Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Benlik-Algılarının Yordanmasında Sosyodemografik Özellikler ve Algılanan Sosyal Desteğin Rolü

Amaç: Bu araştırmanın amacı, huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerin benlik algılarının, sosyodemograik özellikler ve algılanan sosyal destek düzeyi açısından yordanmasıdır. Araştırmanın temel hipotezi, huzurevinde yaşayan yaşlıların sosyodemograik özellikleri ve algılanan sosyal destek düzeylerinin, benlik algısını ölçen Sosyal Karşılaştırma Ölçeği puanlarındaki varyansa katkıda bulunacağı yönündedir. Yöntem: Araştırmanın örnekleminde, İstanbul ilindeki huzurevlerinde yaşamakta olan 65 yaş ve üstü 76 kişi yer almaktadır. Veriler ‘Sosyo-Demograik Bilgi Formu’, ‘Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği’ ve ‘Sosyal Karşılaştırma Ölçeği’ kullanılarak toplanmıştır. Bulgular: Yapılan analizler, sosyo-demograik özellikler ve sosyal desteğin, huzurevindeki yaşlılarda benlik algısının yordanmasına anlamlı düzeyde katkı sağladığını göstermektedir. Sonuç: Bu çalışma, yaşlılarda benlik algısının şekillenmesinde rol oynayan risk etkenleri ve koruyucu etkenleri anlamak açısından katkı sağlamaktadır.

The Role of Sociodemographic Factors and Perceived Social Support in the Prediction of Self-Concept of the Elderly Living in Nurising Homes

The Role of Sociodemographic Factors and Perceived Social Support in the Prediction of Self-Concept of the Elderly Living in Nurising Homes Objective: Aging may bring about psychologically distressing changes to the individual’s life. Continuation of the social interactions and social support has an adaptive function for the elderly. Considering that self-concept builds upon the social interactions, the importance of social support for the elderly becomes even clear. When the changes in biological, psychological and social life due to aging overlap with the social isolation due to moving into a nursinghome, a cumulative negative effect on the elderly’s self-concept may ocur as a result. The current study is interested in the prediction of self-concept of the elderly living in nursing-homes, using sociodemographics and perceived social support as the predictive variables. Method: The sample is composed of 76 elderly living in nursing-homes in İstanbul. The data was collected by using a battery composed of ‘Sociodemographic Form’, ‘Multidimensional Scale of Perceived Social Support’ and ‘Social Comparison Scale’. Results: It was found that sociodemographics and perceived social support signiicantly contribute to the prediction of self-concept in the elderly. Conclusion: This study contributes to the understanding of the risk and protective factors in terms of self-concept of the elderly living in nursing-homes.

___

Argüden, Y. (2002). Kurumsal Sosyal Sorumluluk. İstan- bul: ARGE Danısmanlık Yayınları, 3.

Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal Bilimler İçin Veri Anali- zi El Kitabı : İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum. (10. Basım). Ankara: Pegem A Yayınları.

Coşkun, H. (2009). Topluma Hizmet Uygulamaları. Ankara:Anı Yayıncılık.

Çankaya, İ. H. (2010). Öğrencilerin Sosyal Sorumluluk Düzeylerinin Artırılmasında Okulun Rolüne İlişkin Yönetici Görüşleri. Çağdaş Eğitim Dergisi, 378

Fichter, J. Sosyoloji Nedir? (2004). (Çev. Nilgün Çelebi) Ankara :Anı Yayıncılık.

Di L. Ve Colleen K. (2005). Measurement in Health Be- havior Methods for Research and Education, USA: Pub. John Wiley & Sons Inc.

Doğan, İ. (2007). Sosyoloji, Kavramlar ve Sorunlar, Ankara:Pegem A Yayınları.

Jolliffe, I. T. (2002). Principal Component Analysis, USA: Springer Series in Statistics, Second Edition.

Kılınç, N. T. (2004). Hannah Arendt’te Politik Sorumluluk ve Yurttaş Sorumluluğu. Felsefelogos, 3(24).

___

Bibtex @ { spcd227205, journal = {Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi}, issn = {2148-9424}, eissn = {2651-4265}, address = {}, publisher = {Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı}, year = {2011}, volume = {24}, pages = {69 - 92}, doi = {10.21560/spcd.96707}, title = {Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Benlik-Algılarının Yordanmasında Sosyodemografik Özellikler ve Algılanan Sosyal Desteğin Rolü}, key = {cite}, author = {Gökler-danışman, Yrd. Doç. Dr. İlgın and Aydın, Psk. Gülşah} }
APA Gökler-danışman, Y , Aydın, P . (2011). Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Benlik-Algılarının Yordanmasında Sosyodemografik Özellikler ve Algılanan Sosyal Desteğin Rolü . Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi , 24 (24) , 69-92 .
MLA Gökler-danışman, Y , Aydın, P . "Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Benlik-Algılarının Yordanmasında Sosyodemografik Özellikler ve Algılanan Sosyal Desteğin Rolü" . Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 24 (2011 ): 69-92 <
Chicago Gökler-danışman, Y , Aydın, P . "Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Benlik-Algılarının Yordanmasında Sosyodemografik Özellikler ve Algılanan Sosyal Desteğin Rolü". Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 24 (2011 ): 69-92
RIS TY - JOUR T1 - Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Benlik-Algılarının Yordanmasında Sosyodemografik Özellikler ve Algılanan Sosyal Desteğin Rolü AU - Yrd. Doç. Dr. İlgın Gökler-danışman , Psk. Gülşah Aydın Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 69 EP - 92 VL - 24 IS - 24 SN - 2148-9424-2651-4265 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Benlik-Algılarının Yordanmasında Sosyodemografik Özellikler ve Algılanan Sosyal Desteğin Rolü %A Yrd. Doç. Dr. İlgın Gökler-danışman , Psk. Gülşah Aydın %T Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Benlik-Algılarının Yordanmasında Sosyodemografik Özellikler ve Algılanan Sosyal Desteğin Rolü %D 2011 %J Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi %P 2148-9424-2651-4265 %V 24 %N 24 %R %U
ISNAD Gökler-danışman, Yrd. Doç. Dr. İlgın , Aydın, Psk. Gülşah . "Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Benlik-Algılarının Yordanmasında Sosyodemografik Özellikler ve Algılanan Sosyal Desteğin Rolü". Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 24 / 24 (Mart 2011): 69-92 .
AMA Gökler-danışman Y , Aydın P . Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Benlik-Algılarının Yordanmasında Sosyodemografik Özellikler ve Algılanan Sosyal Desteğin Rolü. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi. 2011; 24(24): 69-92.
Vancouver Gökler-danışman Y , Aydın P . Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Benlik-Algılarının Yordanmasında Sosyodemografik Özellikler ve Algılanan Sosyal Desteğin Rolü. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi. 2011; 24(24): 69-92.