Küçük Prens’te Anlatısallık ve Anlatısallığı Sağlayan Dönüşümler

Bir metne hikâye özelliği kazandıran “anlatısallık” yani tahkiyevilik/narrativité’dir. Temelinde, metindeki anlam farklılığına dayanan anlatısallık sayesinde, hikâye kahramanları bir hâlden başka bir hâle geçerler, yani “dönüşüm”e uğrarlar. Bu çalışmayla, Dünya edebiyatının en çok okunan, en güzel eserlerinden biri olan Küçük Prens’te karşılaştığımız kahramanların uğradığı dönüşümler ve bu dönüşümlerin anlatısallığı nasıl oluşturduğu ortaya konmaya çalışılacaktır. Kahramanların “kendileri” olmalarını sağlayan özelliklerinde acaba kitap boyunca bir değişim söz konusu mudur? Günümüz dünyasında “kötü” özellikleriyle bilinen, tanınan yılan ve tilki acaba bir çocuğun gözüyle de kötü müdür? Çocuk bakış açısıyla, metin içinde geçirecekleri “dönüşüm” sayesinde acaba nasıl bir kimliğe sahip olacaklardır? Greimas’ın roller tablosu açısından düşündüğümüzde yılan ve tilki, Küçük Prens için bir yardımcı mı yoksa engelleyici midir? Pilotun yaşadığı bir dönüşüm de var mıdır? Küçük Prens’in gezegeninden ayrılmasına bir ölçüde sebep olan “çiçek” hangi roldedir? Çalışmada bu ve benzer sorularla Küçük Prens’i bu kadar okunmaya değer kılan özellikleri ortaya koymaya çalışacağız.

NARRATIVITY IN LITTLE PRINCE AND TRANSFORMATIONS THAT PROVIDE NARRATIVITY

It is narrativity that turns a text to a story. By means of narrativity based on the meaning discrepancy in the text, the characters pass from one state to another, that is to say, they experience "transformation". With this paper, it will be tried to reveal the transformations of the characters we encountered in the Little Prince, one of the most read and beautiful works of world literature, transform and how these transformations constitute the narrativity. Is there any changes in the features of the characters that make them genuine persons along the book? Are the snakes and foxes known as "evil" in today's world bad for a child, too? Thanks to the child's point of view, what kind of identity will they have through the "transformation" in the text? When we think in terms of Greimas’ roles chart, is the snake and the fox a helper for the Little Prince or is it an obstacle? Is there a transformation that the pilot has experienced? What role does the "flower", which is the reason of Little Prince’s departure from its planet, play? In this paper, we will try to reveal the features that make the Little Prince so readable, with these and similar questions.

Kaynakça

Aslan Karakul, Songül. (2013). Mavi Sakal’ın Anlam Evreni. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Dilbilim XXVII 2012, cilt 1/volume 1. ISSN: 0255-674X. s. 55-74

Aslan Karakul, Songül&Arslan, Ahmet Turan. (2018). Köyden İndim Şehire Filmindeki Köylü-Şehirli İzleğinin Göstergebilimsel Açıdan İncelenmesi. Asos Journal Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 65, Şubat 2018, s. 488-504

Filizok, Rıza. Metine Katılanlar (Actants) Nasıl Bulunur? www. ege-edebiyat. org/wp/wpcontent/uploads/Metinde-Katılanlar-ACTANT-Nasıl-Bulunur. pdf (04. 05. 2010)

Filizok, Rıza. Yüzeysel Yapı. www. ege-edebiyat. org/docs/631. pdf (05. 05. 2010)

Forster, E. M. (2001). Roman Sanatı. İstanbul: Adam Yayınları.

Günay, Veli Doğan. (2017). Metin Bilgisi. İstanbul: PapatyaBilim

Harvey, W. J. (2004). (Roman Teorisi içinde) Romanda Sosyal Ortam. Ankara: Akçağ Yayınları.

Saint-Exupéry, Antoine de (2007). Küçük Prens. İstanbul: Mavibulut Yayınları.

Tekin, Mehmet (2001). Roman Sanatı: Romanın Unsurları. İstanbul: Ötüken Yayınları.

Tekin, Mehmet (2006). Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları. ss. 7-8.

Zeytinoğlu, Sezen. Küçük Prens Üzerine Bir İnceleme www. dergiler. ankara. edu. tr (03. 05. 2010)

Kaynak Göster