Üçüncü Sinema Meselesi: Notlar ve Düşünceler

Paul Willemen’in makalesi 1986 yılında Uluslararası Edinburgh Film Festivali’nde sunulmuştur. Willemen bu makalede Üçüncü Sinema’nın bir kavram olarak gelişimini ayrıntılı olarak anlatır. Üçüncü Sinema’ya dair sorular Latin Amerika coğrafyasındaki sosyo-kültürel değişim ve gelişmeler doğrultusunda ele alınıp, siyasi sinemanın ideolojik yönü bağlamında değerlendirilmiştir. Willemen, Brecht, Benjamin ve Bakhtin gibi kültür kuramcılarının metinlerine atıfta bulunarak, Üçüncü Sinema kuramını Avrupa ve Amerika’da gelişen eleştirel kurama karşıt bir siyasi duruş olarak konumlar. 
Anahtar Kelimeler:

sinecine

The Third Cinema Question: Notes and Reflections

This article by Paul Willemen was presented at the Edinburgh International Film Festival in 1986. In it, he elaborates on the development of the concept of Third Cinema, taking into consideration the socio-cultural changes in Latin America and the ideological aspects of political cinema. By citing key texts from such cultural theorists as Brecht, Benjamin, and Bakhtin, Willemen positions Third Cinema theory as the political opposite of European and American critical theory. 
Keywords:

sinecine,

___

  • Willemen, P. (1987). The Third Cinema Question: Notes and Reflections. Framework 34, s. 4-38. Wayne State University Press