UYSAL, YIKICI: ROMANCI VE FEMİNİST FATMA ALİYE

LA SOUMİSE, LA SUBVERSIVE: FATMA ALİYE, ROMANCIÈRE ET FÉMİNİSTETURCICA, Revue d’Etudes turques peuples, langues cultures, États, 1995, TOME: xxvııCarter Vaughn Fındley                                                    Çev.  UYSAL, YIKICI: ROMANCI VE FEMİNİST FATMA ALİYE                                                                                     Kadın ve Diğer “Ötekiler” Feminist eleştiri, kadınlardaki yazınsal anlatım geleneklerinin gelişiminde ortaya çıkan karmaşıklıklara duyarlılığımızı artırdı.Bu yazınsal gelenek, artzamanlı bir görüş açısı içinde, ne otantik ne de özerk olan ikinci cinsin bir dışavurumu olarak başlar. Ataerkil bir kültürde bu ikinci cins, erkek gözüyle görülmektedir Kadındaki ataerkil bakış açısı halen kadının kendine bakışını bulandırmaktadır. Kadın yazını geleneğinin yaratılması kadınların, erkek bakış açılarından kurtulmak için çabalamalarını gerektirmektedir. Zaman zaman, kadın yazını açıklıktan uzak ya da çelişkili görünecektir. Kadın, uçuklukla köktencilik, uysallıkla yıkıcılık arasında bocalayacaktır. Ataerkil bir kültürde kadın yazınını değerlendirmek için anlatım olanaklarını açığa çıkarmak gerekir. Bu da bizi yazınsal türlerin kadın elinde değişime uğradığı sonucuna götürebilir.

___

  • Fatma Aliye, Nisvan-ı İslam, İstanbul, 1309/1891-92. Mübeccel Kızıltan, Fatma Aliye Hanım, Yaşamı, Sanatı, Yapıtları ve Nisvan-ı İslam, İstanbul, 1993.