Görsel Sanatlarda Malzemeyle Düşünme Ve Sözel Olmayan Bilgi

Görsel Sanatlar alanında malzeme olarak tanımlananın sınırları genişlerken, malzeme tercihi beraberinde çok katmanlı bir bilgi taşımaktadır. Araştırmanın amacı sözel dilin egemen olduğu hızlı iletişim çağında, malzemenin içeriğinde pratik yoluyla aktarılan sözel olmayan bilginin yapısını irdelemektir. Maddeselliğin merkezde olduğu, malzeme pratiğinin bir bilgi formu olarak ele alındığı “Malzemeyle Düşünme” çalışmaları, disiplinlerarası yeni bir yaratıcı araştırma alanı olarak şekillenmektedir. Pratik yoluyla aktarılan bilgi türünde amaç sözel olmayan ve yapma eyleminin içeriğindeki “tacit” olarak ifade edilen bilgi türünü açığa çıkarmaktır. Konu üzerine çalışan çağdaş bilim felsefecisi Michael Polanyi’nin, nesnel ve kesin bilgi idealine getirdiği eleştirel çalışmaları, yaratıcı düşünme ve görsel sanatlar alanına da katkı yapmaktadır. Görsel sanatlar alanında sözel dilin ve malzemeyle aktarılan örtük bilginin ilişkisi, 60’lar sonrasından günümüze örnekler üzerinden incelenmektedir.

MATERIAL THINKING IN VISUAL ARTS AND NON-DISCOURSIVE KNOWLEDGE

While the boundaries of what is defined as material in the field of Visual Arts are widening, material preference is accompanied by a multi-layered knowledge. The aim of the research in the age of rapid communication dominated with verbal language is, examining the structure of nondiscoursive information that is conveyed through practicality in the context of the material. The study of “Material Thinking” is shaped as an interdisciplinary new field of creative research, in which materiality is centred and the material practice is considered as a form of information. The purpose of the knowledge conveyed through practice is to expose the non-discoursive knowledge embedded in the act of making, defined as “tacit” knowing. Michael Polanyi, a contemporary philosopher working on the subject, contributes to the field of creative thinking and visual arts by his critical work discussing the ideal of objective and certain knowledge. The subject is investigated through examples of art work since the 60’s till today, looking to the relation of verbal language and the implicit knowledge conveyed by material.

Kaynakça

Carter, P. (2004). Material Thinking: The Theory and Practice of Creative Research. Melbourne: Melbourne University Press.

Ingold, T. (2011). Redrawing Anthropology: Materials,Movements, Lines. Surrey : Ashgate Publishing.

Polanyi, M. (1958). Personal Knowledge: Towards a Post-critical Philosophy. New York: Harper Torchbooks.

Polanyi, M. (1966). The Tacit Dimension. New York: Doubleday & Company Inc.

Polanyi, M. (1970). “What is a Painting?” The British Journal of Aesthetics, 10, 225-236.

Temkin, A. ve Rose, B. (1993). Thinking is Form: The Drawings of Joseph Beuys. London: Thames & Hudson Publishers.

Görsel 1. Web: http://lavieboheme2010.blogspot.com.tr/2013/09/the-tricks-ofsantignazio.html 13.Şubat.2018’de alınmıştır.

Görsel 2. Web: https://www.artgallery.nsw.gov.au/collection/works/434.1997.9/ 13.Şubat.2018’de alınmıştır.

Görsel 3. Web: http://www.imgrum.org/tag/turkishgrammar 13.Şubat.2018’de alınmıştır.

Görsel 4. Web: http://oyleveyaboyle.blogspot.com.tr/2011/02/ 13.Şubat.2018’de alınmıştır.

Görsel 5. Web: http://www.goldsworthy.cc.gla.ac.uk/image/?id=ag_02391&t=1 13.Şubat.2018’de alınmıştır.

Görsel 6. Web: https://www.npr.org/2015/10/08/446731282/sculptor-turns-rain-iceand-trees-into-ephemeral-works 13.Şubat.2018’de alınmıştır.

Görsel 7. Web: https://hausderkunst.de/en/explore/artists/phyllida-barlow 13 Şubat 2018’de alınmıştır.

Görsel 8. Web: http://www.highhousegallery.com/other-artists/phyllida-barlow/ 13 Şubat 2018’de alınmıştır.

Görsel 9. Web: https://www.irishexaminer.com/breakingnews/entertainment/sculptorphyllida-barlow-to-represent-britain-at-prestigious-venice-biennale-723734.html (13. Şubat.2018)

Görsel 10. Web: http://ci13.cmoa.org/artists/phyllida-barlow 13 Şubat 2018’de alınmış

Kaynak Göster