Konuklar Tarım İşletmesinde yetiştirilen esmer sığırların bazı verim özelliklerinin fenotipik ve genetik parametreleri I. Fenotipik parametreler

Bu araştırmada, Konuklar Tarım İşletmesinde yetiştirilen Esmer sığırların döl verimi ile ilgili altı, süt verimiyle ilgili iki özellik bakımından performansları belirlenmiştir. İncelenen özelliklere ait en küçük kareler ortalaması ilk damızlıkta kullanma yaşı (İDKY), ilk buzağılama yaşı (İBY), servis periyodu (SP), gebelik süresi (GS), buzağılama aralığı (BA), gebelik başına tohumlama sayısı (GBTS), süt verimi (SV) ve laktasyon süresi (LS) için sırasıyla, 623.19 ± 3.88 gün, 943.49 ± 4.42 gün, 118.70 ±6.75 gün, 285.92 ± 0.83 gün, 387.47 ± 2.99 gün, 1.533 ± 0.04 adet, 6173.48 ± 102.92 kg ve 303.85 ± 5.78 gün olarak tespit edilmiştir. Araştırmada, İDKY, SP, SV ve LS üzerine yılın etkisi (p

Phenotypic and genetic parameters of some production traits of Brown Swiss herd raised at the State Farm of Konuklar in Konya Province I. Phenotypic parameters

Six reproductive traits and two productive were determined and phenotypic parameters were estimated for these eight traits in the Brown Swiss herd reared at the Konuklar State Farm in Konya. The least squares means of first service age (FSA), first calving age (FCA), service period (SP), gestation length (GL), calving interval (CI), number of insemination per conception (NİPC), lactation milk yield (LMY) and lactation length (LL) were 623.19'± 3.88 days, 943.49 ± 4.42 days, 118.70 ±6.75 days, 285.92 ± 0.83 days, 387.47 ± 2.99 days, 1.533 ± 0.04 number, 6173'.48 ± 102.92 kg and 303.85 ± 5.78 days, respectively. The year had a significant effect on FSA, SP, LMY and LL (p<0.01). Effect of calf sex on GL, CI on CA (p<0.01), effect of CA on NIPC and LMY (p<0.05), effect of lactation number and CA on CI (p<0.01) and effect of gestation number on NIPC (p<0.05) were found to be significant.

Kaynak Göster

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (:Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi)
  • ISSN: 1300-5774
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

1.7b1.1b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Bazı makarnalık buğday (T. durum Desf.) melezlerinde kalite özelliklerinin diallel analizi analizi

YÜKSEL KAYA, ALİ TOPAL

Farklı bitki sıklıklarının süpürge darısında (Sorghum vulgare var. technicum (Koern.) Jav.) ot verimi ve verim unsurları üzerine etkileri

Ramazan ACAR, Ali İhsan YILDIRIM

Derin kuyu sondajında özgül enerji tüketiminin belirlenmesi

Sedat ÇALIŞIR, TANZER ERYILMAZ, Abdulkadir ERKOL

Melaslı besin ortamında üretilen ekmek mayasının sıvı ferment sistemiyle ekmek yapımında kullanılma imkanları

NERMİN BİLGİÇLİ, SELMAN TÜRKER

Baharat katkılı eritme peyniri üretimi üzerine bir araştırma

Ahmet AYAR, Nihat AKIN

Konuklar Tarım İşletmesinde yetiştirilen esmer sığırların bazı verim özelliklerinin fenotipik ve genetik parametreleri I. Fenotipik parametreler

UĞUR ZÜLKADİR, SAİM BOZTEPE

Sulama suyu tuzluluğunun taze fasulye bitkisinin (Phaseolus vulgaris L.) bazı verim parametreleri ve potasyum alımına etkisi

MEHMET PARLAK, ABDULLAH BARAN, Oğuz BAŞKAN, ORHAN DENGİZ

Ekmek yapımında sıvı ferment sistemine esas olmak üzere melaslı besin ortamında ekmek mayasının üreme performansı ve aerobik fermentasyon kayıplarının belirlenmesi

NERMİN BİLGİÇLİ, SELMAN TÜRKER

Kafesli kümeslerde aydınlık şiddetine kafes ve aydınlatma elemanları tasarımının etkisi

Nuh UĞURLU

Tribolium confusum' da pupa ve ergin ağırlıklarına ait genetik parametreler

Mehmet Ali YILDIZ, M. Muhip ÖZKAN, Sinan AYDOĞAN, Tahsin KESİCİ