Moğol İstilasına Dinî Muhalefet: İlhanlıların Anadolu’daki Dinî Siyasetleri Religious Opposition to the Mongol Invasion: Religious Politics of the Ilkhanids in Anatolia Akkuş, Mustafa (2022). Moğol İstilasına Dinî Muhalefet: İlhanlıların Anadolu’daki Dinî Siyasetleri. Konya: Çizgi Kitapevi ISBN: 978

XIII. yüzyıl, Anadolu Türk tarihi ve kültürü yönüyle çağının en parlak, en zengin yüzyılıdır. Anadolu’nun dinî ve tasavvufî açıdan en renkli ve en derinlikli dönemi olarak zikredebileceğimiz bu yüzyıl, adeta mutasavvıfların çekim merkezi olmuş, birçok meşrepten Sünnî veya Heterodoks şeyh ve dervişler bu toprakları mesken edinmiştir. Bu asrın başlarında Moğol istilasının yaşanması İslam dünyasında büyük bir nüfus hareketliliğine yol açmış, bu dönemde Anadolu, dünya üzerindeki en emniyetli, huzurlu ve müreffeh topraklar olması sebebiyle başta istiladan kaçanlar olmak üzere göçerler için en cazip ülke konumunda olmuştur. Ayrıca Selçuklu sultanlarının âlim ve mutasavvıflara karşı hürmet, tâzim ve iltifatları zamanla bölgedeki kültürel seviyeyi daha da yükselterek Anadolu’da ilmî ve entelektüel bir zemin meydana getirmiştir.
Anahtar Kelimeler:

--, --, --

___

APA Deri, M. (2023). Moğol İstilasına Dinî Muhalefet: İlhanlıların Anadolu’daki Dinî Siyasetleri Religious Opposition to the Mongol Invasion: Religious Politics of the Ilkhanids in Anatolia Akkuş, Mustafa (2022). Moğol İstilasına Dinî Muhalefet: İlhanlıların Anadolu’daki Dinî Siyasetleri. Konya: Çizgi Kitapevi ISBN: 9786051967042, 1. Baskı, 320 s. . Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi , (58) , 399-401 . DOI: 10.21563/sutad.1347979