Galata’da Uluslararası Ticareti Mektup Zarflarından Okumak

Bu belge tanıtım yazısında, Galata'dan 1911 tarihinde gönderilmiş bir mektup zarfı incelenmekte ve bu zarf üzerinden Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde Galata'daki ticaret hayatı, toplum ve kent tarihi hakkında ne tür çıkarımlar yapılabileceği tartışılmaktadır.

___

 • Ağır, Seven ve Cihan Artunç. “Set and Forget? The Evolution of Business Law in the Ottoman Empire and Turkey”, Business History Review, c. 95, s. 4 (2021): 703-738.
 • Arap İzzet Holo Paşa’nın Günlükleri. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2019.
 • Ayşe Ozil – Sadettin Fidan, https://artsandculture.google.com/story/HQWhQ-nXDqLkBg?hl=tr. Cezar, Mustafa. XIX: Yüzyıl Beyoğlusu. İstanbul, Akbank, 1991.
 • “Die Maschinenhalle der Schweizerischen Landesausstellung 1914”, https://www.e-periodica.ch/cntmng?pid=sbz-002:1914:63::460 (Son Erişim Tarihi: 12.4.2023).
 • Eldem, Edhem. “Signatures of Greek Clients of the Imperial Ottoman Bank: A Clue to Cultural Choices and Behaviour?” Ways to Modernity in Greece and Turkey: Encounters with Europe, 1850-1950, yay. haz. Anna Frangoudaki ve Çağlar Keyder, 60-89. Londra: I.B.Tauris, 2007.
 • Exertzoglou, Haris. “The Development of a Greek Ottoman Bourgeoisie: Investment Patterns in the Ottoman Empire, 1850-1914”, Ottoman Greeks in the Age of Nationalism, yay. haz. Dimitri Gondicas ve Charles Issawi. Princeton: The Darwin Press, 1999.
 • Fidan, Sadettin. Geçmişten Günümüze İstanbul Hanları. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları, 2009.
 • Gökatalay, Semih. The Political Economy of Corporations in the Late Ottoman Empire and Early Turkish Republic (1908-1929). Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi, 2019.
 • Gülenaz, Nursel. Batılılaşma Dönemi İstanbul’unda Hanlar ve Pasajlar. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları, 2011.
 • Ozil, Ayşe. “Greek Personal Names and the Question of Personal Identification in the Late Ottoman Empire: A Social Historical Approach.” Turkish Historical Review, vol. 13 (2022): 399-417.
 • Toprak, Zafer. “Modernization and Commercialization in the Tanzimat Period, 1838-1875.” New Perspectives on Turkey 7 (1992): 57-70.
 • Üçer, Sırrı Emrah. “Osmanlı Postasına Karşılaştırmalı Perspektiften Bir Bakış.” Toplumsal Tarih Şubat (2022): 60-66.
 • Wiener, Wolfgang Müller. Bizans’tan Osmanlı’ya İstanbul Limanı, çev: Erol Özbek. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1998.