KÜRESEL KAMUSAL BİR KÖTÜ OLARAK İŞSİZLİK VE MALİYE POLİTİKASININ ROLÜ

Günümüzde işsizliği belirleyen faktörler önemli ölçüde devletin kontrolü dışındadır. Üstelik global iş gücünün artmasıyla ülkeler arasında ortaya çıkan ücret farklılıkları üretim sürecinin küreselleşmesini sağlayarak işsizliğin kontrolünün daha da zorlaşmasına neden olmaktadır. Bu nedenle işsizlik günümüzde ülkelerin tek başına çözüm bulabilecekleri bir sorun olmaktan çıkmış, tüm ülkeleri etkileyen bir küresel kamusal kötü niteliğine dönüşmüştür. Bir küresel kamusal kötü olarak işsizliğe, ücret-verimlilik ilişkisinin kurulduğu yurt içi talebe dayalı büyüme modeli ile çözüm bulunabilmesi ancak ülkeler arasında sağlanacak işbirliği ile mümkün olabilir

Küresel Kamusal Bir Kötü Olarak İşsizlik veMaliye Politikasının Rolü

The factors that determine the rate of unemployment are currently outside the control of the government, to a significant extent. Moreover, the wage differentials that result from the expansion of the global labor force lead to the globalization of the production process, which makes it even more difficult to control unemployment. Unemployment is no longer a problem that each country can resolve on its own. It is a global public bad that affects all countries. Curing unemployment as a global public bad by recourse to a growth model based on domestic demand, with the wage rate additionally linked to productivity, necessitates cooperation between countries

___

 • AKYÜZ, Y. (2006). “From Liberalization to Investment and Jobs: Lost in Translation”, Turkish Economic Association Discussion Paper, No.3.
 • ARESTIS, P., BADDELEY, M. ve SAWYER, M. (2007). “The Relationship Between Capital Stock, Unemployment and Wages in Nine EMU Countries”, Bulletin of Economic Research 59(2): 125-148.
 • CARLIN, W., GLYN, A. ve VAN REENEN, J. (2001). “Export Market Performance of OECD Countries: An Empirical Examination of the Role of Cost Competitiveness”, The Economic Journal, 111:128–162.
 • FELİPE, J. ve KUMAR, U. (2011). “Unit Labor Costs in the Eurozone: The Competitiveness Debate Again”, Working Paper No. 651. Levy Economics Institute, Bard College.
 • FOSTER, B., MCCHESNEY, R.C. ve JONNA, J. (2011). “The Global Reserve Army of Labor and the New Imperialism”, Montly Review, 63(06): 1-24.
 • FREEMAN, B.R. (2007). “The Great Doubling: The Challenge of the New Global Labor Market”, Ending Poverty in America: How to Restore the American Dream içinde, edit. EDWARDS, J., CRAİN, M. ve KALLEBERG, A.L., New York: The New Press.
 • GEREFFI, G. (2005). The New Offshoring of Jobs and Global Development. ILO Social Policy Lectures. Geneva: ILO Publications.
 • GHOSH, J. (2011). “The Challenge of Ensuring Full Employment in the Twenty-First Century”, The Indian Journal of Labour Economics 54(1): 51-68.
 • GÖKER, Z. ve BALSEVEN, H. (2008). “Menkul Kıymet İşlem Vergileri ve Ekonomik Etkileri”,İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 264:40-58.
 • KALDOR, N. (1975). “Economic Growth and the Verdoorn Law-A Comment on Mr Rowthorn's Article” The Economic Journal 85, No.340: 891-896.
 • KAUL, I., GRUNBER I. ve STERN, M. (1999). “Defining Global Public Goods” Global Public Goods: International Cooperation in the 21st Century içinde, edit. KAUL, I. GRUNBERG, I. ve STERN, M., Oxford University Pres., 2-20.
 • MILBERG, W. (2004a). “Globalised Production: Structural Challenges for Developing Country Workers”, Labour and the Globalisation of Production - Causes and Consequences of Industrial Upgrading içinde.edit. MILBERG, W., New York: Palgrave Macmillan, 1-19.
 • MILBERG, W. (2004b). “The Changing Structure of International Trade Linked to Global Production Systems: What are the Policy Implications?” Working Paper No. 33, Policy Integration Department, World Commission on the Social Dimension of Globalization, International Labour Office: Geneva.
 • MILBERG, W. ve WINKLER D. (2010). “Financialization and the Dynamics of Offshoring in the USA”, Cambridge Journal of Economics 34:275-293.
 • MITCHELL, W. ve MUYSKEN, J. (2008). Full Employment Abandoned:Shifting Sands and Policy Failures.Cheltenham,UK,Northampton,MA,USA.
 • OECD (2011). Economic Policy Reforms 2011: Going for Growth.OECD Publishing.
 • PALLEY, T. (2011). “The Economics of Wage-Led Recovery: Analysis and Policy Recommendations. International Journal of Labour Research 3(2): 219-243.
 • PALLEY. T. (2007). “Seeking Full Employment Again: Challenging the Wall Street Paradigm”, Challenge 50(6): 1-37.
 • PATNAIK, P. (2007). “Contemporary Imperialism and the World’s Labour Reserves”. Social Scientist 35(5/6): 3-18.
 • PATNAIK, P. (2006). “Technology and Employment in an Open Underdeveloped Economy”. The IDEA’s Working Paper Series, Paper no.01.
 • POLLIN, R. (2008). “Is Full Employment Possible Under Globalization?”
 • www.peri.umass.edu/fileadmin/pdf/working_papers/working_papers_101-150/WP141.pdf
 • ROACH, S.S. (2004). “How Global Labor Arbitrage will Shape theWorldEconomy”. http://www.globalagendamagazine.com/2004/stephenroach.asp
 • ROACH, S.S. (2003). “Outsourcing, Protectionism, and the Global Labor Arbitrage”, Morgan Stanley Special Economic Study. November 11.
 • ROWTHORN, R.E. (1995). “Capital Formation and UnemploymenT”, Oxford Review of Economic Policy, 11(1): 26–39.
 • SCOTT, R. (2011). “Growing U.S.Trade Deficit with China Cost 2.8 Million Jobs Between 2001 and 2010”. EPI Briefing Paper,no.323:3-19.
 • SMITH, J. (2010). Imperialism and the Globalization of Production (Ph.D.Thesis, University of Sheffield, July)
 • STOCKHAMMER, E. ve KLÄR, E. (2011). “Capital Accumulation, Labour Market Institutions and Unemployment in the Medium Run” Cambridge Journal of Economics 35: 437-457.
 • STORM, S. ve NAASTEPAD, C.W.N. (2011). “The Productivity and Investment Effects of Wage-Led Growth” International Journal of Labour Research 3(2): 197-217.
 • UNCTAD (2010). Trade and Development Report .Geneva.
 • WHALEN, C. (2005). “Sending Jobs Offshore from the United States: What are the Consequences?” Intervention.European Journal of Economics and Economic Policies 2(2): 33-40.

___

APA Göker,  . (2014). KÜRESEL KAMUSAL BİR KÖTÜ OLARAK İŞSİZLİK VE MALİYE POLİTİKASININ ROLÜ . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 19 (1) , 81-90 .
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 1301-0603
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 4 Sayı
 • Yayıncı: Süleyman Demirel Üniversitesi

46.9b626

Sayıdaki Diğer Makaleler

KÜRESEL KAMUSAL BİR KÖTÜ OLARAK İŞSİZLİK VE MALİYE POLİTİKASININ ROLÜ

  doç.dr.zeliha GÖKER

GİRİŞİMSEL FIRSAT TİPLERİNİN FİRMA BÜYÜME PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TR61 BÖLGESİNDE BİR İNCELEME

 Üzerindeki Etkisi: TR Bölgesinde Bir İn ÖZKUL, Gökhan ÖZKUL, Prof.dr.murat Ali DULUPÇU

KURUMSAL AİDİYET BİLİNCİNİN ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM ALGISI ÜZERİNDE ETKİSİ

Örgütsel Değişim Algısı Üzerinde Etkisi  ÖZTOP, Sezai ÖZTOP

AVRUPA BİRLİĞİ İLERLEME RAPORLARINDA İNSAN HAKLARI VE AZINLIKLARIN KORUNMASI HAKKINDAKİ BEKLENTİLER (1998-2012)

Azınlıkların Korunması Hakkındaki Beklen KAYGISIZ, Ümmühan KAYGISIZ, Öğr.Gör.Oğuzhan ÖZALTIN

TUR YÖNETİMİNDE PROFESYONEL TURİST REHBERLERİNİN DENEYİMSEL ROLÜ: ALMAN TURİSTLERİN KÜLTÜR TURU SATIN ALMA DAVRANIŞINA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

 alman Turistlerin Kültür Turu Satın Alm İŞLER, Didar BÜYÜKER İŞLER, Yrd.doç.dr.f. Özlem GÜZEL

HİYERARŞİK YAPISI YÜKSEK OLAN KURUMLARDA LİDERLİK YAKLAŞIMLARININ ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU ÜZERİNE ETKİSİ

 Yrd.Doç.Dr.Metin ULUKÖY, Yrd.Doç.Dr.Recep KILIÇ, Engin BOZKAYA

DENETİMDE BEKLENTİ FARKLILIĞI ve DENETİM EĞİTİMİNİN BEKLENTİ FARKLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

  doç.dr.engin DİNÇ, Yrd.doç.dr.bilal GEREKAN

İŞ MEMNUNİYETİ VE YÖNETİCİ DESTEĞİNİN MEMURLARIN PERFORMANSINA ETKİSİ: DİYARBAKIR ÖZEL HAREKAT POLİS BİRİMİ ÖRNEĞİ

Diyarbakır Özel Harekat Polis Birimi Örn DEMİRHAN, Yılmaz DEMİRHAN, Dr.sedat KULA, Gökçe KARAGÖZ

21. YÜZYIL BALKAN JEOPOLİTİĞİNİN ÇOK BOYUTLU BİR BAKIŞ AÇISI İLE İNCELENMESİ VE TÜRKİYE’YE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 doç.dr.timuçin KODAMAN, Dr.Haktan BİRSEL

ÖZEL KAMU VE KATILIM BANKALARINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE MÜŞTERİ SADAKATİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Ve Müşteri Sadakatine Yönelik Bir Araştı ŞENDOĞDU, A. Aslan ŞENDOĞDU