1980 VE 1990’LI YILLARDA “KİRPİ” MİZAH DERGİSİNDE YAYIMLANMIŞ SİYASAL KONULU KARİKATÜRLER

Bu makalede Azerbaycan karikatüristlerinin uluslararası arenada siyasi olayları konu edinen satirik dergi Kirpi’deki siyasi karikatürler ele alınmıştır. Sovyet ideolojisinin ayrılmaz bir parçası olan dış politikasının tanıtımını amaçlayan siyasi karikatürler değerlendirilmiş ve bu alandaki karikatüristlerin çoğunun eserleri incelenmiştir.

The article is about Azerbaijani cartoonists' political cartoons describing political events taking place in the international arena, and published in “Kirpi” satirical magazine. Political cartoons aiming promotion of foreign policy of the country, being an integral part of Soviet ideological machine are discussed, and many works of our cartoonists in this field are analysed