Profesyonel Futbolcularda Sürat Dripling Yeteneğinin Tespiti ve Liglere Göre Değerlendirilmesi

Bu araştırmanın amacı, profesyonel futbolcularda sürat dripling yeteneğinin tespit edilmesi ve liglere göre değerlendirilmesidir. Araştırmada, normallik sınamasına göre Anova Testi kullanılmış olup, verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmış değerlerin bulunmasında SPSS 10.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. Süper ligdeki profesyonel futbolcuların, yaş ortalaması 22,53 ± 2,78 (yıl), boy uzunlukları ortalaması 177 ± 0,05 (cm), vücut ağırlıkları ortalaması 70,40 ± 4,99 (kg), 2. lig (A) kategorisindeki profesyonel futbolcuların, yaş ortalaması 25,05 ± 3,60 (yıl), boy uzunlukları ortalaması 179 ± 0,05 (cm), vücut ağırlıkları ortalaması 74,55 ± 5,35 (kg), 2. lig (B) kategorisindeki profesyonel futbolcuların, yaş ortalaması 21,05 ± 1,71 (yıl), boy uzunlukları ortalaması 180 ± 0,03 (cm), vücut ağırlıkları ortalaması 73,15 ± 4,01 (kg) ve 3. ligdeki profesyonel futbolcuların, yaş ortalaması 22,20 ± 2,75 (yıl), boy uzunlukları ortalaması 178 ± 0,04 (cm), vücut ağırlıkları ortalaması 72,45 ± 3,98 (kg) olarak tespit edilmiştir. Çalışmada yer alan gruplar (Süper lig, 2. Lig (A), 2. Lig (B) ve 3. Lig) arasında sürat dripling testi bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (p

Evaluation and Determination of Speed-Dripblink Skills of Professional Soccer Players According to Different Leagues

The purpose of this study was to evaluate the speed-dribbling skills of the professional soccer players according to different leagues. In the research, paired samples t test has been used on dependent groups according to the normalcy trials. The data were evaluated and the calculated values were determined with the use of SPSS 10.0 statistics package program The average age, height and the body weigh of the players playing in the super league were 22.53 ± 2.78 (years), 177 ± 0.05 (cm), and 70.40 ± 4.99 (kg) respectively .These parameters were , 25.05 ± 3.60 (years) , 179 ± 0.05 (cm), and 74.55 ± 5.35 (kg) for the players playing in the 2. division category A, 21.05 ± 1.71 (year), 180 ± 0.03 (cm), 73.15 ± 4.01 (kg) for the players playing in the 2. division category B and 22.20 ± 2.75 (year), 178 ± 0.04 (cm) and , 72.45 ± 3.98 (kg) fort he players playing in the division 3. There were statistically significant differences in speed - dribbling test scores of the groups investigated in the study (Super league, 2 .division A, 2 .division B and 3. division (p> 0.05) . The investigation of the speed - dribbling scores revealed that the scores of the super league players were significantly higher than the players playing in other divisions (p<0.05). There were no meaningful differences observed between the other groups (p>0.05). Since dribbling - speed skills contain important parameters such as passing the opponent, heading directly to the goal and using the ball creatively this virtue is one of the primary requirement for the selection of players by the professional soccer teams.

Kaynakça

1. Akgün, N., İşleğen, Ç., Futbolcuların Fizyolojik Profili, Spor Hekimliği Dergisi, 18 (3), 105-127, 1983.

2. Arnason, A., Sıgurdsson, S.B., Gudmundsson, A., Holme, I., Engebretsen, L., Bahr, R., Physical Fitness, Injuries, and Team Performance in Soccer, Medicine Science in Sports Exercise, 36 (2), 278-285, 2004.

3. Bangsbo, J., Michalsık, L., Assessment of The Physiological Capacity of Elite Soccer Players, Science and Football, 4, 53-62, 2002.

4. Harrıs, S., Reılly, T., “Space Teamwork and Attacking Success in Soccer”, in Science and Football, London, 322-328, 1998.

5. Wısloff, U., Helgerud, J., Hoff, J., Strength and Endurance of Elite Soccer Players, Medicine Science Sports Exercise, 30, 462-467, 1998.

6. Karanfilci, M., Futbolda Çocuk ve Gençlerle Teknik ve Eğitimi, Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi, Özel sayı, 17-19, 1998.

7. Luxbacher, J.A., Teaching Soccer, Steps to Success, Humann Kinetics Publishers, pp. 38, London, 1991.

8. Reılly, T., Bangsbo, J., Franks, A., Anthropometric and Physiological Predispositions for Elite Soccer. Journal of Sports Sciences, 18, 669-683, 2000.

9. Reılly, T., Wıllıams, A.M., Nevıll, A., Franks, A., A Multidisciplinary Approach to Talent Identification ın Soccer, Journal of Sports sciences,18, 695-702, 2000.

10. Lees, A., Nolan, L., The Biomechanics of Soccer: A Review, Journal of Sports Sciences, 16, 211-234, 1998.

11. Rösch, D., Hodgson, R., Peterson, L., Baumann, T.G., Junge, A., Chomiak, J., Dvorak, J., Assessment and Evaluation of Football Performance, The American Journal of Sports Medicine, 28 (5), 29-39, 2000.

12. http://www.fifa.com, erişim tarihi:05.03.2005.

13. Reılly, T., Holmes, M., A Preliminary Analysis of Selected Soccer Skills, Physical Education Review, 6, 64-71, 1983.

14. Mülazımoğlu, O., Kalkavan, A., Bektaş, F., Futbol Beceri Testlerinde Dereceye Giren İlköğretim ve Liseli Sporcuların Teknik Düzeylerinin Araştırılması, 7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Seminer Kitabı, 84, Antalya, 2002.

15. Hoff, J., Wısloff, U., Engen, L.C., Kemı, O.J., Helgerud J., Soccer Specific Aerobic Endurance Training, British Journal of Sports Medicine, 36, 218-221, 2002.

16. Deliceoğlu, G., Yalçın, B., Doğru, D., Gençlerbirliği Alt Yapı Futbolcularının Fiziksel ve Teknik Yetilerinin İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3 (1), 27-34, 2005.

Kaynak Göster