COVID-19 Küresel Salgınında Tıp Eğitimi Nasıl Etkilendi? Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneyimi

Covid-19 Küresel Salgınıyla birlikte mezuniyet öncesi tıp eğitiminde çok hızlı bir şekilde değişiklilere gitmek ve çevrimiçi uygulama olanaklarından yararlanmak gerekmiştir. Klinik uygulamaların vazgeçilmez olduğu Faz II ve III dönemlerinin bu süreçten daha fazla etkilendiği gözlemlenmiştir. Özellikle klinik uygulamalar için her fakültenin farklı çözümler geliştirmek durumunda kaldığı anlaşılmaktadır. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesinde de benzer şekilde bahar döneminde tamamlanamayan teorik eğitimin çevrimiçi yöntemlerle yapılması, klinik uygulamaların staj yeterliklerini sağlayacak şekilde bir sonraki yılın başına aktarılması ve intörnlük eğitiminin öğrencilerin tercihine göre klinikte veya çevrimiçi yapılması şeklinde yürütülen düzenlemeler yapılmıştır. İntörnlük programında yapılamamış olan seçmeli program bu döneme özel olarak yeni geliştirilen ve son dönem öğrencilerinin mezuniyetten sonraki yeni çalışma koşullarına hazırlanmalarını desteklemeyi amaçlayan "Pandemide Sağlık Hizmetleri" çevrimiçi programı ile tamamlanmıştır. Bilişsel alanı ölçen tüm yazılı ve sözlü sınavların tamamı çevrimiçi yöntemlerle yapılmıştır. Dekanlık, öğrenciler, akademisyenler ve TEAD’ın da katılımı ile çevrimiçi toplantılarda çok sık bir araya gelinmiş ve öğrenci ve öğretim üyelerinin tamamının sürece aktif olarak katılmaları desteklenmiştir. Öğrenciler ve akademisyenler her hafta düzenli bir şekilde e-posta ile bilgilendirilmiştir. Bu deneyimin önümüzdeki yıllarda eğitim teknolojilerin etkin kullanımının kalıcı hale gelmesine ve öğrenci merkezli eğitim etkinliklerin tüm program bileşenlerinde yaygınlaşmasına katkısı olması beklenmektedir.

How Medical Education Has Been Affected in the COVID-19 Global Outbreak? Acıbadem University Faculty of Medicine Experience

Medical faculties in our country, as well as all over the world, had to respond by urgent program changes to the Covid-19 Global Outbreak. Especially clinical practices were more affected by this process, and each faculty developed different solutions according to their own needs and possibilities. In Acıbadem University Faculty of Medicine, theoretical training that could not be completed in the spring semester of 2019-2020 was completed with online methods and the clinical practices were transferred to the beginning of the next academic year by ensuring to reach the expected learning outcomes. The changes in the internship program were performed hands-on or online according to the students' individual preferences. In the internship program, "Health Services in Pandemic" internship was created in order to prepare students for the new working conditions after graduation. All written and oral exams assessing the cognitive domain were conducted online. The Dean's Office frequently came together with students, academicians, and representatives of the Department of Medical Education. Students were encouraged to actively participate in the process to develop solutions. Students and academicians were regularly informed about the progress by e-mail every week. This experience is expected to contribute to the effective use of educational technologies and to the spread of student-centered education activities in all program components in the coming years.

Kaynakça

1) Turkish Higher Education Council. Press Release. (2020). Accessed 13 Eylül 2020 https://www.yok.gov.tr/en/Sayfalar/news/2020/Process-of-Distance-Education-and-The-New-Exam-Date-for-YKS.aspx

2) https://covid19.yok.gov.tr/Sayfalar/HaberDuyuru/yok-ten-sinavlara-iliskin-karar-aspx.aspx (Ulaşma tarihi 13 Eylül 2020)

3) https://covid19.yok.gov.tr/Documents/alinan-kararlar/13-doktor-adaylarinin-mezuniyetine-iliskin-karar.pdf (Ulaşma tarihi 13 Eylül 2020)

Kaynak Göster

Vancouver Bakırcı N. , Altıntaş L. , Şahiner M. , Süyen G. , Alanay Y. COVID-19 Küresel Salgınında Tıp Eğitimi Nasıl Etkilendi? Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneyimi. Tıp Eğitimi Dünyası. 2021; 20(60-1): 83-86.
Tıp Eğitimi Dünyası
  • ISSN: 1303-328X
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği

28.5b16.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

COVİD-19 Pandemisinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesinin Eğitim Deneyimi

Hande AYDEMİR, Bekir BAKKAL, Murat CAN

Pandemi Döneminde İntörnlük Eğitimi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Örneği

Ezgi AĞADAYI, Ahmet ALTUN

TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Covid-19 Pandemisi Uzaktan Eğitim Deneyimi

Perihan EKMEKCİ, Nejat AKAR, Salih ÖZİŞ

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesinde COVID-19 Pandemi Döneminde Tıp Eğitimi Süreci

Demet ARI YILMAZ, Pınar GÜNEL KARADENİZ, Ayşen BAYRAM, Salih Murat AKKIN

COVID-19 Küresel Salgınında Tıp Eğitimi Nasıl Etkilendi? Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneyimi

Nadi BAKIRCI, Levent ALTINTAŞ, Melike ŞAHİNER, Güldal SÜYEN, Yasemin ALANAY

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde COVID-19 Salgını Sürecinde Eğitim

Cemil GÜRGÜN, Rüçhan YAZAN SERTÖZ, Sibel ÜLKER GÖKSEL, Tansu YAMAZHAN, Erhan PARILTAY, A.hilal BATI, Sıla Elif TÖRÜN

Covid-19 Pandemi Dönemi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Deneyimi

Funda TENGİZ, Esra Meltem KOÇ

Covid Pandemisi döneminde Uzaktan Tıp Eğitimi “Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneyimi”

Alper BAYAZIT, İpek GÖNÜLLÜ, Ali Fırat ESMER, Vesile ŞENTÜRK CANKORUR, Serhat BİRENGEL, Zeynep Ceren KARAHAN, Tuna KARAHAN, Kenan ATEŞ, Gülfem Elif ÇELİK

COVID-19 Pandemi Sürecinde Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Deneyimleri

Türkkan ÖZTÜRK KAYGUSUZ, İrfan KAYGUSUZ

Pandemi Döneminde Tıp Eğitimini Sürdürmek: Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneyimi

Hülya AKAN, Berkan ŞAHİN, Murat USTA, Özkan ÖZAY, Hakan YÜZÜAK, Ural OĞUZ