Türkiye'deki Üniversitelerin Sağlık, Kültür ve Spor Dairelerinin İşlevsel Yönden İncelenmesi

Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki üniversitelerin Sağlık Kültür ve Spor Dairelerini işlevsel yönden incelemektir. Bu nedenle Türkiye’deki Devlet Üniversitelerinin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlıkları örneklem olarak alınmıştır. Deneklerin %78.6’sı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının yasal işbirliği içinde olmalarını istemektedirler. Yapılan araştırmada, Spor hizmetlerinin Sağlık Kültür ve Spor Dairesi içinde kalması istenirken, rekreasyon merkezlerinin kurulmasının gerekliliğine %75.0 ile evet denilmektedir. Üniversite gençliğinin ders dışı zamanını geçirebilmesi için üzerinde en büyük sorumluluk olan kurum Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığıdır. Bu nedenle bu kurumun verimliliği hizmet götürdükleri alanlardaki birey ve toplumların gelişimini de önemli derecede etkileyecektir.

Investigation of Deparment of Health, Culture and Sport in Turkish Universities in Terms of Function

The aim of this study is to examine The Departments of Health,Culture and Sports in Turkish Universities in terms of function. Because of this, The Departments of Health, Culture and Sports in Turkish Universities were taken as examples. 78.6% of the participants in the study want cooperation between the Departments of Health, Culture and Sports and Physical Education and Sports Faculties in Turkish Universities legally. In this study,it was found that sports services want to be remained part of the services of the Departments of Health, Culture and Sports, and the participiants mentioned the need for a center for recreation with 75%. The Departments of Health, Culture and Sports has the responsibility to provide leisure activities for students. Therefore, the productivity of these departments is effect of great importance in terms of individuals’ and public developments.

Kaynakça

1. Kelly, J.R., Leisure, Prentice-hall, Englewood, Cliffs, s.187., New Jersey, 1990.

2. Gökmen, H., ve ark., Yükseköğrenim Öğrencilerinin Serbest Zaman Etkinlikleri Kendilerini Gerçekleştirme Düzeyleri, T.C. Milli Eğitim ve Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri ve Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı. Milli Eğitim Basımevi, s. 10, Ankara,1985.

3. İmamoğlu, F., Çimen, Z., Spor Yöneticileri İçin Etkili Zaman Yönetimi, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. Cilt.3. Sayı 1. Ocak, s. 51, 1998.

4. Ağaoğlu, Y.S., Türkiye’deki Üniversitelerin Rekreasyon Programlarının Geliştirilmesi, Doktora Tezi, Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor Anabilimdalı, s. 146,160, Samsun, 2002.

5. Yükseköğretim Kurumları, Mediko Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Uygulama Yönetmeliği, Ankara, 1994.

6. Mirzeoğlu, N., Üniversitelerdeki Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Daire Başkanlıklarının Yönetim Yapısı ve Sportif İşlevlerinin İncelenmesi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, s.233, Ankara, 1995.

7. Suiçmez, H., Türkiye ve İngiltere’deki Sportif Rekreasyon Yöneticilerinin Karakteristik Özellikleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, s. 15, 144, Trabzon, 2000.

8. Torkildsen, G., Leisure And Recreation Management, Third Edition, pp. 45, 64, 415, 27, 1992.

9. Türkoğlu, A., Karşılaştırmalı Eğitim, Dünya Ülkelerinden Örneklerle, Baki Kitabevi,. s. 135, Adana, 1998.

10. Kraus G.R., Curtis J.E., Creative Management in Recreation and Parks, s. 158, 3 Edition, The C. V. Mosby Company, St. Luis, 1982.

Kaynak Göster