kişiye ulaşmayı sağlayan bir tekniktir. E-görüşme bilgisayar aracılığıyla gerçekleşen bir iletişim biçimidir ve yüz yüze görüşmeden farklı imkânlara ve sınırlılıklara sahiptir. Bu imkânlar ve sınırlılıklar makalede öncelikle araştırmacı katılımcı arasındaki ilişki ve beden görünmeksizin gerçekleşen etkileşimin bu ilişkiye etkisi üzerinden gösterilmeye çalışılmıştır. Bedensiz etkileşimin sağladığı veri, sözel olmayan anlık ifade ve ipuçlarını ayrıca katılımcının sosyal ve fiziki bağlamının bilgisini veremez. Bu nedenle, dış dünyadan görece yalıtılmış, düzenlenmiş ve hatta üretilmiş yazılı verinin niteliği ve katılımcının öznel ve toplumsal gerçekliği temsili üzerinde durulmuştur. Son olarak e-görüşmelerde iki temel araştırma etiği prensibi olarak bilgilendirilmiş rıza ve gizlilikten bahsedilmiştir. Gizlilik açısından sabit ve tüm araştırmalar için geçerli olacak etik kurallardan çok “konumlandırılmış etik” mülakatın esnek doğasına daha uygun bir prensip olarak önerilmiştir.

E-INTERVIEW TECHNIQUE IN QUALITATIVE RESEARCH

The aim of this study is to define electronic-mail interview, which becomes prevalent in recent years in qualitative research and, to find answers to the question that what kind of advantages and disadvantages have e-interviews with comparison to face-to-face interviews. This paper also aims at contributing to the Turkish body of literature on qualitative study. Without any constraints on time and place, e-interview technique renders possible to get access to many people from different regions simultaneously. Unlike face-to-face interview, e-interview is the computer mediated communication and has some potentiality and limitation peculiar to it. The potentiality and limitation of e-interview is first discussed in interaction and relation between the researcher and participant. The bodiless interaction during e-interview gives no data onto clues to spontaneous, nonverbal communication. For this reason it is focused on the quality of written data sent by participant via e-mail, which is being produced in an isolated context. The written data’s ability to represent participant and social world is also discussed. Lastly, it is talked about informed consent and confidentiality as the basic principles of research ethic and, due to flexible and changing nature of interview, it is urged to apply situated ethic than universal ethic rules

Kaynakça

Androutsopoulos, J. (2006). “Introduction: sociolinguistics and computer-mediated communication.” Journal of Sociolinguistics, Vol. 10, No. 4, ss. 419-438. Erişim Tarihi: 25.01.2019.

Aull Davies, C. (1999). Reflexive Ethnography A Guide to Researching Selves and Others. London, New York: Routledge.

Bourdieu, P. (2015). Dünyanın Sefaleti 1.Baskı (çev. Levent Ünsaldı, Aslı Sümer, vd.). Ankara: Heretik Yayınları.

Bryman, A. (2012). Social Research Methods, 4. Baskı. New York: Oxford University Press. Cook, C. (2012). “Email interviewing: generating data with a vulnerable population.” Journal of Advanced Nursing, Vol. 68, No. 6, ss. 1330-1339. Erişim Tarihi: 18.12.2018.

De Certeau, M. (2009)., Gündelik Hayatın Keşfi- I Eylem, Uygulama, Üretim Sanatları. (çev.Lale Arslan Özcan). Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.

Fritz, L. R. ve Vandermause, R. (2017). “Data collection via in-depth email interviewing: lessons from the field.” Qualitative Health Research, ss.1-10. https://doi.org/10.1177/1049732316689067. Erişim Tarihi: 20.12.2018.

Heggen, K. ve Guillemin, M. (2012). “Protecting participants’ confidentiality using a situated research ethics approach.” The Sage Handbook of Interview Research The Complexity of the Craft, ss.465-476. (ed. J. F. Gubrium, J. A. Holstein, A. B. Marvasti, K. D. McKinney). Los Angeles, London, New Delhi: Sage Publications. Holstein, A. J. ve Gubrium, F. J. (2004). “The active interview.” Qualitative Research Theory, Method and Practice (ed. David Silverman). Los Angeles, London, New Delhi: Sage Publications. http://dx.doi.org/10.4135/9781412973588.n3 Erişim Tarihi: 20.12.2018.

James, N. ve Busher, H. (2006). “Credibility, authenticity, advoice: dilemmas in online interviewing.” Qualitative Research,Vol. 6, No: 3, ss. 403-420. Doi:10.1177/1468794106065010. Erişim Tarihi: 05.01.2019.

James, N. ve Busher, H. (2012). “Internet interviewing.” The Sage Handbook of Interview Research The Complexity of the Craft, ss.177-192. (ed. J. F.Gubrium, J. A. Holstein, A. B. Marvasti, K. D. McKinney). Los Angeles, London, New Delhi: Sage Publications.

Kazmer, M. M. ve Xie, B. (2008). “Playing with the media, playing with the method.” Qualitative Interviewing in Internet Studies,Vol.11, No:2, 257-278. Erişim Tarihi: 03.02.2019.

Kitto, R. ve Barnett, J. (2007). “Analysis of thin online interview data toward a sequential hierarchical language-based approach.” American Journal of Evaluation, Vol.28, No:3, ss.356-368. doi: 10.1177/1098214007304536. Erişim Tarihi: 03.02.2019.

Linabary, R. J. ve Hamel, A. S. (2017). “Feminist online interviewing: ongoing issues of power, resistance and reflexivity in practice.” Feminist Review No:115, ss. 97-113. Erişim Tarihi: 08.01.2019.

Markham, N. A. (2004). “Internet communication and as tool for qualitative research.” (ed David Silverman). Qualitative Research Theory, Method and Practice, , Los Angeles, London, New Delhi: Sage Publications.

McCoyd, L. M. J. ve Kerson, S. T. (2006). “Conducting intensive interviews using email a serendipitous comparative opportunity.” Qualitative Social Work,Vol.5, No:3, ss.389-406. doi:10.1177/1473325006067367 Erişim Tarihi: 20.12.2018.

Meho, I. L. (2006). “E-mail interviewing in qualitative research: a methodological discussion.” Journal of American Society for Information Science and Technology, Vol.57, No.10, ss.1284-1295. doi: 10.1002/asi.20416. Erişim Tarihi: 04.05.2018.

Murray, D. C. ve Sixsmith, J. (1998). E-mail: a qualitative research medium for interviewing? International Journal of Social Research Methodology,1(2),103-121. doi: 10.1080/13645579.1998.10846867 Erişim Tarihi: 25.01.2019.

Rezabek, L. ve Cochenour, J. (1998). “Visual cues in computer mediated communication: supplementing text with emoticons.” Journal of Visual Literacy, Vol.18, No. 2, ss. 201-215. Erişim Tarihi: 04.05.2018.

Seymour, S. W. (2001). “In the flesh or online? Exploring qualitative research methodologies.” Qualitative Research, Vol.1, No.2, ss.147-148. Erişim Tarihi: 07.01.2019.

Shapka, D. J; Domene, F. J.; Khan, S.; Yang, L. M. (2016). Online versus in-person interviews with adolescents: an exploration of data equivalence. Computers in Human Behavior, 58, 361-367. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.01.016 Erişim Tarihi: 04.05.2018.

Starkey, D. Jr. (1992). “Interaction, face-to-face.” Folklore, Cultural Performances and Popular Entertainments a Communication-centered Handbook. (21-28). (ed. Richard Bauman) New York, Oxford: Oxford University Press.

Türkiye İstatistik Kurumu. (2018). Haber Bülteni. http://www.tuik.gov.tr. Erişim Tarihi: 04.05.2018.

Türkiye İstatistik Kurumu. (2019). Haber Bülteni. http://www.tuik.gov.tr (18.04.2019)

Walther, B. J. (2007). “Selected self-representation in computer mediated communication: hyperpersonal dimension of technology, language and cognition”. Computers in Human Behavior, No.28, ss.2538-2557. doi:10.1016/j.chb.2006.05.002 Erişim Tarihi: 20.12.2018.

Willis, P. (2011). “Talking sexuality online technological, methodological and ethical considerations of online research with sexual minority youth”.Qualitative Social Work, Vol.11, No.2, ss.141-155. doi: 10.1177/1473325011400488. Erişim Tarihi: 18.12.2018.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { trakyasobed556296, journal = {Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1305-7766}, eissn = {2587-2451}, address = {T.C. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Balkan Yerleşkesi - Edirne / TÜRKİYE}, publisher = {Trakya Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {22}, pages = {183 - 197}, doi = {10.26468/trakyasobed.556296}, title = {NİTEL ARAŞTIRMALARDA E-GÖRÜŞME TEKNİĞİ}, key = {cite}, author = {Salman Yıkmış, Meral} }
APA Salman Yıkmış, M . (2020). NİTEL ARAŞTIRMALARDA E-GÖRÜŞME TEKNİĞİ . Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 22 (1) , 183-197 . DOI: 10.26468/trakyasobed.556296
MLA Salman Yıkmış, M . "NİTEL ARAŞTIRMALARDA E-GÖRÜŞME TEKNİĞİ" . Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22 (2020 ): 183-197 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/trakyasobed/issue/52498/556296>
Chicago Salman Yıkmış, M . "NİTEL ARAŞTIRMALARDA E-GÖRÜŞME TEKNİĞİ". Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22 (2020 ): 183-197
RIS TY - JOUR T1 - NİTEL ARAŞTIRMALARDA E-GÖRÜŞME TEKNİĞİ AU - Meral Salman Yıkmış Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.26468/trakyasobed.556296 DO - 10.26468/trakyasobed.556296 T2 - Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 183 EP - 197 VL - 22 IS - 1 SN - 1305-7766-2587-2451 M3 - doi: 10.26468/trakyasobed.556296 UR - https://doi.org/10.26468/trakyasobed.556296 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi NİTEL ARAŞTIRMALARDA E-GÖRÜŞME TEKNİĞİ %A Meral Salman Yıkmış %T NİTEL ARAŞTIRMALARDA E-GÖRÜŞME TEKNİĞİ %D 2020 %J Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1305-7766-2587-2451 %V 22 %N 1 %R doi: 10.26468/trakyasobed.556296 %U 10.26468/trakyasobed.556296
ISNAD Salman Yıkmış, Meral . "NİTEL ARAŞTIRMALARDA E-GÖRÜŞME TEKNİĞİ". Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22 / 1 (Haziran 2020): 183-197 . https://doi.org/10.26468/trakyasobed.556296
AMA Salman Yıkmış M . NİTEL ARAŞTIRMALARDA E-GÖRÜŞME TEKNİĞİ. Trakya University Journal of Social Science. 2020; 22(1): 183-197.
Vancouver Salman Yıkmış M . NİTEL ARAŞTIRMALARDA E-GÖRÜŞME TEKNİĞİ. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 22(1): 183-197.
IEEE M. Salman Yıkmış , "NİTEL ARAŞTIRMALARDA E-GÖRÜŞME TEKNİĞİ", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 22, sayı. 1, ss. 183-197, Haz. 2020, doi:10.26468/trakyasobed.556296