THE EFFECTS OF THE ROPE AND WEIGHTED ROPE TRAININGS ON THE BASKETBALL SKILLS

The aim of this study was to examine the effects of the rope and weighted rope on the physical and physiological parameters of the basketball players. For this purpose, 36 basketball players aged between 17-19, and who were at least 4 years basketball experience constructed the subject group of this study. Subjects of the rope group (n=12) and weighted rope group (n=12) were trained (within rope and weighted rope programme) three times (days) a week during eight weeks after one week preperatory rope training as well as technical training. Subjects of the control group (n=12) were trained only technically three times (days) a week during eight weeks. Statistically analysis of the received data were done in SPSS 10.0 programme with t-test, anova and multi comparison tests on the 0,05 and 0,01 levels. In conclusion it can be said that a significant improvement has been recorded to basketball skills in the experiment groups of explosive rope training and weighted rope training had a improvement too much.

İP VE AĞIRLIK İPİ ÇALIŞMALARININ BASKETBOL BECERİLERİNE ETKİSİ

İp ve ağırlık ipi çalışmalarının basketbol becerilerine etkilerini araştırmak amacıyla yapılan bu çalışmaya; genç takımlar seviyesinde mücadele eden, yaşları 17 -19 arasında değişen ve en az 4 yıl basketbol oynayan toplam 36 erkek basketbolcu katıldı. İp Grubu (n=12) ve Ağırlıklı İp Grubu (n=12) sporcularına, 1 hafta hazırlayıcı ip antrenmanından sonra, 8 hafta süresince haftada 3 gün ip ve ağırlık ipi ile ip atlama çalışmalarını içeren antrenman programı ile beraber teknik antrenman uygulandı. Kontrol Grubu (n=12) sporcularına ise 8 hafta boyunca haftada 3 gün yalnız teknik antrenman uygulandı. Deney ve kontrol gruplarının yaş, basketbol yaşı, boy, vücut ağırlığı, 30 m. dripling, şut ve isabetli şut adedi, turnike ve isabetli turnike adedi ile şut ve turnike yüzdeleri ölçüldü. Elde edilen verilerin istatistiksel analizleri, SPSS 10.0 paket programında normallik sınamasına göre t-testi, anova ve çoklu karşılaştırma testleri ile 0,05 ve 0,01 önem seviyesinde yapıldı. Sonuç olarak patlayıcı tempo ile yapılan ip çalışmalarının, deney gruplarında basketbol becerilerini geliştirdiği ve ağırlıklı ip çalışmalarının daha fazla gelişme sağladığı söylenebilir.