Sosyal Mucit Academic Review

  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2020
  • Yayıncı: Erhan Aydın

10.1b 4.1b