YÖNETİCİ BAKIŞ AÇISIYLA OTEL İŞLETMELERİNDEKİ YEŞİL FAALİYETLERİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu araştırmanın amacı, zincir otel işletmelerinin farklı departmanlarında çalışan yöneticilerin belirli kişisel özelliklerine göre yaptıkları değerlendirmelerden yola çıkarak otelde yürütülen yeşil faaliyetlerin etkinlik derecesini keşfetmektir. İlk aşamada, yeşil faaliyetlerin alt boyutlarını ortaya çıkarmak için veriye ayırt edici faktör analizi uygulanmıştır. İkinci aşamada, yöneticilerin otelcilik sektöründeki tecrübeleri, bulundukları departman, bulundukları yönetsel kademe ve eğitim geçmişlerinin ışığında şekillenen bakış açısıyla yeşil faaliyetlerin başarısını nasıl değerlendirdiklerini anlamak için bir dizi tek yönlü varyans analizi gerçekleştirilmiştir. Analizlerin sonucunda, daha yüksek yönetsel kademelerde bulunan, sektörde tecrübesi olan, iktisadi-idari bilimler mezunu olan ve yoğun planlama faaliyetlerinin yürütüldüğü departmanlarda çalışan yöneticilerin, otellerin yeşil programları ve programların başarısı hakkında daha kapsamlı bir bakış açısına sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Ancak, belirsizlik durumunda farklı departmanlardaki, farklı eğitim geçmişine ve tecrübeye sahip yöneticilerin aynı fikirleri paylaştıkları düşünülmektedir. İletişim kanallarını yoğun olarak kullanan yöneticilerin, yeşil faaliyetlerin konuklara tanıtılması konusunda daha iyimser oldukları belirlenmiştir. Araştırma bulgularının, otelcilik sektöründe konuklarla etkin iletişim kurulması ve satış hedeflerinin gerçekleştirilmesi için yeşil faaliyetlerin ne şekilde yapılandırılması gerektiği bağlamında, sektör profesyonellerinin ve kamu yetkililerinin karar süreçlerine katkı sağlaması amaçlanmıştır. 

___

 • Altunöz, Ö., Arslan, Ö.E. ve Hassan, A. (2014). Turistlerin Yeşil Pazarlamaya Yönelik Görüşlerinin Demografik Değişkenler Kapsamında İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 43 (1), 157-172.
 • Berezan, O., Millar, M. ve Raab, C. (2014). Sustainable Hotel Practices and Guest Satisfaction Levels, International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 15 (1), 1-18.
 • Chain Hotels Prioritize Green (2012). Ebsco Database, Business Source Complete: www.buildings.com
 • Chan, W.W. ve Lam, J.C. (2003). Energy-Saving Supporting Tourism Sustainability: A Case Study of Hotel Swimming Pool Heat Pump. Journal of Sustainable Tourism, 11 (1), 74-83.
 • Chia-Jung, C. ve Pei-Chun, C. (2014) Preferences and Willingness to Pay for Green Hotel Attributes in Tourist Choice Behavior: The case of Taiwan. Journal of Travel & Tourism Marketing, 31 (8), 937-957.
 • Darnall, N. (2008). Creating a Green Brand for Competitive Distinction. Asian Business & Management, 7, 445-466.
 • Dos Santos, R.A., Méxas, M.P. ve Meiriño, M.J. (2017). Sustainability and Hotel Business: Criteria for Holistic, Integrated and Participative Development. Journal of Cleaner Production, 142, 217-224.
 • Durmuş, B., Yurtkoru, E.S. ve Çinko, M. (2016). Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi. 6. Basım, İstanbul: Beta Yayınevi.
 • George, D. ve Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 17.0 Update. 10a Basım, Boston, MA: Pearson.
 • Hall, C.M., Dayal, N., Majstorović, D., Mills, H., Paul-Andrews, L., Wallace, C. ve Truong, V.D. (2016). Accommodation Consumers and Providers’ Attitudes, Behaviours and Practices for Sustainability: A Systematic Review. Sustainability, 8 (625), 1-30.
 • Hatch, M.J. ve Schultz, M. (2003). Bringing the Corporation into Corporate Branding. European Journal of Marketing, 37 (7/8), 1041-1064.
 • Jones, P., Hillier, D. ve Comfort, D. (2014). Sustainability in the Global Hotel Industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 26 (1), 5-17.
 • Kim, Y. ve Han, H. (2010). Intention to Pay Conventional-Hotel Prices at a Green Hotel: A Modification of the Theory of Planned Behavior. Journal of Sustainable Tourism. (18) 8, 997–1014.
 • LeBlanc, G. ve Nguyen, N. (1996). Cues Used by Customers Evaluating Corporate Image in Service Firms: An Empirical Study in Financial Institutions. International Journal of Service Industry Management, 7 (2), 44-56.
 • Manaktola, K. ve Jauhari, V. (2007). Exploring Consumer Attitude and Behaviour towards Green Practices in the Lodging Industry in India. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 19 (5), 364-377.
 • Mensah, I. (2007). Environmental Management and Sustainable Tourism Development: The Case of Hotels in Greater Accra Region (GAR) of Ghana. Journal of Retail and Leisure Property, 6, 15-22.
 • Mihalič, T., Žabkar, V. ve Knežević-Cvelbar, L. (2012). A Hotel Sustainability Business Model: Evidence from Slovenia. Journal of Sustainable Tourism, 20 (5), 701-719.
 • Rahman, I., Reynolds, D., ve Svaren, S. (2012). How “Green” Are North American Hotels? An Exploration of Low-Cost Adoption Practices. International Journal of Hospitality Management, 31, 720–727.
 • Razumova, M., Ibáñez, J.L. ve Palmer, J.R.-M. (2015). Drivers of Environmental Innovation in Majorcan Hotels. Journal of Sustainable Tourism, 23 (10), 1529-1549. Tabachnik, B.G. ve Fidell, L.S. (2013). Using Multivariate Statistics. 6. Basım, Boston, MA: Pearson.
 • Taşkın, E. (2013). İşletme Yönetimi İlkeleri. 1. Basım, İstanbul: Nobel Yayınevi.
 • Wu, S.-I. ve Jang, J.-Y. (2014). The İmpact of ISO Certification on Consumers’ Purchase Intention. Total Quality Management, 25 (4), 412–426.
 • Zhao, C. (2011). An Analysis of Hotels' Green Activities and Its Influence on Hotels' Projected Image Using a Mixed Methodology (Yüksek Lisans Tezi). Purdue University, Indiana.

___

Bibtex @araştırma makalesi { sisad583455, journal = {Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {2587-2621}, address = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Burdur}, publisher = {Mehmet Ali KARAMAN}, year = {2019}, volume = {3}, number = {2}, pages = {277 - 287}, doi = {10.30692/sisad.583455}, title = {YÖNETİCİ BAKIŞ AÇISIYLA OTEL İŞLETMELERİNDEKİ YEŞİL FAALİYETLERİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Artuner Özder, Ceren Gül} }
APA Artuner Özder, C. G. (2019). YÖNETİCİ BAKIŞ AÇISIYLA OTEL İŞLETMELERİNDEKİ YEŞİL FAALİYETLERİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ . Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 3 (2) , 277-287 . DOI: 10.30692/sisad.583455
MLA Artuner Özder, C. G. "YÖNETİCİ BAKIŞ AÇISIYLA OTEL İŞLETMELERİNDEKİ YEŞİL FAALİYETLERİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ" . Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 (2019 ): 277-287 <
Chicago Artuner Özder, C. G. "YÖNETİCİ BAKIŞ AÇISIYLA OTEL İŞLETMELERİNDEKİ YEŞİL FAALİYETLERİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 (2019 ): 277-287
RIS TY - JOUR T1 - YÖNETİCİ BAKIŞ AÇISIYLA OTEL İŞLETMELERİNDEKİ YEŞİL FAALİYETLERİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Ceren GülArtuner Özder Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30692/sisad.583455 DO - 10.30692/sisad.583455 T2 - Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 277 EP - 287 VL - 3 IS - 2 SN - 2587-2621- M3 - doi: 10.30692/sisad.583455 UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi YÖNETİCİ BAKIŞ AÇISIYLA OTEL İŞLETMELERİNDEKİ YEŞİL FAALİYETLERİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Ceren Gül Artuner Özder %T YÖNETİCİ BAKIŞ AÇISIYLA OTEL İŞLETMELERİNDEKİ YEŞİL FAALİYETLERİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2019 %J Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 2587-2621- %V 3 %N 2 %R doi: 10.30692/sisad.583455 %U 10.30692/sisad.583455
ISNAD Artuner Özder, Ceren Gül . "YÖNETİCİ BAKIŞ AÇISIYLA OTEL İŞLETMELERİNDEKİ YEŞİL FAALİYETLERİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 / 2 (Temmuz 2019): 277-287 .
AMA Artuner Özder C. G. YÖNETİCİ BAKIŞ AÇISIYLA OTEL İŞLETMELERİNDEKİ YEŞİL FAALİYETLERİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. ssad. 2019; 3(2): 277-287.
Vancouver Artuner Özder C. G. YÖNETİCİ BAKIŞ AÇISIYLA OTEL İŞLETMELERİNDEKİ YEŞİL FAALİYETLERİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 3(2): 277-287.
IEEE C. G. Artuner Özder , "YÖNETİCİ BAKIŞ AÇISIYLA OTEL İŞLETMELERİNDEKİ YEŞİL FAALİYETLERİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", , c. 3, sayı. 2, ss. 277-287, Tem. 2019, doi:10.30692/sisad.583455