Uydu Verileri Kullanılarak İzmir Şehir Merkezinin Yer Yüzey Sıcaklığının Tahmini

Yer Yüzey Sıcaklığı (YYS), dünya yüzeyi ve atmosfer arasında enerji değişimini kontrol ettiği için önemli bir parametredir. Buna ek olarak; iklimsel değişim, sayısal hava tahmini, evrensel su döngüsü, kuraklık indeksi, don gibi çoğu çevresel niceliklerin modellemelerinin geliştirilmesinde kullanılmaktadır. Bu çalışmada, YYS verilerini elde etmek için NOAA (Ulusal Okyanus ve Atmosfer Yönetimi)/AVHRR (Yüksek Çözünürlüklü Radyometre) verilerinin termal kanalları (kanal 4 ve 5) ve YYS algoritmaları (Price–1984, Becker ve Li–1990, Ulivieri vd.-1994) birlikte kullanılmıştır. İzmir şehri için yapılan istatistiksel çalışmaların sonunda Price–1984, Becker ve Li–1990, Ulivieri vd.-1994 algoritmalarının OKKH (Ortalama Kare Kök Hatası) değerleri sırasıyla 3,6150 °K; 2,2430 °K; 2,3905 °K bulunmuştur. Araştırma bulguları, İzmir şehri için Becker ve Li–1990, Ulivieri vd.-1994 algoritmalarının YYS tahmininde kullanılabileceğini ortaya koymaktadır.