PORTRE YAZARI OLARAK SELİM İLERİ: KAR YAĞIYOR HAYATIMA

Selim İleri çağdaş Türk edebiyatının önde gelen isimlerindendir. Roman ve öyküleri ile tanınan yazarın hatırı sayılır sayıda anı kitabı bulunmaktadır. Yazarın anılarına yer verdiği kitaplardan biri de Kar Yağıyor Hayatıma (2004)’dır. Yazar bu kitabında yaşamında iz bırakan yirmi dört isim üzerinden anılarını ve değerlendirmelerini aktarmıştır. Bu makalenin amacı kitapta yer alan birbirinden bağımsız yirmi dört portrenin ortak yönlerini belirleyerek eserin kendi içerisindeki bütünlüğünü tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda yapılan okuma sonucunda yazarın benzer konuları benzer bir sıralama içerisinde ele aldığı görülmektedir. Selim İleri, bu portrelerinde ilk karşılaşmalara, bahsettiği isimlerin eserlerine, ölümlerin ardından yapılan törenlere önem vermiştir. Yazar, kırgınlıkları ve olumsuz yaşanmışlıkları anlatmamış, yirmi dört ismin kendi yaşamında bıraktığı izleri kendine özgü üslubu ile kaleme almıştır. Makalede ayrıca İleri’nin roman kahramanlarını oluştururken hangi isimlerden etkilendiği üzerinde durulmaktadır.Selim İleri çağdaş Türk edebiyatının önde gelen isimlerindendir. Roman ve öyküleri ile tanınan yazarın hatırı sayılır sayıda anı kitabı bulunmaktadır. Yazarın anılarına yer verdiği kitaplardan biri de Kar Yağıyor Hayatıma (2004)’dır. Yazar bu kitabında yaşamında iz bırakan yirmi dört isim üzerinden anılarını ve değerlendirmelerini aktarmıştır. Bu makalenin amacı kitapta yer alan birbirinden bağımsız yirmi dört portrenin ortak yönlerini belirleyerek eserin kendi içerisindeki bütünlüğünü tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda yapılan okuma sonucunda yazarın benzer konuları benzer bir sıralama içerisinde ele aldığı görülmektedir. Selim İleri, bu portrelerinde ilk karşılaşmalara, bahsettiği isimlerin eserlerine, ölümlerin ardından yapılan törenlere önem vermiştir. Yazar, kırgınlıkları ve olumsuz yaşanmışlıkları anlatmamış, yirmi dört ismin kendi yaşamında bıraktığı izleri kendine özgü üslubu ile kaleme almıştır. Makalede ayrıca İleri’nin roman kahramanlarını oluştururken hangi isimlerden etkilendiği üzerinde durulmaktadır.

___

  • Ferahlı, Birsen, Selim İleri’den ‘Kar Yağıyor Hayatıma’, Cumhuriyet Kitap, http://www.cumhuriyet. com.tr/?hn= 181966.
  • İleri, Selim (2003), “Öfkelerimi Yazmak Aklımdan Bile Geçmedi”, Milliyet Pazar,
  • http://www.milliyet.com.tr/kar-yagan--hayatlardan--
  • kesitler/pazar/haberdetayarsiv/19.04.2005/112563/default.htm
  • İleri, Selim (2010), Kar Yağıyor Hayatıma, İstanbul: Everest Yayınları.