İnternet Gazeteciliğinde Web Ölçümleme ve Haber Üretim Sürecine Etkileri

İnternet, retorik olarak sayısız içeriğe sınırsız erişim imkânı sunmaktadır. Yayıncılar için rekabetin oldukça yoğun olduğu bu distopik süreç, Web 2.0’la birlikte okuyucuyu anlama ve içeriği okutma çabasına dönüşmüştür. Çalışma, bu çabada içerik üreticilerine rehberlik eden web ölçümleme araçlarının, editoryal sürece etkileri üzerine odaklanmıştır. Web ölçümleme araçları, izleyici davranışlarına dair nicel verilerin sistematik analizine imkân sağlamaktadır. Elde edilen veriler, kullanıcıların eğilimlerini öğrenmek için değil aynı zamanda web sitelerinin iyileştirilmesi için sihirli bir anahtar konumundadır. Yeni medya ortamının alan profesyonelleri, bu anahtarla, konvansiyonel medya için sır olan yeni bir dünyanın kapılarını aralamıştır. Okuyucuya dair her türlü veri, medya endüstrisi için paha biçilmez meta haline gelmiştir. Atfedilen bu güç, internet kullanıcılarını merkeze alırken, editoryal sürecin de omurgası haline getirmiştir. Google Analytics’in okuyucuların bıraktığı dijital izleri takip ederek oluşturduğu gerçek zamanlı veriler, pek çok süreçte olduğu gibi haber üretimine de etki etmekte, gazetecilerin haber rutinini değiştirmektedir. Çalışmada, web ölçümleme verilerinin editoryal sürece olan etkileri; web analiz araçları ve internet gazeteciliği pratikleri üzerinden literatür taraması yapılarak incelenmiştir. Literatür taramasından elde edilen bulgular ışığında; pazarın en çok tercih edilen Google Analytics aracı analiz edilerek editoryal sürece etkileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın, web ölçümleme araçlarının çevrimiçi haber kuruluşlarının ekosistemine olan etkilerinin belirlenmesi açısından önemli olduğu düşünülmektedir.

Web Measurement in Internet Journalism and Effect on News Production Process

The Internet offers access to rhetorically innumerable content. This process has turned into an effort to understand the reader and make the content read, with Web 2.0. The study focused on the effects of web measurement tools that guide content producers in this effort on the editorial process. Web measurement tools that mediate this effort allow for the systematic analysis of quantitative data on audience behavior. The data obtained is a magic key for obtaining the trends of users regarding products and services, also for the improvement of websites. With this key, the field professionals of the new media environment have opened the doors to a new world that’s a secret for conventional media. Any data on users have become an invaluable commodity for the media industry. This power has made users the backbone of the editorial process while putting them at the center. The real-time data created by Google Analytics by following the digital traces left by the readers affect the news production and change the news routine of journalists/editors. In the study, it was revealed the effects of the digital traces left by the readers on the editorial process by giving information about web measurement tools. With the findings of literature review, the most preferred Google Analytics tool of the market was analyzed, and its effects on the editorial process were aimed to be revealed. It’s considered that the study is important for it determines the effects of web measurement tools on the ecosystem of online news organizations.

___

 • Alexa (2022). Most visited websites, https://www.alexa.com/topsites/countries/countries/TR (Erişim Tarihi: 02 Şubat 2022).
 • Ali, C., Schmidt, T. R., Radcliffe, D., & Donald, R. (2019). The digital life of small market newspapers: Results from a multi-method study. Digital Journalism, 7(7), 886-909.
 • Aral, H., & Uluk, M. (2018). Hedefli Reklamcılığın Kullanıcılar Arasındaki Farkındalığı Üzerine Bir İnceleme: Facebook Örneği. Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu Bildiri E-Kitabı. (Erişim Tarihi: 12 Aralık 2021).
 • Baloğlu, A. (2015). Sosyal Medya Madenciliği. Beta Yayınevi.
 • Cherubini, F., & Nielsen, R. K. (2016). Editorial analytics: How News Media Are Developing and Using Audience Data and Metrics. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2739328
 • Çakmak, V., & Çavuş, S. (2018). Dijital Kültür ve İletişim. Literatürk Acedemia.
 • Çetinkaya, A., & Karlı, İ. (2018). Haberciliğin değişen pratikleri: Çoklu ortam, çoklu yetenek, çevrimiçi gazetecilik. AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi, 9(35), 17-30.
 • Çevikel, T. (2020). Dijital Çağda Gazeteciliğin Krizi ve Finansmanı. Ankara: UM:AG Vakfı Yayınları.
 • Egglestone, P., & Mills, J. (2012). Interactive newsprint: The future of newspapers? Printed electronics meets hyperlocal and community co-design, http://clok.uclan.ac.uk/8534/1/Interactive%20Newsprint%20%20Egglestone%20and%20Mills%20-.pdf (Erişim Tarihi: 08 Ocak 2022).
 • Enginkaya, E., & Kırcova, İ. (2015). Sosyal Medya Pazarlama. Beta Yayınevi.
 • Facebook, (2022). Facebook Pikseli Hakkında, www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142 (Erişim Tarihi: 25 Mart 2022).
 • Giomelakis, D., Sidiropoulos, E., Gilou, S., & Veglis, A. (2019). The utilization of web analytics in online Greek journalism. Journalism Studies, 20(5), 09-630.
 • Google (2022a). Analytics Çözümleri, https://support.google.com/analytics/answer/7390017?hl=tr (Erişim Tarihi: 06 Kasım 2021).
 • Google (2022b). Google Analytics 360'a Giriş, https://analytics.google.com/analytics/academy/course/8 (Erişim Tarihi: 15 Ocak 2022).
 • Google (2022c). Yeni Nesil Google Analytics'i Kullanmaya Başlama, https://support.google.com/analytics/answer/10089681?hl=tr (Erişim Tarihi: 15 Ocak 2022).
 • Google (2022d). Google Web Sitelerine Analytics Kurulumu (Universal Analytics), https://support.google.com/analytics/answer/10269537?hl=tr (Erişim Tarihi: 15 Ocak 2022).
 • Google Analytics (2022). Google Analytics'i Ayarlama, https://analytics.google.com/analytics/academy/course/6/unit/1/lesson/3 (Erişim Tarihi: 09 Kasım 2021).
 • Google Marketing Platform (2022). Google Ads Hesaplarınızı Google Marketing Platform'dan Yönetin, https://marketingplatform.google.com/home?authuser=0 (Erişim Tarihi: 19 Ocak 2022).
 • Heydari, M., Helal, R. A., & Ghauth, K. I. (2009). A graph-based web usage mining method considering client side data. In 2009 International Conference on Electrical Engineering and Informatics, (1), 147-153.
 • Hotjar, (2022). Heat Maps, www.hotjar.com/heatmaps (Erişim Tarihi: 18 Ocak 2022).
 • Işık, U., & Koz, K. A. (2020). Türkiye’de internet gazeteciliği: Meslek profesyonellerinin gözünden gazetecilik ortamı. Selçuk İletişim, 13(3), 1264-1295.
 • Işık, U., & Koz, K. A. (2021). Değişen Haber Ekosisteminde SEO Haberciliği. M. Şahin & E. İlhan (Ed.), Gazetecilikte Uzmanlaşma Alanları (ss. 1-26) içinde. Pelikan Yayınevi.
 • Kavaloğlu, S. (2013). Aşırılığın haber değeri: STK faaliyetleri üzerine bir inceleme. Journal of Yaşar University, 8(31), 5324-5340.
 • Kılıç, D. (2005). Haber yapma sürecinin belirleyici unsurları ve basın ahlakı. Selçuk İletişim, 3(4), 130-141.
 • Kocsis, G., & Ekler, P. (2012). Analyzing The Resource Requirements of Usage Statistics Gathering on Online Newspapers. In 2012 IEEE 13th International Symposium on Computational Intelligence and Informatics (CINTI), 213-218.
 • Ledford, J. L., Teixeira, J., & Tyler, M. E. (2010). Google Analytics. John Wiley and Sons. Wiley Publishing İnc. Indianapolis Indiana.
 • Lopezosa, C., Codina, L., & Pérez-Montoro, M. (2019). SEO and digital news media: Visibility of cultural information in Spain’s leading newspapers. Tripodos, (44), 41-61.
 • MacGregor, P. (2007). Tracking the online audience: Metric data start a subtle revolution. Journalism Studies, 8(2), 280-298.
 • Munhoz, B. C., & de Oliveira Moraes, R. (2019). Google Analytics: Website Traffic Analysis in A Brazilian Journalistic Company, https://www.pomsmeetings.org/ConfProceedings/051/FullPapers/Final%20Full%20length%20Papers/051-0665.pdf (Erişim Tarihi: 30 Mart 2022).
 • Nafis, M. (2018). Implemantasi Google spreadsheets dan Facebook Pixel Pada website penjualan produk lokal. Prosiding SINTAK, (2), 560-566.
 • Okyay, İ. (2019). Haber Tüketiminin Dijitalleşmesi İle Birlikte Pazarlama Stratejilerinin Yeni Medyadaki Dönüşümünün Yol Açtığı Etik Sorunlar. Z. Özdemir & A. Çetinkaya (Ed.), Dijital Çağda Habercilik (ss. 289-310) içinde. DER Yayınları.
 • Özdemir, Z. (2019). Dijitalleşme Sürecinde İletişim ve Haberciliğin Evrimi. Z. Özdemir & A. Çetinkaya (Ed.), Dijital Çağda Habercilik (ss. 3-20) içinde. DER Yayınları.
 • Özmen, K. (2019). Enformasyon Aktarımının Üzerinde Tehdit Unsuru Olarak Reklam İletileri: “hurriyet.com.tr” Örneği. Z. Özdemir & A. Çetinkaya (Ed.), Dijital Çağda Habercilik (ss. 237-261) içinde. DER Yayınları.
 • Peeters, N. (2019). Google Analytics for Mobile Apps Shutdown: Analysis of The Implication of Switching to Google Firebase, https://noahpeeters.de/publication/misc/nak-transfer-paper-3/peeters_noah-transfer-paper-3.pdf (Erişim Tarihi: 15 Şubat 2022).
 • Pınarbaşı, T. E., & Astam, F. K. (2020). Haberin dönü(şü)mü: Sosyal medya gazeteciliği pratikleri. İNİF E-Dergi, 5(1), 70-87.
 • Plaza, B. (2011). Google Analytics for measuring website performance. Tourism Management, 32(3), 477-481.
 • Reuters Institute (2016). Digital News Report 2016, https://www.digitalnewsreport.org/publications/2016/editorial-analytics-2016/attachment/fig-1 (Erişim Tarihi: 20 Nisan 2022).
 • Sridhar, S., & Sriram, S. (2015). Is online newspaper advertising cannibalizing print advertising? Quantitative Marketing and Economics, 13(4), 283-318.
 • Şimşek, G. (2020). Google Analitik ve turizm endüstrisinde uygulamaları. Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research, 4(2), 87-299.
 • Tandoc Jr, E. C. (2014). Journalism is twerking? How web analytics is changing the process of gatekeeping. New Media & Society, 16(4), 559-575.
 • Tikno, T. (2018). Exploring the acceptance for pixel technology implementation in Facebook ads among advertisers in Indonesia. KnE Social Sciences, 96-107.
 • TNW (2022). How The Guardian’s Ophan Analytics Engine Helps Editors Make Better Decisions, https://thenextweb.com/news/how-the-guardians-ophan-analytics-engine-helps-editors-make-better-decisions (Erişim Tarihi: 02 Ocak 2022).
 • Ürkek, Y. (2020). Google Analytics’ in ölçümleme ile birlikte internet gazeteciliğine getirdiği yenilikler. Medya ve Kültürel Çalışmalar Dergisi, 2(2), 15-26.
 • Vicentin, V. L., & Petrucelli, E. E. (2019). Utılızação da ferramenta pixel do Facebook para otimização de campanhas de conversão em anúncıo pago. Revista Interface Tecnológica, 16(2), 62-73.
 • Vu, H. T. (2014). The online audience as gatekeeper: The influence of reader metrics on news editorial selection. Journalism, 15(8), 1-17.
 • W3Techs, (2021). Usage Statistics of Traffic Analysis Tools for Websites, https://w3techs.com/technologies/overview/traffic_analysis (Erişim Tarihi: 13 Ocak 2022).
 • Web Archive (2022). www.internethaber.com, https://web.archive.org/web/20010712051553 (Erişim Tarihi: 01 Mart 2022).