Demiryolları Çalışmalarında Yeni ve Eskimeyen Perspektifler

Yazı Peter H. Cristensen, Germany and the Ottoman Railways, Art, Empire, and Infrastructure, New Haven: Yale University Press, 2017 ve Doktor Arhangelos Gavril, Anadolu Osmanlı Demiryolu ve Bağdat Demiryolu Şirket-i Osmaniyesi İdaresi’nin İçyüzü (çev. Baha Coşkun, Fadime Ersin, Hamit Erdem), İstanbul: İstos Yayın, 2021 (1911) kitaplarının incelemesini içermektedir.

___

 • Arıkan, Z. “İzmir-Kasaba-Aydın Demiryolu İşçilerinin Bir Muhtırası”, Tarih ve Toplum, cilt 9, sayı 49, 1988, 52-56.
 • Cristensen, Peter H. Germany and the Ottoman Railways, Art, Empire, and Infrastructure. New Haven: Yale University Press, 2017. 204 Pages. ISBN: 9780300225648
 • Doktor Arhangelos Gavril, Anadolu Osmanlı Demiryolu ve Bağdat Demiryolu Şirket-i Osmaniyesi İdaresi’nin İçyüzü (çev. Baha Coşkun, Fadime Ersin, Hamit Erdem). İstanbul: İstos Yayın, 2021 [1911]. 352 Sayfa. ISBN: 9786054640775
 • Earle, E. M. Turkey, the Great Powers, and the Bagdad Railway, a Study in Imperialism (New York: The Macmillan Company, 1924).
 • Fogel, Robert William. Railroads and American Economic Growth: Essays in Econometric History (Baltimore: John Hopkins Press, 1964).
 • Hobsbawm, Eric J. Sermaye Çağı, 1848-1875 (Ankara: Dost Yayınevi, 2003), [1975], 54.
 • Ilitch, Alexander. Le Chemin de fer de Bagdad au point de vue politique, économique et financier, ou l’expansion de l’Allemagne en Orient, (Brüksel: Editeurs Misch & Thron, 1913).
 • Kaynak, Muhteşem. Demiryolları ve Ekonomik Gelişme XIX. Yüzyıl Deneyimi (Basılmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi, 1982).
 • Kechriotis, V. “Social Unrest on the Aftermath of the 1908 Revolution: The Strike of the Aydin Railway in Izmir And its Repercussions”, The Young Turk Revolution and the Ottoman Empire, The Aftermath of 1908, yay. haz. Noémi Lévy-Aksu ve François Georgeon (Londra: I.B. Tauris, 2017).
 • Kurmuş, Orhan. Emperyalizmin Türkiye’ye Girişi (İstanbul: Yordam Kitap, 2021), [1974].
 • Luxemburg, Rosa. “Alman Emperyalizminin Harekât Alanı: Türkiye”, yay. haz. Lothar Rathmann, Alman Emperyalizminin Türkiye’ye Girişi (İstanbul: Gözlem Yayınları, 1976), [1917].
 • Ortaylı, İlber. Osmanlı İmparatorluğunda Alman Nüfuzu (İstanbul: Kaynak Yayınları, 1983).
 • Özyüksel, Murat. Osmanlı-Alman İlişkilerinin Gelişim Sürecinde Anadolu ve Bağdat Demiryolları (İstanbul: Arba Yayınları, 1988).
 • Parvus Efendi, Türkiye’nin Mali Tutsaklığı, yay. haz. Muammer Sencer (İstanbul: May Yayınları, 1977).
 • Parvus, “Neşriyat: Das Eisenbahnwesen in der asiatishen Türkei. Von Dr. Jur. Et phil. Hermann Schmidt. Berlin 1914 Verlag Franz Siemenroth”, Bilgi Mecmuası, cilt 1, sayı 3, Kanunusani 1329 (Ocak/Şubat 1914).
 • Quataert, Donald. Social Disintegration and Popular Resistance in the Ottoman Empire, 1881-1908, Reactions to European Economic Penetration (New York: New York University Press, 1983).
 • Serçe, E. “1923 İzmir-Aydın Demiryolu Grevi: Siyasal İktidar, Sermaye ve İşçi Sınıfı Üçgeni Üzerine Bir Deneme”, Toplum ve Bilim, sayı 66, 1995, 86-104.
 • Şanda, H. A. 1908 İşçi Hareketleri, Yarı Müstemleke Oluş Tarihi (İstanbul: Gözlem Yayınları, 1978). Oya Sencer, Türkiye’de İşçi Sınıfı, Doğuşu ve Yapısı (İstanbul: Habora Kitabevi, 1969).
 • Toprak, Z. Türkiye’de İşçi Sınıfı 1908-1946 (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2016).