BATI’DA ŞARKİYAT ÇALIŞMALARININ TARİHÇESİ VE AMAÇLARI

Şarkiyat çalışmalarının temelinde Doğu ile Batı olmak üzere iki bölge vardır. Doğu’nun tarihi, kültürü ve medeniyeti, İslamiyet’in doğuşundan itibaren Batılıların dikkatini çekmeye başladı. İnceleme alanı genelde İslam medeniyetini tanıma, özelde de Doğu’yu keşfetme olmuştur. Ancak, Batılıların Doğu’yu araştırma tarihi üzerinde farklı rivayetler bulunduğu gibi amaçları üzerinde de farklı görüşler mevcuttur. Bu makalemizde şarkiyatın anlamı üzerine kısaca durduktan sonra şarkiyatın tarihçesinden ve amaçlarından bahsedeceğiz.

HISTORICAL BACKGROUND OF ORIENTAL STUDIES IN THE WEST AND THIS STUDIES’ GOALS

Oriental studies are based on two regions, East and West. The history, culture, and civilization of the East began to attract of the Westerners from the birth of Islam. This area of interest has generally been to recognize the Islamic civilization and in particular to explore the East. There are different rumors on the history of the Western’s study the East, as well as the different opinions on its purposes about this. In this article, we will talk briefly about the significance of the orientations and then to the history and aims of the orientations.

___

Mahmud Hamdi Zakzuk, Oryantalizm veya Medeniyetler Hesaplaşması, çev. Abdulaziz Hatip, Yeni Akademi Yayınları, İzmir 2006.

Abdullah Metin, Oksidentalizm –İki Doğu İki Batı, Açılım Kitap Yayınevi, İstanbul 2013.

Ali b. İbrahim, Künh’l-istişrak, el-Mefhum, el-ahdâf-el-İrtibât, Birsan Yayınevi, Diva 2011.

Yücel Bulut, Oryantalizmin eleştirel kısa Tarihi, Yöneliş yayınları, İstanbul 2002).

Ebu’l-Hasen Ali Nedvî, Rahmet Peygamberi, çev. Abdülkerim Özaydın, İz yayıncılık, İstanbul 2012.

Mevlana Şibli, Peygamberimizin Hayatı, çev. Ahmet Karataş, Timaş Yayınları, İstanbul 2013.

Vassilij Viladimiroviç Barthold, Asya’nın Keşfi Rusya ve Avrupa’da Şarkiyatçılığın Tarihi, Yöneliş Yayınları, çev. Kaya Bayraktar-Ayşe Meral.

Edward W. Said, Oryantalizm: Sömürgeciliğin Keşif Kolu, çev. Selahaddin Ayaz, Pınar Yayınları 2.basım, İstanbul 1989.

Anastasia Uçar, Krackovskij İgnatij Julianoviç: Hayatı ve Nad Arabskimi adlı eserinin incelenmesi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul 2015.

___

Chicago Kızılcık, A . "BATI’DA ŞARKİYAT ÇALIŞMALARININ TARİHÇESİ VE AMAÇLARI". Şarkiyat Mecmuası (2018 ): 151-161