Elit Bayan Basketbol ve Bayan Hentbol Oyuncularının Fiziksel Uygunluk Parametrelerinin Karşılaştırılması

Bu çalışmanın amacı, elit bayan basketbol takımı ve elit bayan hentbol takımı oyuncularının fiziksel uygunluk parametrelerindeki farklılıklarının incelenmesidir. Araştırmaya 2004-2005 sezonunda Türkiye 1. liglerinde şampiyon olmuş Fenerbahçe bayan basketbol takımı (N=12) ve Üsküdar Anadolu bayan hentbol takımı (N=12) oyuncuları katılmıştır. Araştırmadaki tüm ölçümler (boy uzunluğu, vücut ağırlığı, dikey sıçrama testi, otur-eriş testi, mekik koşusu, 20 metre sprint, beden kitle indeksi (BKİ), anaerobik güç, sırt kuvveti, bacak kuvveti ve sağ-sol pençe kuvveti testleri) her iki takım oyuncularına uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen tüm veriler SPSS istatistik programında kaydedilerek, Descriptive analizleri (X ve S.S.) ve Mann- Whitney U testi uygulanarak 2 farklı branştaki sporcuların parametreleri p

Comparison of the Physical Fitness Parameters of the Elite Female Basketball and Female Handball Players

The purpose of this study was to investigate to differences in the physical fitness parameters of the players of elite female basketball team and elite female handball team. Fenerbahçe female basketball team (N=12) and Üsküdar Anadolu female handball team players (N=12) participated to the study became the champion of the years of 2004-2005 in the first leagues in Turkish. All measurements in the study (height, weight, vertical jump, sit and reach, shuttle run, 20m sprint, body mass index (BMI), anaerobic power, back power, leg power and right-left hand grip tests) were applied for two teams players. All data was edited in SPSS program. It was compared with parameters of athletes from two different teams using Descriptive analysis (X and S.S.) and Mann-Whitney U test in level of p<0,05 and p<0,01. As a result, it is need to high degree physical fitness capacity as well as the techniques and the tactics skills to being successful and obtain an optimal performance for elite athletes in top level competitions. In the compare of the physical fitness parameters of the elite female basketball and female handball players, there was no significant differences between teams in view of physical fitness parameters except for height parameters which related to basketball players positively.

Kaynakça

1. Dündar, U., Basketbolda Kondisyon, Bağırgan Yayınları, 1-2, Ankara, 1999.

2. Bilge, M., Müniroğlu, S., Gündüz, N., Türk Bayan Hentbol Milli Takımı Oyuncularının Somatotip Profilleri Ve Yabancı Ülke Sporcuları İle Karşılaştırılması, Spor Araştırmaları Dergisi, cilt: 4, Sayı:1, 2000.

3. Brittenham, G., Complete Conditioning for Basketball. Human Kinetics, s.2, 1997.

4. Tamer, K., Sporda Fiziksel-Fizyolojik Performansın Ölçülmesi ve Değerlendirmesi, Türkerler Kitapevi, s.124-125, Ankara,1995.

5. Zorba, E., Herkes İçin Spor Ve Fiziksel Uygunluk, GSGM Eğit. Dairesi Yayınları, s.209,363. Ankara,1999.

6. Anonymous, American College Of Sports Medicine, Guidelines For Graded Exercise Testing And Exercise Prescription. Lea and Febiger, Philadelphia. 1980.

7. Wilmore, J.H., Costill, D.L., Physiology Of Sport And Exercise, Human Kinetics, p: 320-347, 534-541, USA, 1994.

8. Fox, E.L., Sports Physiology CBS College Publishing, Printed in Japan, 1984.

9. Gücü, H.K., Acar, M.F., Özkol, M.Z.., Çatıkkaş, F., 1. Lig Ve 2. Lig Bayan Basketbol Takım Oyuncularının Bazı Anaerobik Güç Parametrelerinin Karşılaştırılması, Performans Dergisi, 4(1-2): 1-13, 1998.

10. Ugarkoviç, D., Matavulj, D., Kukolj, M., Jaric, S., Standart Antropometric, Body Composition, And Strength Variables As Predictors Of Jumping Performance İn Elite Junior Athletes. J Sports med Phys Fitness, Mar;13(1):129–126, Belgrade, 1999.

11. Rannou, F., Prioux, J., Zouhal, H., Gratas-Delamarche, A., Delamarche, P., Physiological Profile Of Handball Players, J. Sports Med. Phys. Fitness. Sep;41(3):349-53, 2001.

12. Sevim, M., Sevim, Y., Günay, M., Erol, E., Kombine Kuvvet Antrenmanlarının 18-25 Yaş Grubu Elit Bayan Hentbolcuların Performans Gelişimine Etkisinin İncelenmesi, Bed. Eğt. Spor Bil. Der. I, 3: 1-10, 1996.

13. Savucu, Y., Süel, E., Şahin, İ., Akan, İ., Polat, Y., Ramazanoğlu, F., Genç Ve Büyük Elit Bayan Basketbolcuların Fiziksel Uygunluk Parametrelerinin İncelenmesi, Spor ve Tıp dergisi. Cilt: 13, Sayı: 5, İstanbul, 2005.

14. Sevim, Y., Basketbol Teknik-Taktik-Antrenman, Tutibay Yayınları, 2–3, Ankara, 1997.

15. Riezebos, ML., Paterson, D.H., Hall, C.R., Yuhazs, M.S., Relationship Of Selected Variables To Performance In Women’s Basketball, Can. J. Appl. Sport Sci. Mar; 8(1):34-40, 1983.

16. Smith, H.K., Thomas, S.G., Physiological Characteristics Of Elite Female Basketball Players, Can. J. Sport Sci. Dec; 16(4):289-95, 1991.

Kaynak Göster