Enine İvme ve Sademe Formülleri Üzerine Bir Eleştiri

Bu makalede, enine ivme, dever, ve sademe ile ilgili olarak, genelde Türkçe kaynaklarda karşılaşılan gözden kaçmış bir yanlış tanımlanacaktır. Bu bağlamda, yatay kurp boyunca hareket eden bir aracın maruz kaldığı merkezkaç ve yerçekimi ivmeleri fizik bilgileri ışığında irdelenip, ilgili formüllerde bir takım düzeltmeler yapılacaktır. Ayrıca, 'sademe' sözcüğünün anlamında da bir değişiklilik önerilecektir.

___

  • Brockenbrough, R.L. 2009. Highway Engineering Handbook, 3rd Edition, McGrawHill, New York.
  • Garber, N., Hoel, L. 2009. Traffic and Highways Engineering - SI Version, Nelson Engineering, of 2nd Revised (International Student) Edition.
  • Leeming, J.J. 1942. Road curvature and superelevation, ICE Engineering Division Papers, 1(3), 1-26.
  • Sütaş, İ., Öztaş, G. 1986. Karayolu İnşaatında Uygulama ve Projelendirme, Teknik Kitaplar Yayınevi, İstanbul.
  • Umar, F., Yayla, N. 1989. Yol İnşaatı, İTÜ Yayınları, İstanbul.
  • Yayla, N. 2008. Karayolu Mühendisliği, Birsen Yayınevi, İstanbul.
  • Whyte, W., Paul, R. 2003. Basic Surveying, 4th Edition, Laxton's.