Darülfünundan Üniversiteye: Mülteci Alman Bilim İnsanlarının Türk Yükseköğretimine Katkıları From Darülfünundan to University: Contributions of German Refugee Scientists to Turkish Higher Education Dağlı, Erkan (2022), Darülfünundan Üniversiteye: Mülteci Alman Bilim İnsanlarının Türk Yükseköğretimin

Akdeniz Üniversitesi bünyesinde Öğretim Görevlisi Doktor olarak görev yapan Dr. Erkan Dağlı, Selçuk Üniversitesi Tarih bölümünden mezun olmuş ve ardından Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlamıştır. Yüksek Lisans tezinde Atatürk Dönemi Alman Büyükelçileri (1923- 1938) konusunu çalışan Dağlı, Doktora tezinde ise Darülfünûn'dan üniversite sürecine; Türkiye'ye gelen mülteci Alman bilim insanları başlıklı konuyu ele almış ve detaylı bir çalışma hazırlamıştır.
Anahtar Kelimeler:

--, --, --

___

APA Benhür, Ç. (2023). Darülfünundan Üniversiteye: Mülteci Alman Bilim İnsanlarının Türk Yükseköğretimine Katkıları From Darülfünundan to University: Contributions of German Refugee Scientists to Turkish Higher Education Dağlı, Erkan (2022), Darülfünundan Üniversiteye: Mülteci Alman Bilim İnsanlarının Türk Yükseköğretimine Katkıları. Çanakkale: Paradigma Akademi. ISBN: 978-625-8118-19-3, 660 s. . Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi , (58) , 395-397 . DOI: 10.21563/sutad.1347970