İki Taşınma Bir Yangına Bedel

Bu yazı, Ankara’nın Su Proje Raporu özelinde kurum arşivlerinin araştırmacılar için önemi ve arşivlerin durumu hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin zaman içinde yaşadığı kurumsal ve mekânsal dönüşümün arşivler üzerindeki etkileri incelenecektir.

___

  • Belediyeler Kanunu, 1930. Resmi Gazete (Sayı: 1471), 14.4.1930.