Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde COVID-19 Salgını Sürecinde Eğitim

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde salgın döneminde uzaktan öğretim sürecinde kararlar, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımı ile kurul ve komisyonlarca alınmıştır. Alt komisyon ve kurullarda alınan kararlar, Eğitim Komisyonunda görüşülüp kabul edildikten sonra fakültenin ve üniversitenin ilgili kurullarının onayı ile yürürlüğe girmiştir. Salgının gidişatına göre eğitimle ilgili tüm değişiklikler iç paydaşlarla dinamik bir şekilde paylaşılarak yürürlüğe konmuştur. Tüm kararlar, Fakülte ve Dönem Temsilcileri, Ege Tıp Öğrenci Kurulu ile yapılan toplantılar, öğrenci ve öğretim üyelerinin geri bildirimleri doğrultusunda “öğrenen merkezli” olacak şekilde alınmış ve yürütülmüştür. Uzaktan öğretim kapsamında, öğrenme materyalleri Fakültemizin Öğrenme Kaynakları Merkezi (ÖKM) sunucusuna yüklenmiş; senkron dersler ise Üniversitemizin sağlamış olduğu çevrimiçi alt yapı ile gerçekleştirilmiştir. Eğitim programımızda yatay ve dikey entegrasyonu güçlendiren multidisipliner entegre oturum/panellerin tamamı ve bazı teorik dersler blok yürütme kurullarının organizasyonuyla senkron olarak yapılmıştır. Çevrimiçi Ölçme Değerlendirme Usul ve Esasları oluşturulmuş, sınavlar ödev şeklinde planlanarak ÖKM üzerinden uygulanmıştır. Mezuniyet sonrası uzmanlık eğitiminin sürekliliği çevrimiçi ortamda yapılan seminer, olgu tartışmaları, konseyler ve devam eden sağlık hizmeti ile sağlanmıştır. Öğretim elemanlarına yönelik sürekli mesleksel gelişim etkinlikleri çevrimiçi ortamda sürdürülmüştür. Sonuç olarak, salgın döneminde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde “tıp eğitimi”, tüm paydaşların katılımıyla, eğitim programının kazanımları doğrultusunda, “öğrenen merkezli” ve dinamik bir çalışma süreci ile yürütülmüştür.

Education at the Ege University Faculty of Medicine During the COVID-19 Pandemic

During the epidemic period in the Ege University Faculty of Medicine, decisions were taken by the boards and commissions with the participation of faculty members and students. The decisions taken in the sub-commissions and boards, after being discussed and accepted by the Education Commission, entered into force with the approval of the relevant boards of the faculty and the university. All educational changes have been dynamically shared with internal stakeholders. All decisions were taken and carried out in a “learner-centered” manner in line with the meetings held with the Faculty and Term Representatives, Medical Student Council, and the feedback of the students and faculty members. Within the scope of distance education, learning materials were uploaded to the server of our Faculty's Learning Resources Center (OKM); Synchronous lessons were carried out with the online infrastructure provided by our university. In our education program, all of the multidisciplinary integrated sessions/panels that strengthen horizontal and vertical integration and some theoretical courses were held synchronously with the organization of the block executive committees. Online Measurement and Evaluation Procedures and Principles were established; exams were planned as homework and applied over the OKM. Continuity of postgraduate residency training was provided by online seminars, case discussions, councils, and ongoing healthcare services. Continuous professional development activities for lecturers continued online

Kaynakça

1. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi. Eğitim Komisyonları. https://med.ege.edu.tr/tr-2268/egitim_komisyonlari.html. Erişim tarihi: 01.09.2020.

2. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi. Tıp Fakültesi Entegre Eğitim Öğretim Yönergesi. https://med.ege.edu.tr/files/med/icerik/EUTF_entegre_egitim_ogretim_yonerge.pdf. Erişim tarihi: 01.09.2020..

3. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenme Kaynakları Merkezi. https://okm.med.ege.edu.tr/my/. Erişim tarihi: 01.09.2020.

4. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi. Eğitim. https://med.ege.edu.tr/tr-2025/egitim.html. Erişim tarihi: 01.09.2020.

5. Yükseköğretim Kurulu Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği. YÖK’ten Küresel Salgın İle Mücadele Sürecinde Yeni Düzenlemeler. https://covid19.yok.gov.tr/Documents/alinan-kararlar/23-kuresel-salgin-ile-mucadele-gerceklesen-yapisal-duzenlemeler-2.pdf. Erişim tarihi: 01.09.2020.

Kaynak Göster

Vancouver Gürgün C. , Yazan Sertöz R. , Ülker Göksel S. , Yamazhan T. , Parıltay E. , Batı A. , Törün S. E. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde COVID-19 Salgını Sürecinde Eğitim. Tıp Eğitimi Dünyası. 2021; 20(60-1): 109-113.
Tıp Eğitimi Dünyası
  • ISSN: 1303-328X
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği

28.6b16.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Küresel Salgının Tıp Eğitimi Üzerine Etkileri ve Uzaktan Eğitim Tecrübesi

Mustafa KARAHOCA, Muttalip CİCEK, Ali GÜNEŞ

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde COVID-19 Salgını Sürecinde Eğitim

Cemil GÜRGÜN, Rüçhan YAZAN SERTÖZ, Sibel ÜLKER GÖKSEL, Tansu YAMAZHAN, Erhan PARILTAY, A.hilal BATI, Sıla Elif TÖRÜN

Salgın Döneminde Bir Başarı Öyküsü Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneyimi

Giray KOLCU, Sadettin DEMİR, Mukadder İnci BAŞER KOLCU, Kanat GÜLLE, Tolga ATAY, Alim KOŞAR

COVID-19 Sürecinde Tıp Eğitimi ve Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneyimi

Uğur GÖNÜLLÜ, Necla TULEK, İpek GÖNÜLLÜ

Covid-19 Salgın Sürecinin Tıp Eğitimine Yansıması: Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneyimi

Guldal IZBIRAK, Serdar ÖZDEMİR, Ayşe Arzu AKALIN, Ozlem TANRİOVER, Bayram YILMAZ, Sina ERCAN

COVİD-19 Pandemisinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesinin Eğitim Deneyimi

Hande AYDEMİR, Bekir BAKKAL, Murat CAN

COVİD-19 Pandemisi Sürecinde Tıp Eğitimi: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulamaları

Uğur TOPRAK, İ. Özkan ALATAŞ, Cavit CAN, Didem ARSLANTAS, Fatma Sultan KILIÇ, Hüseyin İLHAN, Koray HARMANCİ, Birgül YELKEN

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Pandemi Döneminde Eğitim

Selcen ONCU

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Covid-19 Pandemi Sürecinde Eğitim Deneyimi

Şerefnur ÖZTÜRK, Ahmet AK, Nadire ÜNVER, Zeliha FAZLIOĞULLARI, Serdar GÖKTAŞ

Covid-19 Pandemisinde Düzce Universitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitiminin Deneyimleri ve Pandemi Sürecinin Eğitime Yansımaları

Zerrin GAMSIZKAN, Bora BÜKEN, Ali KAYIKÇI, İdris ŞAHİN