TÜRKİYE’DEKİ BELEDİYELERDE HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI

Belediyeler günümüzde halkla iç içe olan ve demokratik düşüncelerin yerleşmesinde önemli bir yere sahip kuruluşlardır. Bu işlevi ile belediyelerin halkla ilişkiler sürecinin, örgüt içinde yer alarak hizmetlerin daha iyi olması ve hizmetlerin belirlenmesinde, hizmetlerin hedef kitleye ulaştırarak en yüksek oranda uyum ve işbirliğinin sağlanması yönünde üstlendiği roller gittikçe önemini artırmıştır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de bulunan, 1580 ve 3030 sayılı kanunlara göre kurulan ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre işleyen belediyelerdeki halkla ilişkilerin bugünkü düzeyini belirlemeye çalışmaktır

___

  • Çelik B (1995) Ergin 0 N (1922) Ergin 0 N (1927) Güler B (1992a) Güler B (1992 b) Güler B (1994) Karaer T (1989) Ortaylı 1 (1974) Pirler O (1988) Tekeli 1 (1978) Tortop N (1986) Tümerkan S ( 1946)
  • Sonrası Mahalli İdarelerin Yeniden Düzenlenmesi, Türk İdare dergisi,4, 537—551 Tanzimat’tan Sonra Mahalli İdareler, Ankara Yeni Belediyeler, İller ve Belediyeler Dergisi, —514,198—210 Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Belediyeciliğin Evrimi, Ankara Mahalli İdareler, 2.baskı, TODAİE Yayını, Ankara Türkiye’de Belediyeler, İçişleri Bakanlığı Yayını, Ankara Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Arşiv Kayıtları, 20.08.1996