THE EFFECT OF 8-WEEK MOVEMENT EDUCATION ON MOTOR PERFORMANCE AMONG 3-4 YEARS OLD CHILDREN

The purpose of the present study was to examine the effects of 8-week movement education on coordination, balance and flexibility amongst the 3-4 years old children in pre-school age. The 3-4-year old pre-school children were randomly selected for the study. A total of 40 girls and boys, 22 of whom were experimental and 18 of whom were control group was participated in the study. The movement education program was applied for 1 hour in 3 days per week for 8 weeks. In the study, the pre- and post-tests were applied for both the experimental and control groups. The coordination test was used in order to determine the coordination ability, the flamingo test was used in order to determine balance, and the sit-and-reach test was used in order to determine the flexibility. For the statistical tests, SPSS package program was used, and also for comparing the pre- and post-test differences, Wilcoxon test and for comparing the experimental and control group differences, Mann-Whitney U test were used. The present results showed that there was a significant difference for the experimental group's flexibility and balance at the p
Anahtar Kelimeler:

SPOR, SPOR, SPOR, SPOR, SPOR,

3-4 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA 8 HAFTALIK HAREKET EĞİTİMİNİN MOTOR PERFORMANSLARINA ETKİSİ

Bu çalışmanın amacı 3-4 yaş grubu okul öncesi eğitim kurumundaki çocuklarda 8 haftalık düzenli hareket eğitimi programının, koordinasyon, denge ve esneklik özellikleri üzerine etkisini saptamaktır. Araştırmaya okul öncesi eğitim kurumuna giden 3-4 yaş arasında 22 deney 18 gözlem grubu olmak üzere toplam 40 kız ve erkek çocuk rasgele seçilerek katılmıştır. Hareket eğitim programı 8 haftalık süre ile haftada 3 gün, günde 1 saat olmak üzere uygulanmıştır. Çalışmada gözlem ve deney grubuna ön ve son test uygulanmıştır. Koordinasyon becerisinin belirlenmesi için koordinasyon testi, dengenin belirlenmesi için flamingo denge testi, esnekliliğin belirlenmesi için otur-eriş testi uygulanmıştır. İstatistiksel analiz için SPSS paket programı kullanılmıştır, ön ve son test farkı karşılaştırılmasında Wilcoxon testi, kontrol ve deney gruplarının karşılaştırılmasında Mann-Whitney U testi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre deney grubunun esneklik ve dengede p
Keywords:

SPOR, SPOR, SPOR, SPOR, SPOR, ,