Ateş Savaşı Filminin Felsefi İlişkilerinin Analizi

Jean Jacques Annaud’nun La Guerre Du Feu (Ateş Savaşı / 1981) filmi, insanın tabiat halinden toplum haline geçiş yapmasına sebep, en önemli keşiflerden olan ateşin tarih dışı bir zamandaki serüvenini sinematik imgelerle anlatan bir eserdir. Ateşe sahip olmanın hayata sahip olmak anlamına geldiği bir zamanda, ateş etrafında gelişen olaylar, tabiat halinin felsefi tasavvurundan da etkilenerek, sinematik olarak imgelere, imajlara dönüştürülmüştür. İnsanın antropolojik ve felsefi olarak izah edilmiş geçmiş çağlardaki yaşantısının, günümüz toplumsallığına nasıl bir haklılık da oluşturduğu vurgulanmıştır. Tabiat halinden toplum haline geçişin teorik izahatını yapmış, tabiat halini tasavvur etmiş filozofların düşüncelerinin, filmin sinefilozofik düşüncesinin ardındaki varlığına da değinmeye çalıştık. Rousseau, Hobbes, Nietzsche ve Marx gibi filozofların tabiat haline dair tezlerinden, insanın toplum hali öncesi dönemi hakkındaki felsefi açıklamalardan yararlanılmıştır. Ateş Savaşı filminin sinefilozofik anlamı aracılığıyla, insanlığın serüveninde önemli merhalelerden biri olan ateşin keşfinin kültür içerisindeki anlamı da araştırılmıştır.

___

1Bachelard, Gaston (1995). Ateşin Psikanalizi, İstanbul : Bağlam Yayınları. 2 Deleuze, Gilles (2014). Sinema I Hareket-İmge, İstanbul : Norgunk 3Hobbes, Thomas (2013). Leviathan, İstanbul : Yapı Kredi Yayınları. 4Héroux D., Dorfmann J., Belmont V., Gruskoff M., Kemeny J. (Yapımcı)& Jean-Jacques Annaud (Yönetmen). (1981). La Guerre Du Feu [Sinema Filmi]. Kanada, Fransa: International Cinema Corporation (ICC) (as ICC International Cinema Corporation),Ciné Trail (co-production) v.d. 5Huizinga, Johan (2013). Homo Ludens Oyunun Toplumsal İşlevi Üzerine Bir Deneme, İstanbul : Ayrıntı Yayınları. 6Levy-Bruhl, Lucien (2016). İlkel Toplumlarda Mistik Deneyim ve Simgeler, Ankara : Doğu Batı Yayınları. 7Marx, Karl (2003). Felsefe Yazıları, İstanbul : Hil Yayınları. 8Marx, Karl (2016). Kapitalizm Öncesi Üretim Modelleri, İstanbul : AltıKırkBeş Yayın. 9Morin, Edgar (2017). Yitik Pradigma : İnsan Doğası, İstanbul : İş Bankası Yayınları. 10Nietzsche, Friedrich (2006). Tarihin Yaşam İçin Yararı ve Sakıncası, İstanbul : İthaki Yayınları. 11Öztürk, Serdar (2018). Sinema Felsefesine Giriş Film-Yapımı Felsefe, Ankara : Ütopya 12Rousseau, J. J. (2015). Dillerin Kökeni Üstüne Deneme, İstanbul : İş Bankası Yayınları. 13Rousseau, J. J. (2016). İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı, İstanbul : Say Yayınları 14Rousseau, J. J. (2016b).Bilimler ve Sanatlar Üstüne Söylev, İstanbul : İş Bankası Yayınları. 15Sahlins, Marshall (2012). Batı’nın İnsan Doğası Yanılsaması, İstanbul : Bgst Yayınları. 16Spinoza, B. B. (2007). Tractatus Politicus, Ankara: Dost Yayınları. 17Zerzan, John (2000). Gelecekteki İlkel, İstanbul : Kaos Yayınları.

___

APA Erbalaban Gürbüz, Ö. N. (2019). Ateş Savaşı Filminin Felsefi İlişkilerinin Analizi . SineFilozofi , 4 (7) , 61-73 . DOI: 10.31122/sinefilozofi.421300