YURİ BASHMET’IN 20.YÜZYIL KONÇERTO ANLAYIŞI ÜZERİNE ETKİSİNE VİYOLA ÇALGISI PERSPEKTİFİNDEN BİR BAKIŞ

20 yy. konçertoları, klasik müziğe bir yenilik getirmekten ziyade eski dönem konçertolarının form ve konçerto anlayışını tekrarlayarak, biçim yeniliğinin ötesinde melodi ve stil farklılıkları ile müzik repertuvarını zenginleştirmişlerdir. En çok bilinen ve yorumlanan viyola konçertolarının arasında çoğunlukla Bela Bartok, Paul Hindemit ve Alfred Schnittke gibi büyük bestecilerin eserleri öne çıkmaktadır. Geçmiş dönemlerde viyola çalgısına bakış açısının “ikinci derece keman” şeklinde olduğu bilinmektedir. Bu bakış açısı 20.yy.da oldukça farklılaşmış, viyola çalgısı, önemli viyola icracıları sayesinde konçerto literatüründe hakkettiği yeri almıştır. Viyola çalgısını farklı bir konuma taşıyan en önemli viyola virtüozlerinden birisi de hiç şüphesiz Yuri Bashmet’dir. Yuri Bashmet’e viyola çalgısının tüm karakterini yansıtan farklı 50-den fazla konçerto ithaf edilmiştir. Bu çalışmada genel bir perspektifte 20. yy. Viyola konçertoları ve bu konçertolara Yuri Bashmet’ın etkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır.

EFFECT ON VIOLA PERSPECTIVE OF YURI BASHMET’S 20TH CENTURIES CONCERTO CONCEPT

Repeating the form and concerto understanding of old periods, rather than bringing an innovation to classical music, 20th centuries concertos have enriched the music repertoire with style and melody differences beyond the form innovation. Major composers such as Bela Bartok, Paul Hindemit and Alfred Schnittke’s works are among the most known and interpreted viola concertos. It is known that the viola instrument was perceived in the form of “second degree violin” in the past periods. This perception has become quite differentiated in the 20th century, and by means of important viola players, viola instrument has taken its place in the concerto literature. Undoubtedly, Yuri Bashmet is one of the most important viola virtuosos who carried the viola instrument to success. Yuri Bashmet has been dedicated to different more than 50 concertos which reflect the full character of the viola. In this study, it is aimed to present 20th centuries viola concertos and Yuri Bashmet’s effects on these viola concertos by a general perspective.

___

 • BASHMET, Y. (2003). Vokzal Mechty, Muzyka, Moskova.
 • BEKTAŞ, T. (2003). “Bireysel Çalgı Olarak Viyolanin Içerik ve Egitim Boyutlari Üzerine Bir Çalişma”, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 10:93-101.
 • ÇOKAMAY, B. (2010). Giovanni Punto’nun 6 No’lu Korno Konçertosu’nun Form Analiz ve İcra Yönünden İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • DARDA, V. (2014). “Altovyy Concert Vtoroy Poloviny XVIII Veka Obshestvo”, Sreda Razvitie Dergisi, 3:112-115.
 • MARSHANSKIY, S. (2010). “Sovremennaya Otechestvennaya Muzyka Dlya Alta: Perspektivy Izuchenija”, Vestnik Tchelyabinskogo Gosudarstvennogo Universiteta Filologiya İskusstvovedeniye Dergisi, 22: 164-168.
 • STOKLITSKAYA, Y. (1984). Borisovskiy-Pedagog, Muzyka, Moskova.
 • STRUVE, B. (1959). Process Formirovaniya Viol i Skripok, Muzgız, Moskova.
 • TARAKANOV, M. (2005). İstoriya Sovremennoy Otechestvennou, Muzyka, Moskova.
 • YAMPOLSKIY, İ. (1951). Russkoe Skripichnoe İskusstvo, Gosudarstvennoe Muzykalnoe İzdatelstvo, Muzyka, Moskova:7.
 • ______, (2012). Gramota Dergisi Sayı 3, Bölüm 2, Tambov:120-127.

___

APA Alizade, A. (2018). YURİ BASHMET’IN 20.YÜZYIL KONÇERTO ANLAYIŞI ÜZERİNE ETKİSİNE VİYOLA ÇALGISI PERSPEKTİFİNDEN BİR BAKIŞ . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 23 (1) , 41-50 .
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 1301-0603
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 4 Sayı
 • Yayıncı: Süleyman Demirel Üniversitesi

46.8b623

Sayıdaki Diğer Makaleler

KİMLİK İNŞASINA İLİŞKİN TEMEL YAKLAŞIMLAR VE BU YAKLAŞIMLARIN TÜRKİYE’YE YANSIMALARI

Ramazan DALBAY, Nazmi AVCI

KAMU POLİTİKALARINA SİVİL KATILIMDA FARKLI BİR MODEL: RUSYA FEDERASYONU SİVİL KAMARASI

Cenay BABAOĞLU, Sedat ÇOBANOĞLU, Volkan GÖÇOĞLU

İNTERNET ÜZERİNDEN ALIŞVERİŞLERDE TÜKETİCİLERİN MARKALARA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ: TUTUM DEĞİŞİM MODELİ

Orkun YILDIZ

ISPARTA İLİNDEKİ KONAKLAMA İŞLETMELERİNE YÖNELİK ÇEVRİMİÇİ MÜŞTERİ DEĞERLENDİRMELERİNİN İNCELENMESİ: TRİPADVİSOR ÖRNEĞİ

Murat ÇUHADAR, Satı KÖSEOĞLU, Önder GÜLTEPE

PLATON’UN DEVLET’İNDE/POLITEIA’SINDA YALANIN ONTOLOJİK YAPISI

Aydın IŞIK

KALKINMA VE İNOVASYON İLİŞKİSİ: TÜRKİYE, ALMANYA, İNGİLTERE, ÇİN, GÜNEY KORE, JAPONYA VE SİNGAPUR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Bekir OĞUZTÜRK, Ahmet ÖZASLAN

İŞLETMELERDE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BİLİNCİ VE YEŞİL İŞLETMECİLİK UYGULAMALARI İLE İŞLETME BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Burak ŞENOCAK, Yeliz BURSALI

KURT LEWİN’İN LİDERLİK TARZLARI İLE ÖRGÜTSEL SAPMA İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Volkan AKÇİT, Esin BARUTÇU, İbrahim AKŞİT

FORBES 2OOO LİSTESİNDE YERALAN HAVACILIK SEKTÖRÜNDEKİ ŞİRKETLERİN ENTROPİ, MAUT, COPRAS VE SAW YÖNTEMLERİ İLE ANALİZİ

Nuri ÖMÜRBEK, Ezgi AKÇAKAYA

HİLELİ FİNANSAL RAPORLAMA: BAĞIMSIZ DENETÇİLERİN MESLEK ETİĞİ VE HİLELİ FİNANSAL RAPORLAMAYA BAKIŞ AÇILARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Ümit AYDIN, Osman TUĞAY