SOVYETLER BİRLİĞİNİN İLK YILLARINDA TÜRKMENİSTAN’DA DİL - ŞİVE TARTIŞMALARI (I. KAYNAKLAR)

Türkmen düşünce tarihinin önemli meselelerinden biri de şüphesiz dil konusu olup, bu temayla ilgili bilimsel incelemeler ve tartışmalar yayınlanmıştır. Sovyetler Birliğinin ilk yıllarında Türkmenistan’da yazarlar yazılarının başlıklarının altına konunun tartışmaya açık olduğunu belirtmek gayesiyle “tartışma usulüyle” ibaresi eklemiştirler. Bu eleştirel yazı dizisinden biri de, Balıkçı’nın şiiriyle başlamakta ve değişik düşünce yapısına sahip yazarlar (Ferid Efendi, M.G., K. Muhammedov, G. Hüseyinov, Y.N. ve G. Sahedov) tarafından devam ettirmiştirler. “Şive” adı altında başlayan eleştiri yazıları zaman içinde dile, daha sonra da düşünceye dönüşmüştür. Bu dönem Türkmen dili üzerine değişik düşünce yapısına sahip yazarların açıkça bilimsel incelemelerin, tartışmaların yaşanmış bir zaman dilimidir.

One of the important issues of the Turkoman thought history is undoubtedly the language, and scientific reviews and discussions related to this theme have been published. In the first years of the Soviet Union, Turkmen writers put together a “through discursion” in order to state that it is open to debate under the in headings of writings. One of this critical writing series was initiated by Balikçi poetry and continued by authors with different mindset (Ferid Efendi, M.G., K. Muhammedov, G. Huseyinov, Y.N. and G. Sahedov) with different mindset. The criticism that started under the name of “Shive” turned inta language and then to thoughts by the time. This period is a period of time in which authors who have different thinking on the Turkmen language have obviously been exposed to scientific discussions