Sinema I: Hareket-İmge

Deleuze’un özgünlüğü, doğrudan sinema adına ve sinema ile düşünmesindedir. Sinema 1: Hareket İmge kitabı özgün sınıflandırma ve yeni düşünsel açılımlar barındırır. Bu anlamda kitap, Deleuze’un sinema hakkındaki düşüncelerini daha yakından tanımak, kavramak isteyenler için başvurulacak temel bir eserdir. 
Anahtar Kelimeler:

sinecine

Cinema I: Movement Image

Deleuze’s uniqueness lies in his ability to “think cinema” through the language of cinema. Cinema 1: The Movement Image includes unique classifications of the movement image and opens up new intellectual horizons. In this sense, the book is essential reading for those who want to understand Deleuze’s thoughts on cinema. 
Keywords:

sinecine,

___

  • .