Kurumsal Yönetim: Borsaların Rolü ve Yatırım

Öz Geçmişte, kurumsal yönetime ilişkin borsaların düzenleyici fonksiyonu, çoğunlukla kuralları belirlemek ve mevcut çerçevelere farklı yönlerden açıklık getirmek ile sınırlı olmuştur. Borsaların standart belirleme rolü, esas itibariyle, borsaya kotasyon, kamuyu aydınlatma açıklamaları yapılması ve kottan çıkarma gereklilikleri aracılığıyla yerine getirilmiştir. Yürütme cephesinde ise, borsalar sahip oldukları düzenleyici fonksiyonu sermaye piyasası denetim kurumları ile paylaşmıştır. Kendi koydukları kuralları denetlemenin yanı sıra, borsalara mevzuata ve ikincil sermaye piyasası düzenlemelerine uygunluğu denetleme görevi de verilmiştir. Günümüzde ise; borsalar çok daha çeşitli kurumsal yönetim sorunlarını ele alabilmek için sahip oldukları düzenleyici rolün kapsamını genişletmektedir. Borsalar kurumsal yönetimin gelişimine katkıda bulunmakta ve söz konusu Kurumsal Yönetim İlkelerinin payları borsada işlem gören şirketlere uygulanmasını teşvik etmektedir. Bu çalışmada, borsaların, payları borsada işlem gören şirketlere iyi bir kurumsal yönetim anlayışını geliştirilmesi ile şirketlere ve yatırım çevrelerine sağladığı pozitif etkileri başlıca yöntemler ile analiz edilerek, etkinin nominal büyüklüğü hakkında bilimsel veri elde edilmesi amaçlanmıştır.

Kaynakça

Borsa Istanbul, (2016, November). BIST STOCK INDICES GROUND RULES, Retrievedfrom http://www.borsaistanbul.com/docs/default-source/endeksler/bist- stock-indices- ground-rules.pdf?sfvrsn=14.CAIN, Karessa, (2003). "New Efforts to Strengthen Corporate Governance: Why Use SROListing Standards?" Columbia Business Review, p. 619.CHOI, S. J., and A. T. Guzman, (1998). “Portable Reciprocity: Rethinking the InternationalReach of Securities Regulation.” Southern California Law Review 71 (5) (July).DANIEL, K. and TITMAN, S., (1997). ‘Evidence on the cross-sectional variation in stockreturns’, Journal of Finance, Vol. 52, pp. 1–33.GÜRBÜZ A.O. ; ERGİNCAN Y., (2004). Kurumsal Yönetim: Türkiye’deki Durumu veGeliştirilmesine Yönelik Öneriler, 1.Basım, Literatür Yayıncılık, İstanbul.FINANCIAL SERVICES AUTHORITY, (2008). "A Review of the Structure of the ListingRegime", Discussion Paper.LEFTWICH, R., WATTS, R., & ZIMMERMAN, J. (1981). Voluntary corporate disclosure:the case of interim reporting. Journal of Accounting Research, Supplement to Vol.19, 50–77.MCKINSEY and Co. and NY City Economic Development Corporation (2007). "SustainingNew York's and the US' Global Financial Services Leadership".ROMANO, Roberta, (2001). "The Need for Competition in International SecuritiesRegulation", John M. Olin Center for Studies in Law, Economics, and Public Policy WorkingPapers. Paper 258.VANCE, S. G., (1975). “Are Socially Responsible Corporations Good Investment Risks?”,Management Review, Vol.64/8, pp.18-24.WADDOCK, S., S.Graves, (1997). “The Corporate Social Performance-FinancialPerformance Link”, Strategy Management Journal, Vol.18/4, pp.303-319.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { iusskd414277, journal = {Journal of Social Policy Conferences}, issn = {1304-0103}, eissn = {2548-0405}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {}, pages = {89 - 100}, doi = {}, title = {Kurumsal Yönetim: Borsaların Rolü ve Yatırım}, key = {cite}, author = {AKSU SANSAR, Nazlı Gamze} }
APA AKSU SANSAR, N . (2018). Kurumsal Yönetim: Borsaların Rolü ve Yatırım. Journal of Social Policy Conferences , (72) , 89-100 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusskd/issue/36331/414277
MLA AKSU SANSAR, N . "Kurumsal Yönetim: Borsaların Rolü ve Yatırım". Journal of Social Policy Conferences (2018 ): 89-100 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusskd/issue/36331/414277>
Chicago AKSU SANSAR, N . "Kurumsal Yönetim: Borsaların Rolü ve Yatırım". Journal of Social Policy Conferences (2018 ): 89-100
RIS TY - JOUR T1 - Kurumsal Yönetim: Borsaların Rolü ve Yatırım AU - Nazlı Gamze AKSU SANSAR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Journal of Social Policy Conferences JF - Journal JO - JOR SP - 89 EP - 100 VL - IS - 72 SN - 1304-0103-2548-0405 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi Kurumsal Yönetim: Borsaların Rolü ve Yatırım %A Nazlı Gamze AKSU SANSAR %T Kurumsal Yönetim: Borsaların Rolü ve Yatırım %D 2018 %J Journal of Social Policy Conferences %P 1304-0103-2548-0405 %V %N 72 %R %U
ISNAD AKSU SANSAR, Nazlı Gamze . "Kurumsal Yönetim: Borsaların Rolü ve Yatırım". Journal of Social Policy Conferences / 72 (Nisan 2018): 89-100 .
AMA AKSU SANSAR N . Kurumsal Yönetim: Borsaların Rolü ve Yatırım. Journal of Social Policy Conferences. 2018; (72): 89-100.
Vancouver AKSU SANSAR N . Kurumsal Yönetim: Borsaların Rolü ve Yatırım. Journal of Social Policy Conferences. 2018; (72): 100-89.