Erken Çocukluk Döneminde Görsel Algı Gelişimine Uygun 25 Mekan Tasarımı

İnsan çevresiyle sürekli etkileşim içersindedir. Özellikle de fiziksel ve zihinsel gelişimin henüz tamamlanmadığı erken çocukluk döneminde çevresel etkenler büyük önem taşır. Duyuların yoğun olarak kullanıldığı bu dönemde çocuk, kendisi ve çevresini algıladıklarıyla anlama, kavrama ve anlamlandırma çabasındadır. Çevresini deneyimlerken hareket eder, duyularını kullanır, meraklarına cevap arar yani araştırır, düşünür, anlama becerisini geliştirir ve kavradıklarını dile döker. Ancak gelişiminin niteliği çevresel etmenlere bağlıdır. Bu nedenle, çocuğun değişen gereksinimlerini karşılayacak, çok yönlü gelişimini çeşitli uyarıcılarla destekleyecek, görsel algı gelişimine uygun mekanların tasarlanması gereklidir. Bu bilinç doğrultusunda, çalışma kapsamında, erken çocukluk döneminde görsel algı gelişimi araştırılmış, bu konudaki mevcut çalışmalar değerlendirilerek çocuk mekanlarının görsel algı gelişimine uygun tasarımı için öneriler geliştirilmiştir.

Designing Space Suitable for Development of Visual Perception in Preschool Childhood Period

Designing Space Suitable for Development of Visual Perception in Preschool Childhood PeriodHuman is consistently in interaction with the environment. Thus, the environmental factors carry high importance, especially during the preschool period of childhood, when the child’s physical and mental development has not been completed yet. In this period, when the senses are used very intensively, the child tries to realize, to understand and to give meaning to his/her own self and environment with what s/he perceives. S/he moves, uses his/her senses, searches for the answers of his/her curiosities -in other words investigates-, thinks, improves the ability to understand and talks what s/he has perceived while experiencing the environment. Yet, the quality of the child’s development is related to environmental factors. For this reason, designing suitable spaces for development of visual perception that will provide for the changing necessities of the child, support his/her multi-way development with various stimuli is necessary. With this consciousness, visual perception development during preschool period of the childhood is researched within this study by evaluating the current studies in this subject and some guidelines are developed for designing spaces for children which are suitable to the development of visual perception.

___

Aydoğan, Y. (2006.). “Ev Ortamının Çocuğun Gelişimine Göre Düzenlenmesi”, Aile ve Toplum Eğitim- Kül- tür ve Araştırma Dergisi. 10, 27-33.

Çukur, D. (2009). Yeni Bir Toplumsallaştırma Sürecinin Mekansal Anlatımı: Olanak ve Sınırları. Yayım- lanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü: İzmir.

Erden, M. ve Akman, Y. (2001). Gelişim ve Öğrenme (9. Baskı). Ankara: Arkadaş Yayınevi.

Ergin, Ş. (1982). Çocuğun Oyun Gereksinimi ve İzmir/ Alsancak Semtinde Çocuğa Yönelik Açık/Ye- şil Mekân Olanaklarının Artırılması Üzerine Bir Araştırma. Yayımlanmamış Doçentlik Tezi, Ege Üniversitesi: İzmir.

Flavell, J. H., Flavell, E. R., Green, F. L. and Wilcox, S. A. (1981). “The Development of Three Spatial Perspective-Taking Rules”. Child Development, 52, 356–358.

Genç, A. ve Sipahioğlu, A. (1990). Sanatta Yaratıcı Sü- reç. İzmir: Sergi Yayınevi.

Güller, E. (2007). Sağlık Yapılarında Renk Olgusunun Özel Dal Hastaneleri Hasta Yatak Odası Örnek- lerinde Araştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Li- sans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü: İzmir

Tuğrul, B., Aral, N., Erkan, S. ve Etikan, İ. (2001). “Altı Yaşındaki Çocukların Görsel Algılama Düzeyle- rine Frostig Gelişimsel Görsel Algılama Eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi”. Journal of Qafqaz University, 8, 67-84.

Tüfekçioğlu, E. (2008). “Okul Öncesi 4-6 Yaş Çocukla- rında Algısal Motor Gelişim Programlarının Den- ge ve Çabukluk Üzerine Etkisi”, Uluslararası İn- san Bilimleri Dergisi. download/512/304> (19 Ekim 2009).

Uluğ Ormanlıoğlu, M. (2007). Niçin Oyun? Çocuğun Ge- lişiminde ve Çocuğu Tanımada Oyunun Önemi. (3. Baskı). İstanbul: Anfora Yayıncılık.

Yavuzer, H. (2003). Çocuk Psikolojisi. (25. Baskı). İstan- bul: Remzi Kitabevi.

Yörükoğlu, A. (2006). Çocuk Ruh Sağlığı. (28. Baskı). İstanbul: Özgür Yayınları. Aralık 2008).

___

Bibtex @ { spcd227207, journal = {Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi}, issn = {2148-9424}, eissn = {2651-4265}, address = {}, publisher = {Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı}, year = {2011}, volume = {24}, pages = {25 - 36}, doi = {10.21560/spcd.75766}, title = {Erken Çocukluk Döneminde Görsel Algı Gelişimine Uygun 25 Mekan Tasarımı}, key = {cite}, author = {Çukur, Yrd.doç.dr. Duygu and Güller Deli̇ce, Arş.gör. Ebru} }
APA Çukur, Y , Güller Deli̇ce, A . (2011). Erken Çocukluk Döneminde Görsel Algı Gelişimine Uygun 25 Mekan Tasarımı . Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi , 24 (24) , 25-36 .
MLA Çukur, Y , Güller Deli̇ce, A . "Erken Çocukluk Döneminde Görsel Algı Gelişimine Uygun 25 Mekan Tasarımı" . Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 24 (2011 ): 25-36 <
Chicago Çukur, Y , Güller Deli̇ce, A . "Erken Çocukluk Döneminde Görsel Algı Gelişimine Uygun 25 Mekan Tasarımı". Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 24 (2011 ): 25-36
RIS TY - JOUR T1 - Erken Çocukluk Döneminde Görsel Algı Gelişimine Uygun 25 Mekan Tasarımı AU - Yrd.doç.dr. Duygu Çukur , Arş.gör. Ebru Güller Deli̇ce Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 36 VL - 24 IS - 24 SN - 2148-9424-2651-4265 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi Erken Çocukluk Döneminde Görsel Algı Gelişimine Uygun 25 Mekan Tasarımı %A Yrd.doç.dr. Duygu Çukur , Arş.gör. Ebru Güller Deli̇ce %T Erken Çocukluk Döneminde Görsel Algı Gelişimine Uygun 25 Mekan Tasarımı %D 2011 %J Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi %P 2148-9424-2651-4265 %V 24 %N 24 %R %U
ISNAD Çukur, Yrd.doç.dr. Duygu , Güller Deli̇ce, Arş.gör. Ebru . "Erken Çocukluk Döneminde Görsel Algı Gelişimine Uygun 25 Mekan Tasarımı". Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 24 / 24 (Mart 2011): 25-36 .
AMA Çukur Y , Güller Deli̇ce A . Erken Çocukluk Döneminde Görsel Algı Gelişimine Uygun 25 Mekan Tasarımı. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi. 2011; 24(24): 25-36.
Vancouver Çukur Y , Güller Deli̇ce A . Erken Çocukluk Döneminde Görsel Algı Gelişimine Uygun 25 Mekan Tasarımı. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi. 2011; 24(24): 25-36.