Feminist Anlatı Yaklaşımıyla Mustang Filmi ve Dişil Dilin Kurulmasında Bir Yöntem Değerlendirilmesi; Dijital Hikaye Anlatım Atölyesi

Bu çalışmada, sinemada feminist teori ve feminist anlatı yaklaşımları temelinde, kadın yönetmen aracılığıyla sinemada dişil dil kurabilmenin imkanlarına ilişkin bir çerçeve çizmek istenmiştir. Bu çerçeveye kadın seyirciyi dahil etmek ve filmle kurduğu bağlantıyı görmek için yeni ve farklı bir yöntem olarak, Dijital Hikaye Anlatım Atölyesi düzenlenmiştir. Bu amaçla çalışmada Deniz Gamze Ergüven’in yönettiği Mustang filmi seçilmiştir. Film, anlatısı, bakış açısı ve karakterleri aracılığıyla dişil dili izleyiciye nasıl sunduğu Smelik (2008)’in feminist film anlatısı ile değerlendirilmiştir. Filmin, toplumsal cinsiyet farklılığını kadın bakışı ile sunduğu ve cinsler arasındaki asimetrik iktidar ilişkisini eleştiriler getirdiği görülmüştür. Çalışmada filmin kadın seyircisi, “Benim Sahnem” Dijital Hikaye Anlatı Atölyesi çalışmasına alınmış ve atölye sürecinde altı dijital hikaye üretilmiştir. Atölyede, katılımcıların film sahneleri ile özdeşleşim kurarak hikayeler yazımları ve dişil dili oluşturma potansiyelini pratiğe dökme biçimleri gözlemlenmiştir. Hikayelerin içerik ve tematik analizlerinde kadınlığın hikayelerin merkezine yerleştirildiği görülmüştür. “Benim Sahnem” atölyesinde katılımcılar, kendi hikayelerini seslendirerek dişil dil içeren hikayeler yaratmışlardır.  

Kaynakça

Bourdieu , P. (2015). Eril Tahakküm, 2. bsk. ( B. Yılmaz Çev.). İstanbul: Bağlam.

Barthes, R. (1977). The Death of the Author. Glasgow: Fontana/ Collins.

Butler, A.M. (2011). Film Çalışmaları. (A. Toprak Çev.) İstanbul: Kalkedon.

Butler, J. (2014). Cinsiyet Belası, Feminizm ve Kimliğin Altüst edilmesi. (B. Ertür, Çev.) İstanbul: Metis.

Chion, M. (1987). Bir Senaryo Yazmak. (N. Tanyolaç Çev.) İstanbul: Afa.

Clarke, M. A. (2009). Developing Digital Storytelling in Brazil. J. Hartley and K. McWilliam (Ed). Story Circle: Digital Storytelling Around the World. Blackwell Publishing

Donovan, J. (2016). Feminist Teori.-Entelektüel Gelenekler. 11. baskı. (A. Bora, M. Ağduk, F. Sayılan Çev.). İletişim: İstanbul.

Ergüven, D. G. (2015). Mustang’in Yönetmeni Deniz Gamze Ergüven’le Söyleşi. Canım İstanbul söyleşi. http://canimistanbul.com

Ergüven, D. G. (Yönetmen). (2015). Mustang . Almanya, Fransa, Türkiye, Katar ortak yapım. Yapımcı: Charles Gillbert

Kırel, Se. (2010). Kültürel Çalışmalar ve Sinema, 2. Baskı. İstanbul: Kırmızı Kedi

Kuhn, A. (1982). Women's Pictures. Feminism and Cinema. Londra: Routledge and Kegan Paul,

Lambert, J. (2009). Where It All Started. J. Hartley and K. McWilliam (Ed). Story Circle: Digital Storytelling Around the World. Blackwell Publishing

Mayne, J. (1985). Review: Feminist Film Theory and Criticism. Signs. 11 (1), 81-100.

McNay, L. (2012). Foucaultcu Beden ve Deneyimin Dışlanması. Michel Foucault İstanbul: Yapı Kredi.

Meadows, D. (2003). Digital Storytelling: research-based practice in new media. Visual Communication 2(2): 189-193.

Meadows D., J. Kidd (2009). Capture Wales-The BBC Digital Storytelling Project. J. Hartley and K. McWilliam (Ed). Story Circle: Digital Storytelling Around the World. Blackwell Publishing.

Mills, S. (2002). Third Wave Feminism Linguistics and the Analysis of Sexism and Naming Practices. Plenary lecture at IGALA 2, University of Lancaster, UK

Mulvey, L. (1997). Görsel Haz ve Anlatı Sineması. (N. Abisel Çev.) 25. Kare: Sinema Kültür Dergisi. Ekim/Aralık, 38- 46.

Rose, J. (2010). Görme ve Cinsellik. (A. D. Temiz Çev.) İstanbul: Metis.

Öğüt, H. (2009). Kadın Filmleri ve Feminist Karşı Sinema. Cogito. sayı: 58, Bahar

Özkazanç, A (2013). Butler’ın Feminizmi: Siyasi Bir Okuma İçin Kılavuz. Mülkiye Dergisi 37(4), 118-138

Robin, B. R. (2008). Digital storytelling: A powerful technology tool for the 21st century classroom. Theory into practice. 47(3), 220-228.

Ryan, M. ve Kellner, D.(2016). Politik Kamera.3.bsk. (E. Özsayar Çev.) İstanbul: Ayrıntı

Smelik, A. (2008). Feminist Sinema ve Film Teorisi ve Ayna Çatladı. (D. Koç Çev.). İstanbul: Agora Kitaplığı

Şimşek, B. (2013). Hikâye Anlattıran, Hikâyemi Anlatan, Kendi Hikâyesini Yaratan Çember: Dijital Hikâye Anlatımı Atölyesinde Birbirine Karışan Sesler/im. Hakan Ergül (Der.), Sahanın Sesleri: İletişim Araştırmalarında Etnografik Yöntem. İstanbul: Bilgi Üniversitesi. 279-308

Woolf, V. (2016). Kendine Ait Bir Oda. (İ.Özdemir Çev.). 10. bsm. İstanbul: Kırmızı Kedi

Kaynak Göster

APA Elpeze Ergeç, N. (2019). Feminist Anlatı Yaklaşımıyla Mustang Filmi ve Dişil Dilin Kurulmasında Bir Yöntem Değerlendirilmesi; Dijital Hikaye Anlatım Atölyesi . SineFilozofi , 4 (7) , 10-27 . DOI: 10.31122/sinefilozofi.514971