Yükseköğretim ve Üniversitelerde Çalışan İdari Personel Tayin, Nakil Sorunu ve Çözüm Önerileri

Geçmişte sayıları çok az olan üniversitelerimizin yurt geneline yayılması ve her ilde bir veya birden fazla üniversitemizin halen hizmet veriyor olmasıyla birlikte akademik kadroların yanı sıra üniversitelerde çalışan diğer kadrolardaki personelin KPSS sınavı ile göreve başlaması ve merkezi yerleştirme usulüyle görevlendirmelerinin yapılması, üniversitelerimizde işe başlayan veya işe başladıktan bir süre sonra değişen şartlar doğrultusunda başka bir ile gitmek durumu ile karşı karşıya kalan teknik ve idari hizmetler sınıfındaki personelimiz açısından bir takım olumsuzlukları beraberinde getirmiştir, zira bugün üniversite de çalışan bir İdari veya Teknik personel başka bir ile taşınmak  zorunda kaldığında öncelikle kendisini kabul edecek bir kurum bulmak veya o ildeki üniversiteye başvurmak zorundadır ki bu da çoğu zaman maalesef olumsuz sonuçlarla sonuçlanmakta ve gitmek istediği ildeki üniversite kadro yetersizliği gerekçesiyle personeli geri çevirmekte, diğer kurumlar ise zaten farklı bir kurumdan geldiği için kendisine imtina ile yaklaşmakta ya da başvuruları olumsuz cevaplandırmaktadırlar ve bu süreçte personelin yaşadığı maddi manevi zorluklar bütün hayatını olumsuz etkilemekte, mağduriyetlere neden olmakta, ailevi problemlerin baş göstermesine ve hatta daha ileri derecede olumsuzluklara yol açabilmektedir. 

___

  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Resmî Gazete.
  • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Resmî Gazete.

___

APA Çelik, E. (2019). Yükseköğretim ve Üniversitelerde Çalışan İdari Personel Tayin, Nakil Sorunu ve Çözüm Önerileri . Takvim-i Vekayi , 7 (1) , 73-82 .