Endüstrileşme Olgusu ve Endüstriyel Reklamcılık

Bugün, güdülenmenin toplumsal bir nitelik taşıdığı kabullenilmektedir. Bu nedenle toplumsal güdüler ülkeden ülkeye, toplumdan topluma değişirler. Toplumsallaşma süreci, doğuştan gelen içgüdü ve dürtülerle, sonradan öğrenilen güdülerin birleşimi olarak yorumlanabilir. Bireysel düzeydeki güdülenme, algılama ve değerler gibi psikolojik olay ve süreçler, toplumsal düzeyde sosyal sınıf, kültür gibi olay ve süreçler olarak gelişmektedir. Günümüz endüstrisi bugünün modern insanın ihtiyaç duyduğu besininden, taşıtına; giyiminden, aydınlığına (enerji) dek tüm materyallerin karşılanmasına kadar birçok aşamalardan geçmiştir. Son zamanlarda iletişim araçlarının yaygınlaşması sonucu reklam olgusu bir sanat dalı olarak gelişmiştir. Bugün artık her yerde, endüstri ile birlikte reklam sanatı da görülmektedir. Kurulan yeni sanayi dalları, firmalar öncelikle tanıtıcı nitelikteki simgelerini, amblemlerini ortaya koymaya çalışmakta ve özellikle ticaret sergileri ve fuarlar yoluyla da reklam yapma zorunluluğunu duymaktadır. Bu nedenle çağımız bir “Endüstri Çağı” özelliğini gösterirken “Reklam Çağı” özelliğini de beraberinde getirmektedir. Bu makalede endüstriyel reklamcılığın günümüzdeki geldiği nokta incelenmeğe çalışılmıştır. 

___

  • Aşıcı Ö (1976) Endüstriyel Pazarlama, Ege Üniversitesi Yayını, İzmir.
  • Bıçakçı İ (2001) İletişim Dünyamız, Media Cat Yayını, İstanbul.
  • Cereci S (2004) Reklam Sanatı, Metropol Ya- yınları , İstanbul.
  • Demir M H ve Gümüşoğlu Ş (2003) Üretim Yönetimi, Beta Basım Yayın, İstanbul.
  • Karafakioğlu M (2000) Uluslararası Pazarlama Yönetimi, Beta Yayını, İstanbul.
  • Kocabaş F ve Elden M (2006) Reklamcılık,

___

APA Tunçkan, E. (2013). Endüstrileşme Olgusu ve Endüstriyel Reklamcılık . Selçuk İletişim , 5 (2) , 113-120 .