ÇOLAK, UĞUR: TÜRK PATENT HUKUKU, ADALET YAYINEVİ, ANKARA 2022

Fikri mülkiyet literatüründe bir başvuru eseri niteliği taşıyan eserde, araştırmacılar, uygulayıcılar ve öğrencilere, karşılaştırmalı hukuk bağlamında, maddi ve şekli patent hukuku, patent yargılaması ve bu alandaki uyuşmazlık çözüm yolları ile ilgili ayrıntılı bilgiler sunulmaktadır.

ÇOLAK, UĞUR: TÜRK PATENT HUKUKU, ADALET YAYINEVİ, ANKARA 2022

The book, which is a reference work in the intellectual property literature, provides researchers, practitioners and students with detailed information on substantive and formal patent law, patent proceedings and dispute resolution methods in this field in the context of comparative law.