Improving Children's Communicative Competence and Performance Through Storytelling Model

Bu makalenin amacı, hikaye anlatma yönteminin 3-8 yaşları arasındaki çocukların kültürel, zihinsel, dilsel, sosyo-duygusal, ruhsal katkılarını gözden geçirerek, ağırlıklı olarak, hikaye anlatma yöntemi yoluyla çocukların hem ana dil hem de erek dil gelişimini irdelemektir. Buna ek olarak, çocukların dil gelişimi için hikaye-odaklı bir dil öğretim modeli önererek, bu süreç içerisinde, hikaye anlatma tekniklerinin sınıf içinde etkili bir biçimde nasıl uygulanacağı hakkında ilköğretimde görev yapan öğretmenlere bazı önerilerde  bulunulmaktadır. 

___

 • Demirel Ö (1991) A Curriculum Design For Life-long Language Learning, XVII th FIPLV World Congress Pecs, Hungary, August 10-14. Dubin F and Olshtain E (1986) Course Design: Developing Programs and Materials for Lan- guage Learning, Cambridge University Press, London.
 • Ellis G (1996) Teaching English Through Sto- ries, Teaching English, Winter 1996, Number 3, Oxford University Press.
 • Kantarcıoğlu S (1991) Eğitimde Masalın Yeri, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Öğretmen Kitapları Dizisi, İstanbul.
 • Lazer G (1993) Literature and Language Teaching : A Guide for teachers and trainers, CUP, Cambridge.
 • Lee WR (1970), Editorial, English Language Teaching, 25, 1-2.
 • Moody HLB (1971) The Teaching of Literature in Developing Countries, Longman Group, London.
 • Oster J (1989) Seeing with Different Eyes: Another view of literature in the ESL class, TESOL Quarterly, 23 (1).
 • Pedersen ME (1995) Storytelling and the Art of Teaching, FORUM, 33 (1), 2-5.
 • Povey JF (1979), The Teaching of Literature in Advanced ESL Classes, In L. McIntosh & M. Celce-Murcia (eds), Teaching English as a Second or Foreign Language, Newbury House, Rowley, MA.
 • Povey JF (1967), Literature in TESL Programs: The Language and the Culture, TESOL Quar- terly, 1, 40-46.
 • Spack R (1985), Literature, Reading, Writing and ESL: Bridging The Gaps, TESOL Quarter- ly, 19(4), 703-721.
 • Stockdale J (995), Storytelling, FORUM, 33(1), 22-23
 • Tutaş N (2000), Literature in Foreign Lan- guage Teaching, Language Journal, 87, Ocak 2000.
 • Widdowson H (1982), The Use of Literature, In M. Hines & W. Rutherford (eds), On TESOL 81: 203-214, Teachers of English To Speakers Of Other Languages, Washington, DC.
 • Widdowson HG and Rossner R (1983), Talk- ing Shop: H.G. Widdowson On Literature and ELT, ELT Journal, 37 (1), 30-35.

___

APA Kabadayı, A. (2013). Improving Children's Communicative Competence and Performance Through Storytelling Model . Selçuk İletişim , 3 (4) , 197-202 .