Ömer Kavur’un Zaman Kavramına Yaklaşımının Hikaye Akışına Etkisi: Akrebin Yolculuğu

Öz Sinemanın keşfinden bugüne dünyada hakim olan klasik anlatı yapı çerçevesinde filmler üretilmektedir. Ancak sinemanın zaman içinde gelişmesi ve çeşitli kuramcılar tarafından farklı tanımlanması, onun klasik anlatı özelliğini kırarak farklı yapılarda üretilmesine imkan tanımıştır. Türkiye’de kendine özgü anlatım üslubuna sahip yönetmenlerden biri olan Ömer Kavur, bu anlayış çerçevesinde filmler üretmiştir. Genellikle yolculuk temasını kullandığı filmlerinde soyut kavramları metaforik ögeler kullanarak peliküle yansıtmıştır. Özellikle zaman kavramı üzerine inşa ettiği son dönem filmleri sinema sanatının felsefi boyutunu ön plana çıkarmıştır. Bu çerçevede “Akrebin Yolculuğu”, Kavur’un zaman kavramını sorguladığı ve bunu çağdaş anlatı kalıbı içinde inşa ettiği bir film olma özelliği kazanmaktadır. Bu çalışma, Kavur’un, son dönem filmlerinden “Akrebin Yolculuğu” filmindeki zamanı sorgulayışının çağdaş anlatı yapısı çerçevesinde hikaye akışına nasıl etki ettiğini çözümlemeyi hedeflemektedir.

Kaynakça

Akyürek, F. (2004) Senaryo Yazarı Olmak, Senaryo Yazmak, Kapital Medya Hizmetleri, İstanbul

Aytaç, İ. D. (2002) Yönetmen: Ömer Kavur, Ankara Sinema Derneği, Ankara

Berger, J. (2012) Görme Biçimleri, Metis Yayınları, İstanbul

Bergson, H. (1986) Yaratıcı Tekamül, Milli Eğitim Yayınları, İstanbul

Brecht, B. (1977) Sinema Yazıları ve Brecht, Sinema, Sanat İlişkileri Üstüne Yazılar, Görsel Yayıncılık, İstanbul

Büker, B. v. (1996) Film Dili: Kuramsal ve Eleştirel Eğilimler, Kavram Yayınları, İstanbul

Büker, S. (2012) Sinemada Anlam Yaratma, Hayalperest Yayınları, İstanbul

Çomak, N. A. (1997) Gizli Yüz’ün İzinde Akrebin Yolculuğu, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, İstanbul

Dabağlar, N. (2012) Dejavu ve Paralel Evrenler, Indıgo Dergisi, s. 79.

Darçın, H. (2016) Sinemada Gerçeklik Algısı ve Tasavvuf İlişkisi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara

Erdoğan, İ. (2012) Pozitivist Metodoloji ve Ötesi: Araştırma Tasarımları Niteliksel ve İstatiksel Yöntemler, Pozitif Matbaacılık, Ankara

Eren, H. (2013) Felsefe Üzerine Notlar: felsefeyapma.blogspot.com, erişim tarihi: 15.04.2016

Esen, H. (2009) Ömer Kavur Sinemasında Edebiyat Uygulamaları, Yeni İnsan Yeni Sinema, 112.

Esen, Ş. K. (2002) Sinemamızda Bir Auteur: Ömer Kavur, Alfa Yayınları, İstanbul

Greimas, A. J. (1996) Reflections on Actantial Models, J. A. Susana Onega (eds), Narratology: An Introduction, Longman Group, London

Moran, B. (1983) Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış I, İletişim Yayınları, İstanbul

Nowell-Smith, G. (2008) Dünya Sinema Tarihi, Kabalcı Yayınevi, İstanbul

Odacı, S. (2009) Ulysses ve Tutunamayanlar’da Bilinç Akışı Tekniği, International Periodical Fort he Languages, Lİterature and History of Turkish or Turkic, 612.

Ong, W. J. (2012) Sözlü ve Yazılı Kültür, Metis Yayınları, İstanbul

Sofuoğlu, H. (2004) Bergson ve Sinema, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 67.

Sözen, M. (2008) Anlatı Mesafesi-Anlatı Perspektifi Kavramları, Sinematografik Anlatı ve Örnek Çözümlemeler, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 132.

Tarkovski, A. (2008) Mühürlenmiş Zaman , Agora Kitaplığı, İstanbul

Timuçin, A. (2005) Düşünce Tarihi, Gerçekçi Düşüncenin Çağdaş Görünümü, Bulut Yayınları, İstanbul

Todorov, T. (2004) Fantastik, Metis Yayınevi, İstanbul

Tosun, N. (2011) Modern Öykü Kuramı, Hece Yayınları, Ankara

Türkeş, Ö. (2001) Taşra İktidarı, Toplum ve Bilim, s. 221.

Ünal, Y. (2015) Dram Sanatı ve Sinema, Hayalperest Yayınları, İstanbul

Kaynak Göster

Bibtex @sanat ve edebiyat { josc306396, journal = {Selçuk İletişim}, issn = {}, eissn = {2148-2942}, address = {}, publisher = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {349 - 365}, doi = {10.18094/josc.306396}, title = {Ömer Kavur’un Zaman Kavramına Yaklaşımının Hikaye Akışına Etkisi: Akrebin Yolculuğu}, key = {cite}, author = {Baloğlu, Uğur} }
APA Baloğlu, U . (2018). Ömer Kavur’un Zaman Kavramına Yaklaşımının Hikaye Akışına Etkisi: Akrebin Yolculuğu . Selçuk İletişim , 11 (1) , 349-365 . DOI: 10.18094/josc.306396
MLA Baloğlu, U . "Ömer Kavur’un Zaman Kavramına Yaklaşımının Hikaye Akışına Etkisi: Akrebin Yolculuğu" . Selçuk İletişim 11 (2018 ): 349-365 <
Chicago Baloğlu, U . "Ömer Kavur’un Zaman Kavramına Yaklaşımının Hikaye Akışına Etkisi: Akrebin Yolculuğu". Selçuk İletişim 11 (2018 ): 349-365
RIS TY - JOUR T1 - Ömer Kavur’un Zaman Kavramına Yaklaşımının Hikaye Akışına Etkisi: Akrebin Yolculuğu AU - Uğur Baloğlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18094/josc.306396 DO - 10.18094/josc.306396 T2 - Selçuk İletişim JF - Journal JO - JOR SP - 349 EP - 365 VL - 11 IS - 1 SN - -2148-2942 M3 - doi: 10.18094/josc.306396 UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Selçuk İletişim Ömer Kavur’un Zaman Kavramına Yaklaşımının Hikaye Akışına Etkisi: Akrebin Yolculuğu %A Uğur Baloğlu %T Ömer Kavur’un Zaman Kavramına Yaklaşımının Hikaye Akışına Etkisi: Akrebin Yolculuğu %D 2018 %J Selçuk İletişim %P -2148-2942 %V 11 %N 1 %R doi: 10.18094/josc.306396 %U 10.18094/josc.306396
ISNAD Baloğlu, Uğur . "Ömer Kavur’un Zaman Kavramına Yaklaşımının Hikaye Akışına Etkisi: Akrebin Yolculuğu". Selçuk İletişim 11 / 1 (Ocak 2018): 349-365 .
AMA Baloğlu U . Ömer Kavur’un Zaman Kavramına Yaklaşımının Hikaye Akışına Etkisi: Akrebin Yolculuğu. Selçuk İletişim. 2018; 11(1): 349-365.
Vancouver Baloğlu U . Ömer Kavur’un Zaman Kavramına Yaklaşımının Hikaye Akışına Etkisi: Akrebin Yolculuğu. Selçuk İletişim. 2018; 11(1): 349-365.