ET-TEFSÎRU'L-MEVZUÎ Lİ SÛVERİ'L-KUR’ÂNİ’L-KERÎM

Öz Konulu tefsir, son dönem Kur’ân çalışmalarında öne çıkan tefsir yöntemlerinden biridir. Akademik camianın sahiplenmesi ve bazı ilim adamlarının yoğun çalışmaları neticesinde bir tefsir hareketine dönüşmüştür. Bu hareket, günümüz insanının ciltler dolusu tefsir külliyatından istifade etmek sûretiyle Kur’ân'ın herhangi bir konusunu veya sûresini bütüncül olarak anlamayacağı varsayımına dayanır. Onlara göre, Kur’ân'ın bütüncül bir şekilde anlaşılması ancak konulu tefsir ile mümkündür.
Anahtar Kelimeler:

Konulu Tefsir, Kur'an, Bütünlük

Kaynakça

et-Tefsîru'l-Mevzuî li Sûveri'l-Kur’âni’l-Kerîm

Kaynak Göster

ISNAD Temizkan, Abdullah . "ET-TEFSÎRU'L-MEVZUÎ Lİ SÛVERİ'L-KUR’ÂNİ’L-KERÎM". Şarkiyat 9 / 2 (Kasım 2017): 1122-1126 .