Osmanlı'dan Günümüze Türkiye'de Yerel Basının Gelişim Süreci

Osmanlı Devleti’nden bugüne Türk basınının yaygın ve yerel ölçekte değişen iletişim yöntemleri, ekonomik, siyasi ve toplumsal koşullara bağlı olarak çeşitli dönüşümler yaşamıştır. Günümüzde yerel basınının dijital teknolojiye uyum sağlayıp sağlayamadığını belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada, Türkiye’deki 29 ilden 54 yerel gazete nitel ve nicel yöntemlerle incelenmiştir. Gazetelerin yayın süreleri, çalışan sayıları ve sahiplik özellikleri gibi künye bilgilerinin yanı sıra haberlerde yerel konuların oranı, kaynak gösterimi ve fotoğraf kullanım kriterleri gibi ayrıntılar sayısal veriler analiz edilmiştir. Araştırmanın sonunda, tarihi yaklaşık bir asırlık süreye dayanan yerel gazete sayısının azalmaya başladığı ve bu gazetelerin dijital teknolojiyi kullanmaktan kaçındıkları görülmüştür. Öte yandan yakın dönemde kurulan yerel gazetelerin sayısında kayda değer bir artış olduğu, ancak bu gazetelerin de dijital teknolojiye uyumlarının henüz yeterli düzeye ulaşmadığı tespit edilmiştir. Çalışmamızda, yerel gazete kadrolarının dijital teknolojiyi kullanan, iletişim uzmanı gençlerle zenginleştirilmesi gerektiği ve teknik altyapı konusunda desteklenmeye ihtiyaç duydukları varılan diğer sonuçlar arasındadır.    

DEVELOPMENT PROCESS OF LOCAL PRESS IN TURKEY FROM OTTOMAN PERIOD TO PRESENT TIME

Having changed both in broad and local scales, communication methods of Turkish press from Ottoman Period to present time have undergone various transformations due to economical, political and social conditions. In this study, with the aim of determining whether the contemporary local press has adapted to the digital technology or not, 54 local newspapers from 29 provinces in Turkey have been examined with qualitative and quantitative methods. Criteria like age of newspapers, number of employees, proprietorship status, references and photography usage have been handled as data. At the end of the study, it has been observed that number of local newspapers, whose history spans almost a century, has decreased and these newspapers avoid using digital technology. On the other hand, it has been established that there is a significant increase in the number of recently founded local newspapers, however these newspapers also have not sufficiently adapted to digital technology yet. Necessity of enriching local newspaper staff with young communication specialists who can use digital technology and requirement for technical infrastructural support to local newspapers are among other conclusions reached within our study.

Kaynakça

Basın İlan Kurumu (2017) Valiliklerin Resmi İlan Tutarları Raporu, 2017.

Basın İlan Kurumu (2017) Yayın İlan Tutarları Raporu, Nisan 2017.

Basın İlan Kurumu (2017) Yayın Tiraj Raporu, Nisan 2017.

Benek M K (2016) Osmanlı'da Basının Doğuşu ve II. Meşrutiyete Kadarki Gelişimi, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7, 27-39.

Duman H (2007) Osmanlı Döneminde Yerel Basın, Türkiye’de Yerel Basın, s. 78-89, Der: Suat Gezgin, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul.

Fırat O (1995) Türkiye’de Yerel Basının Gelişmesi Üzerine Notlar, Kebikeç Dergisi, 2, 161-163.

Gevgilili A (1983) “Türkiye Basını”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi 1. Cilt, İletişim Yayınları, İstanbul.

Girgin A (2001) Türk Basın Tarihi’nde Yerel Gazetecilik, İnkılâp Kitabevi, İstanbul.

Girgin A (2009) Türkiye’de Yerel Basın, Der Yayınları, İstanbul.

İnuğur M N (1992) Türk Basın Tarihi (1919–1989), Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, İstanbul.

Kabacalı A (2000) Başlangıçtan Günümüze Basın Sansürü, Literatür Yayınları, İstanbul.

Karayün N (Şubat 2018) İstanbul Aydın Üniversitesi, Yüz yüze görüşme.

Keçili N (1984) İletişim Olayları İçinde Yazılı Basının Durumu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, İstanbul.

Koloğlu O (2008) Osmanlı’dan 21. Yüzyıla Basın Tarihi, Pozitif Yayınları, İstanbul.

Konrad Adenauer Vakfı (1998) Yerel Gazetecilik, Televizyonculuk ve Radyoculukta Meslek İçi Eğitim, Konrad Adenauer Vakfı Yayınları, İstanbul.

Öç B (2014) Türkiye’de Basın İlan Kurumu’nun Yerel Basına Etkileri Uygulamalı Bir Alan Çalışması; Sivas Yerel Basını Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sos. Bil. Enst., Ankara.

Şapolyo E B (1969) Türk Gazeteciliği Tarihi ve Her Yönüyle Basın, Güven Matbaası, Ankara.

Şapolyo E B (1971) Türk Gazeteciliği Tarihi ve Her Yönüyle Basın (2. Baskı), Güven Matbaası, Ankara.

Şeker M (2007) Tekniği, İçeriği, Çalışan Profili, Haber Kaynakları, Ekonomi Politiği, Gücü ve Sorunlarıyla Yerel Gazeteler, Tablet Yayınları, Konya.

T.C. Resmi Gazete (1931) Matbuat Hürriyeti ve Matbu Eserler Neşri Hakkında Kanun, 8 Ağustos.

T.C. Resmi Gazete (1938) Matbuat Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun, 15 Temmuz.

Topuz H (2003) II. Mahmut’tan Holdinglere Türk Basın Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul.

Yaşar R (Şubat 2018) İstanbul Aydın Üniversitesi, Yüz yüze görüşme.

Yücel S (1999) Yerel Basın, Medya Gücü ve Demokratik Kurumlar, Der: Korkmaz Alemdar, Alfa Yayınları, İstanbul.

5 Ocak Gazetesi

7 Mart Gazetesi

Akdeniz’de Yeni Yüzyıl Gazetesi

Antalya Gündem Gazetesi

Antalya Körfez Gazetesi

Avrupa Gazetesi

Başkent Gazetesi

Bölgede Değişim Gazetesi

Burası Çanakkale Gazetesi

Burdur Gazetesi

Bursa Kent Gazetesi

Bursa Sancak Gazetesi

Bursa’da Meydan Gazetesi

Büyük Kocaeli Gazetesi

Çağdaş Kocaeli Gazetesi

Çanakkale Haber Gazetesi

Çanakkale Olay Gazetesi

Değişim Gazetesi

Demokrat Kocaeli Gazetesi

Doğrusöz Gazetesi

Doğru ve Tarafsız Haber Gazetesi

Doğubeyazıt Gazetesi

Düzce Damla Gazetesi

Düzce Postası Gazetesi

Ekspres Gazetesi

Gazete Arena

Gazete Bursa

Gerçek Alanya Gazetesi

Giresun İleri Gazetesi

Gülses Gazetesi

Güne Bakış Gazetesi

Güney Gazetesi

Haber Ekspres Gazetesi

Hedef Halk Gazetesi

İl Gazetesi

İl Sesi Gazetesi

İleri Gazetesi

İstikbal Gazetesi

Kalem Gazetesi

Karadeniz Gazetesi

Karadeniz’de Son Nokta Gazetesi

Körfez Gazetesi

Metropol Gazetesi

Olay Gazetesi

Ordu Olay Gazetesi

Referans Gazetesi

Sinop Pusulası Gazetesi

Şarköy Gazetesi

Telgraf Gazetesi

Trakya Gazetesi

Yeni Adana Gazetesi

Yeni Çayeli Gazetesi

Yeni Viçe Gazetesi

Yeşilgiresun Gazetesi

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { josc397938, journal = {Selçuk İletişim}, issn = {}, eissn = {2148-2942}, address = {}, publisher = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {92 - 122}, doi = {10.18094/josc.397938}, title = {Osmanlı'dan Günümüze Türkiye'de Yerel Basının Gelişim Süreci}, key = {cite}, author = {Uçak, Olcay and Erkal, Abdi} }
APA Uçak, O , Erkal, A . (2019). Osmanlı'dan Günümüze Türkiye'de Yerel Basının Gelişim Süreci . Selçuk İletişim , 12 (1) , 92-122 . DOI: 10.18094/josc.397938
MLA Uçak, O , Erkal, A . "Osmanlı'dan Günümüze Türkiye'de Yerel Basının Gelişim Süreci" . Selçuk İletişim 12 (2019 ): 92-122 <
Chicago Uçak, O , Erkal, A . "Osmanlı'dan Günümüze Türkiye'de Yerel Basının Gelişim Süreci". Selçuk İletişim 12 (2019 ): 92-122
RIS TY - JOUR T1 - Osmanlı'dan Günümüze Türkiye'de Yerel Basının Gelişim Süreci AU - Olcay Uçak , Abdi Erkal Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18094/josc.397938 DO - 10.18094/josc.397938 T2 - Selçuk İletişim JF - Journal JO - JOR SP - 92 EP - 122 VL - 12 IS - 1 SN - -2148-2942 M3 - doi: 10.18094/josc.397938 UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Selçuk İletişim Osmanlı'dan Günümüze Türkiye'de Yerel Basının Gelişim Süreci %A Olcay Uçak , Abdi Erkal %T Osmanlı'dan Günümüze Türkiye'de Yerel Basının Gelişim Süreci %D 2019 %J Selçuk İletişim %P -2148-2942 %V 12 %N 1 %R doi: 10.18094/josc.397938 %U 10.18094/josc.397938
ISNAD Uçak, Olcay , Erkal, Abdi . "Osmanlı'dan Günümüze Türkiye'de Yerel Basının Gelişim Süreci". Selçuk İletişim 12 / 1 (Ocak 2019): 92-122 .
AMA Uçak O , Erkal A . Osmanlı'dan Günümüze Türkiye'de Yerel Basının Gelişim Süreci. Selçuk İletişim. 2019; 12(1): 92-122.
Vancouver Uçak O , Erkal A . Osmanlı'dan Günümüze Türkiye'de Yerel Basının Gelişim Süreci. Selçuk İletişim. 2019; 12(1): 92-122.