TÜRKÇE VE BAHASA MELAYAN DİLLERİNDEKİ İKİLEME SÜRECİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Bu çalışma Türkçe ve Bahasa Melayu dillerindeki tam ikileme sürecini incelemektedir ve bu diller arasındaki benzerlik ve farklılıkları tam ikileme sürecinde yer alan sözcük sınıfının türleri ve sürecin sonunda ikilemesi olan sözcük türü açısından ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, şu üç adımdan oluşan karşılaştırmalı analize başvurulmuştur: (1) tanımlama; (2) yan yana getirme; (3) karşılaştırma (Krzeszowski, 1990: 35). Her iki dildeki ikileme türlerinin tanımlanmasının ardından, yalnızca her iki dilde de var olan tam ikileme süreci açısından bir araya getirilir ve karşılaştırılır.  Tam ikileme sürecine dahil olan sözcük türüne göre, bu çalışma Bahasa Melayu ve Türkçe dillerinde ad ve sıfatların tam ikilemesi olduğunu, ancak her iki dilde de belirteçlerin tam ikileme sürecinin olmadığını göstermektedir. Öte yandan, eylemlerin tam ikilemesi Bahasa Melayu dilinde mevcut iken, Türkçe’de eylemlerin tam ikilemesi gözlemlenmemiştir. Tam ikileme süreci sonunda oluşan yeni sözcüklere gelince, Bahasa Melayu’da adların ikilemesi sözcüğü çoğul yaparken, Türkçe’de bu durum eylemsi işlev ile gerçekleşmektedir. Bahasa Melayu’da adların ikilemesiyle işlev sözcük türünü koruyabilir veya değiştirebilir. Ancak Türkçe’de adların ikilemesi sonucu oluşan yeni sözcük kendi türünü koruyamamaktadır. Buna ek olarak; her iki dil de sıfatların tam ikilemesi ile sözcük türünü koruyabilir ve değiştirebilir. Bu karşılaştırmalı çalışma, tam ikileme sürecinde yer alan ve sürecin sonunda oluşan sözcük türleri açısından Bahasa Melayu ve Türkçe dilleri arasında benzerlikler olduğu kadar pek çok farklılık olduğunu göstermektedir. Karşılaştırmalı analiz iki dil arasındaki dilbilimsel farkı iyi bir şekilde ortaya koyduğu için, bu çalışma çeviri alanına uygulanabilir ve de Türkçe ve Bahasa Melayu dilini öğrenenlere yardımcı olabilir.

___

 • Chen, K. (1997). English vs Chinese: World views and writing styles. TESOL Matters, 7, 1-13.
 • Fisiak, J. (1981). Contrastive linguistics and the language teacher (pp.1-3). New York: Pergamon.
 • Fries, C.C. (1945). Teaching and learning English as a foreign language. Michigan: University of Michigan Press.
 • Göksel, A., & Kerslake, C. (2004). Turkish: A comprehensive grammar (pp.90-92). New York: Routledge.
 • Hengirmen, M. (1997). Türkçe dilbilgisi (p.404). Ankara: Engin Yayınevi.
 • Hunch, B. (Ed.). (2005). Studies on reduplication (pp.1). Berlin: Walter de Gruyter.
 • James, C. (1981). Contrastive analysis. Harlow: Longman.
 • Kaplan, R. (1966). Cultural thought patterns in intercultural education. Language Learning, 16, 1-20. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-1770.1966.tb00804.x (Accessed 20 March 2017)
 • Kauffman, C. A. (n.d.). Reduplication reflects uniqueness and innovation in language, thought and culture. York College of Pennsylvania.
 • Kazemian, B., & Hashemi, S. (2014). A Contrastive Linguistic Analysis of Inflectional Bound Morphemes of English, Azerbaijani and Persian Languages: A Comparative Study. Journal of Education and Human Development, 2(1), 593-614.
 • Keshavarz, M.H. (1994). Contrastive analysis and error analysis. Tehran: Rahnama Publications.
 • Krzeszowski, T. P. (1990). Contrasting languages: The scope of contrastive linguistics. Walter de Gruyter.
 • Lado, R. (1957). Linguistics across culture: Applied linguistics for language teaching. Michigan: University of Michigan Press.
 • Mirmokri, M., & Saifori, S. (2016). On the reduplication in Kurdish language. International Journal of Kurdish Studies, 2(3), 165-178.
 • Nadarajan, S. (2006). A cross linguistic study of reduplication. Arizona working papers in SLAT, 13, 39-541.
 • Nian, O. S., Jubilado, R. C., Dumanig, F. P., & Noor, A. H. M. (2012). A contrastive analysis of the reduplication process in Bahasa Melayu and Japanese. Polyglossia: the Asia-Pacific's voice in language and language teaching, 22, 67-71.
 • Nunan, D. (2001). Second language teaching and learning. Boston: Heinle & Heinle Publishers.
 • Odlin, T. (1989). Language transfer. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Ringbom, H. (1994). Contrastive analysis. In R. E. Asher and J. M. Y. Simpson (Eds.), Encyclopedia of Linguistics, 2, (737-742). Oxford: Permagon Press.
 • Sajavaara, K. (1981). Contrastive Linguistics: Past and Present and a Communicative Approach. In J. Fisiak (Ed.), Contrastive linguistics and the language teacher. Oxford: Pergamon Press.
 • Sanders, C. (1981). Recent developments in contrastive analysis and their relevance to language teaching. In J.Fisiak (Ed.), Contrastive linguistics and the language teacher (pp. 21-32.). Oxford:Pergamon Press.
 • See, C. M. (1980). The morphological analysis of Bahasa Malaysia. In Proceedings of the 8th conference on Computational linguistics (pp. 578-585). Association for Computational Linguistics.
 • Stern, H.H. (1983). Fundamental concepts of language teaching. Oxford:Oxford University Press.
 • Thomas, J. (1983). Cross-cultural pragmatic failure. Applied linguistics, 4, 91.
 • Underhill, R. (1976). Turkish grammar (p.436). Cambridge, MA: Mit Press.
 • Uzawa, H. (2012). Analysis and synthesis of the semantic functions of reduplication in Malay. Corpus-based Linguistics and Language Education, 9, 185-202.
 • Weinreich, V. (1953). Languages in contact. New York: Linguistic Circles of NY.