Fındık Tarımı Yapılan Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri ile Verimlilik Durumlarının Belirlenmesi

Fındıkta yüksek verim ve kaliteli ürün alınmasının ön koşullarından birisi toprak ve yaprak analizlerine göre doğru gübrelemedir. Bu araştırma, Ordu İli fındık tarımı yapılan bahçelerin verimlilik durumunu belirleyebilmek için 40 farklı bahçeden toprak örneği alınarak toprakların bazı fiziksel ve kimyasal analizleri yapılmasıyla verimlilik durumları belirlenmiştir. Toprakların bünye (tekstür), pH ve kireç durumları saptanmış ve sınır değerlerle kıyaslanmıştır. Buna göre, toprakların pH düzeyleri hafif asitten hafif alkaliye arasında değiştiği ve genellikle az kireçli olduğu belirlenmiştir. Toprakların mineral besin elementleri arasından %90’ında fosfor, %62.5’inde kalsiyum, %100’ünde magnezyum ve %52.5’sinde ise çinko bakımından noksan olduğu saptanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre fındık yetiştiriciliği yapılan bahçelerin özellikle besin elementleri bakımından yetersiz olduğu ortaya çıkmıştır. Fındıkta gübrelemede tek düze gübreleme yerine çok besinli gübrelerin kullanılmasıyla beslenme sorunu giderilebilir.

Determination of Some Physical and Chemical Properties and Fertility Capacity of Soils under Hazelnut Cultivation

One of the prerequisites for high yield and quality in hazelnut farming is accurate fertilization based on soil and leaf analysis. This study is carried out to determine fertility status of the soils under hazelnut cultivation in Ordu Province by testing physical and chemical properties of the soil samples taken from 40 hazelnut orchards. The texture, pH and lime status of the soils were determined and compared with the limit values. Accordingly, it was determined that the soils were generally low in lime and pH levels were changing from slightly acidic to slightly alkali. The comparison of mineral nutrition elements of the soils with the limit values revealed that 90%, 62.5%, 100% and 52.5% of the soils were deficient for phosphorous, calcium, magnesium and zinc, respectively. The results of the present study indicated that there was a nutritional problem in the soils under hazelnut cultivation. This nutritional problem  can be solved using multi nutritional fertilizers in hazelnut cultivation.

Kaynakça

Adiloğlu A, Adiloğlu S (2005). An investigation on nutritional problems of hazelnut grown on acid soils, communication in soil science and plant analysis, 36, 2219-2226.

Aydın Ş, İrget ME, Karakurt R (2000). Bartın yöresi fındık bahçelerinin beslenme durumu, Anadolu, J. Of Aarı 10 (2) 139 – 157.

Bouyoucus GJ (1951). Arecalibration of hidrometer for making mechanical analysis of soils. Agron. J. 43: 434-438.

Bremner JM (1965). Total nitrogen methods of soil analysis. Part 2. Chemical and Microbiological Properties. Ed. C.A. Black. Amer. Soc. Of Agron. Inc. Pub. Agron. Series. No: 9, Madison, Wisconsin, U.S.A. 1149-1178.

Esençayı MK, Korkmaz K (2019). Ordu topraklarının potasyum durumu ve potasyum fiksasyonunun belirlenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 6(4), 878-886.

Eyüboğlu F, Kurucu N, Talaz S (1998). Türkiye topraklarının bitkiye yarayışlı bazı mikro elementler (Fe, Cu, Zn, Mn) bakımından genel durumu. T.C. Başbakanlık K.H.G.M. Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Ankara.

FAO (1990). Micronutrient. Assessment at thecountrylevel: an International study.fao soil bulletin by mikkosillanpaa. Rome.

FAO (2020). Food and agriculture data. http://Faostat. fao.org/.

Genç Ç, Sarıhan S (1976). Fındıkta dikimden önce bir defada verilen normal ve aşırı miktarlardaki kireç ve Slam’ın fındığın verim ve kalitesine etkileri üzerinde bir araştırma. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırma Genel Müdürlüğü. Proje No: 111-035-I-280. Giresun.

Hızalan E, Ünal H (1966). Topraklarda önemli kimyasal analizler. AÜ Ziraat Fakültesi Yayınları, 278.

Jackson ML (1958). Soil chemical analysis. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, USA.

Jackson ML (1962). Soil chemical analysis, Constable & Co., Lond., p. 219.

Kacar B, Katkat V (2007). Bitki Besleme Kitabı. Nobel yayınları.

Lindsay WL, Norvell WA (1978). Development of a DTPA soil test for zinc, iron, manganese and copper. Soil Science Society of America Journal, 42:421– 428.

Maas EV (1986). Salt tolerance of plants. applied agricultural research, 1:12-26.

Marschner H (1995). Mineral nutrition of higher plants. Second Edition. Academic Press, NewYork, USA.

Olsen SR, Cole CV, Deah LA (1954). Estimation of available phosphorus in soil by extraction with NaHCO3. U.S. Dept. of Agr. Cic. 939. Washington, DC.USA.

Özbek N (1981). Meyve ağaçlarının gübrelenmesi. Tarım Bakanlığı Yayınları. 244- 254. Ankara.

Özkutlu F, Korkmaz K, Akgün M, Ete Ö (2016). Magnezyum gübrelemesinin fındığın (corylus avellana l.) verim ve bitki besin elementi içeriklerine etkisi. Bilim Teknoloji Dergisi, 6 (2): 48-58.

Özkutlu, F, Aydemir ÖE, Akgün M, Özcan B (2019). Ordu ilinde fındık (Corylus avellana L.) tarımı yapılan toprakların çinko (Zn) beslenme durumu ve potansiyel beslenme problemlerinin belirlenmesi. Akademik Ziraat Dergisi, 8: 131-140.

Özyazıcı MA, Dengiz O, Aydoğan M, Bayraklı B, Kesim E, Urla Ö, Ünal E (2016). Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi tarım topraklarının temel verimlilik düzeyleri ve alansal dağılımları.Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 31:136-148.

Pratt PF (1965). Potassium methods of soil analysis. (Editor: C. A. Black) part-2. Agron. Series No:9: 1010-1022 Am. Soc.of Agron., Inc. Madison, Wisconsin, USA.

Richards LA (1954). Diagnosis and improvement of saline and alkali Soils. United States Depatyment of Agriculture Handbook, 60.

Şendemirci H, Korkmaz A (2008). Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi topraklarının yarayışlı Fe, Mn, Zn ve Cu bakımından durumu. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 23 (1): 39-50.

Sillanpaa M (1990). Micronutrient assessment at the country level: an international study. In: FAO Soils Bulletin. N. 63. Rome.

Tarakçıoğlu C, Yalçın SR, Bayrak A, Küçük M, Karabacak H (2003). Ordu yöresinde yetiştirilen fındık bitkisinin (Corylus avellana L.) beslenme durumunun toprak ve yaprak analizleriyle belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 9 (1):13-22.

TUİK (2020). Türkiye istatistik kurumu verileri. www.tüik. gov.tr Bitkisel Üretim İstatistikleri Veri tabanı.

Wolf B (1971). The determination of boron in soil extracts, plant materials, composts, manures, water and nutrient solutions. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 2(5): 363-374.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { topraksu768642, journal = {Toprak Su Dergisi}, issn = {2146-7072}, eissn = {2148-5534}, address = {}, publisher = {Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü}, year = {2021}, volume = {10}, pages = {23 - 34}, doi = {10.21657/topraksu.768642}, title = {Fındık Tarımı Yapılan Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri ile Verimlilik Durumlarının Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Ete Aydemir, Özlem and Akgün, Mehmet and Özkutlu, Faruk} }
APA Ete Aydemir, Ö , Akgün, M , Özkutlu, F . (2021). Fındık Tarımı Yapılan Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri ile Verimlilik Durumlarının Belirlenmesi . Toprak Su Dergisi , 10 (1) , 23-34 . DOI: 10.21657/topraksu.768642
MLA Ete Aydemir, Ö , Akgün, M , Özkutlu, F . "Fındık Tarımı Yapılan Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri ile Verimlilik Durumlarının Belirlenmesi" . Toprak Su Dergisi 10 (2021 ): 23-34 <
Chicago Ete Aydemir, Ö , Akgün, M , Özkutlu, F . "Fındık Tarımı Yapılan Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri ile Verimlilik Durumlarının Belirlenmesi". Toprak Su Dergisi 10 (2021 ): 23-34
RIS TY - JOUR T1 - Fındık Tarımı Yapılan Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri ile Verimlilik Durumlarının Belirlenmesi AU - Özlem Ete Aydemir , Mehmet Akgün , Faruk Özkutlu Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.21657/topraksu.768642 DO - 10.21657/topraksu.768642 T2 - Toprak Su Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 34 VL - 10 IS - 1 SN - 2146-7072-2148-5534 M3 - doi: 10.21657/topraksu.768642 UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Toprak Su Dergisi Fındık Tarımı Yapılan Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri ile Verimlilik Durumlarının Belirlenmesi %A Özlem Ete Aydemir , Mehmet Akgün , Faruk Özkutlu %T Fındık Tarımı Yapılan Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri ile Verimlilik Durumlarının Belirlenmesi %D 2021 %J Toprak Su Dergisi %P 2146-7072-2148-5534 %V 10 %N 1 %R doi: 10.21657/topraksu.768642 %U 10.21657/topraksu.768642
ISNAD Ete Aydemir, Özlem , Akgün, Mehmet , Özkutlu, Faruk . "Fındık Tarımı Yapılan Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri ile Verimlilik Durumlarının Belirlenmesi". Toprak Su Dergisi 10 / 1 (Mart 2021): 23-34 .
AMA Ete Aydemir Ö , Akgün M , Özkutlu F . Fındık Tarımı Yapılan Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri ile Verimlilik Durumlarının Belirlenmesi. TSD. 2021; 10(1): 23-34.
Vancouver Ete Aydemir Ö , Akgün M , Özkutlu F . Fındık Tarımı Yapılan Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri ile Verimlilik Durumlarının Belirlenmesi. Toprak Su Dergisi. 2021; 10(1): 23-34.
IEEE Ö. Ete Aydemir , M. Akgün ve F. Özkutlu , "Fındık Tarımı Yapılan Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri ile Verimlilik Durumlarının Belirlenmesi", Toprak Su Dergisi, c. 10, sayı. 1, ss. 23-34, Mar. 2021, doi:10.21657/topraksu.768642
Toprak Su Dergisi
  • ISSN: 2146-7072
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü

1.6b1.3b