2008 Küresel Finans Krizi Sonrası Türkiye’de Uygulanan Kamu Harcama Politikalarının İstihdam Oranları Üzerine Etkisi

2008 yılında ABD’de başlayan finansal kriz küreselleşme ve entegre ekonomilerin bir sonucu olarak Türkiye dahil olmak üzere tüm dünyayı etkisi altına almıştır. ABD’de mortgage piyasalarında riskli ve geri dönmeyen kredilerin yol açtığı kriz, finansal ve reel piyasaları küresel çapta olumsuz bir şekilde etkilemiştir. Bu çerçevede krizin ekonomiler üzerindeki olumsuz etkilerini giderebilmek adına ülkeler çeşitli para ve maliye politikaları geliştirmişlerdir.

After the 2008 Global Financial Crisis in Turkey Emerging Public Expenditure Policies Impact on Employment Rates

The global financial crisis, which began in USA in 2008, had effected the whole world countries including Turkey as a result of globalization and integrated economies.  The crisis caused by risky and non-returnable loans in mortgage markets in the United States negatively affected financial and real markets globally. In this framework, countries developed various monetary and fiscal policies in order to mitigate the adverse effects of the crisis on economies. In this study, the relationship between the public expenditure, a significant instrument of fiscal policies implemented by the government, and the employment rates for the post-crisis period is explained. In addition to this explanation, the relationship between public expenditure and employment rates between 2006Q1-2016Q4 was analyzed according to the Toda- Yamamoto Granger causality test. As a result, unidirectional causality running from post- crisis public expenditure policies to employment rates is determined

___

 • Akgül Yılmaz, G., (2013), “Türkiye’de 2008-2009 Krizinde Uygulanan Genişletici Vergi Politikasının Üretim Üzerindeki Etkileri”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 34, Sayı:1, ss. 213-228.
 • Awokuse, T.O. (2003), Is the Export-Led Growth Hypothesis Valid For Canada? Canadian Journal of Economics, V.36, N.1, pp. 126-136.
 • Bayrak, M. ve Kanca, O.C. (2013), “2008 Yılı Küresel Finans Krizinin Türkiye’de Bazı Makroekonomik Değişkenler Üzerine Etkisi ve Uygulanan Maliye Politikalarının Cevabı”, 28. Maliye Sempozyumu, 22-26 Mayıs 2013, Antalya, ss. 84-110.
 • BDDK, http://www.bddk.gov.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/Kitaplar/8639agir_.pdf Erişim Tarihi: 02.02.2018
 • Bumin, M. (2009). Türk bankacılık sektörünün karlılık analizi: 2002-2008. Maliye Finans Yazıları, 23(84), 39-60.
 • Bocutoğlu, E. ve Ekinci, A (2009) Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası. Maliye Dergisi, Sayı: 156 ss. 168
 • Çınar, Barış, Erdoğan, Ö., Güngür, T. ve Tandoğan, P. (2010), “Küresel Kriz ve Politika Uygulamaları”, TCMB Ekonomi Notları, Sayı:2010/2.
 • Çeştepe, H ve Bilen, M (2001), ‘’ Devletin Ekonomideki Rolü: Finansal Kriz Sonrası Doğu Asya’da Performans Analizi’’ İktisat Dergisi, Sayı:183, ss. 56
 • Demircan Siverekli, E., (2003), “Vergilendirmenin Ekonomik Büyüme ve Kalkınmaya Etkisi”, Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı:21, ss.97-116.
 • Doğanalp, N (2012) Finansal Krizlerin Gelişmekte Olan Ülke Ekonomileri Üzerine Etkileri: Türkiye Örneği, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı İktisat Bilim Dalı
 • DPT (2009), “Yatırım Teşvik, İstihdam ve Kredi Garanti Desteği Paketi”, DPT, Mayıs.
 • Emsen, Ö. Selçuk (2004). Türkiye’de 1994-2001 döneminde uygulanan istikrar politikaları, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5, 86-108.
 • Kazgan, G. (2005). Türkiye Ekonomisinde Krizler (1929-2001): Ekonomi Politik Açısından Bir İrdeleme. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • MB (2009), “Kriz Maliyetlerinin Bütçeye Maliyeti”, Finansal İstikrar Raporu, Mayıs, www.tcmb.gov.tr
 • Özdemir, L. (2013), “2008 Küresel Ekonomik Krizinin İşletmeler Üzerindeki Etkileri”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt:14, Sayı:2, ss. 249-265.
 • Perron, P. (1989). The Great Crash, The Oil Price Shock, and The Unit Root Hypothesis. Econometrica, 57(2), pp.1361-1401.
 • Shan, J., Tian, G.G. (1998), Causality Between Exports and Economic Growth: The Empirical Evidence From Shanghai, Australian Economic Papaers, pp.195-202.
 • TEPAV,http://www.tepav.org.tr/upload/files/1271312239r2127.2007_08_Kuresel_Finans_Kri zi_ve_Turkiye_Etkiler_ve_Oneriler.pdf Erişim Tarihi: 03.01.2018
 • T.C. Maliye Bakanlığı, www.muhasebat.gov.tr/content/genel-yonetim-mali-istatistik-detayi?tabId=1&pageId=5 Erişim Tarihi: 28.12.1992
 • TCMB, (2011). Finansal İstikrar Raporu, Kasım, Sayı: 13.
 • TCMB (2001) Yıllık Rapor, Ankara.www.tcmb.gov.tr Erişim Tarihi: 03.01.2018
 • TUİK, https://biruni.tuik.gov.tr/isgucuapp/isgucu.zul Erişim Tarihi: 21.12.1992
 • Uygur, Ercan (2001). Krizden krize Türkiye: 2000 Kasım ve 2001 Şubat krizleri. Türkiye Ekonomi Kurumu Tartışma Metni, 1-40. Vardareri, D.ve Dursun, G. (2010) “Asimetrik Bilgi Çerçevesinde 2008 Küresel Krizinin İncelenmesi”, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, C.5, S.1, s.137-150
 • Ünal, A. ve Kaya, H. (2009), “Küresel Kriz ve Türkiye” http://www.ekopolitik.org Erişim Tarihi: 03.01.2018
 • Ümit, A. Ö. ve Bulut, E. (2013), “Türkiye’de İşsizliği Etkileyen Faktörlerin Kısmi En Küçük Kareler Regresyon Yöntemi ile Analizi: 2005-2010 Dönemi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:37, ss. 131-142.

___

Bibtex @araştırma makalesi { sid414143, journal = {Sakarya İktisat Dergisi}, issn = {2147-0790}, eissn = {2147-1126}, address = {Sakarya Üniversitesi İktisat Dergisi Esentepe Kampüsü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Blok 420}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {7}, number = {1}, pages = {92 - 109}, title = {2008 Küresel Finans Krizi Sonrası Türkiye’de Uygulanan Kamu Harcama Politikalarının İstihdam Oranları Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Gül, Ekrem and Akpolat, Ahmet Gökçe and Kaya, Recep} }
APA Gül, E. , Akpolat, A. G. & Kaya, R. (2018). 2008 Küresel Finans Krizi Sonrası Türkiye’de Uygulanan Kamu Harcama Politikalarının İstihdam Oranları Üzerine Etkisi . Sakarya İktisat Dergisi , 7 (1) , 92-109 .
MLA Gül, E. , Akpolat, A. G. , Kaya, R. "2008 Küresel Finans Krizi Sonrası Türkiye’de Uygulanan Kamu Harcama Politikalarının İstihdam Oranları Üzerine Etkisi" . Sakarya İktisat Dergisi 7 (2018 ): 92-109 <
Chicago Gül, E. , Akpolat, A. G. , Kaya, R. "2008 Küresel Finans Krizi Sonrası Türkiye’de Uygulanan Kamu Harcama Politikalarının İstihdam Oranları Üzerine Etkisi". Sakarya İktisat Dergisi 7 (2018 ): 92-109
RIS TY - JOUR T1 - 2008 Küresel Finans Krizi Sonrası Türkiye’de Uygulanan Kamu Harcama Politikalarının İstihdam Oranları Üzerine Etkisi AU - EkremGül, Ahmet GökçeAkpolat, RecepKaya Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Sakarya İktisat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 92 EP - 109 VL - 7 IS - 1 SN - 2147-0790-2147-1126 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sakarya İktisat Dergisi 2008 Küresel Finans Krizi Sonrası Türkiye’de Uygulanan Kamu Harcama Politikalarının İstihdam Oranları Üzerine Etkisi %A Ekrem Gül , Ahmet Gökçe Akpolat , Recep Kaya %T 2008 Küresel Finans Krizi Sonrası Türkiye’de Uygulanan Kamu Harcama Politikalarının İstihdam Oranları Üzerine Etkisi %D 2018 %J Sakarya İktisat Dergisi %P 2147-0790-2147-1126 %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD Gül, Ekrem , Akpolat, Ahmet Gökçe , Kaya, Recep . "2008 Küresel Finans Krizi Sonrası Türkiye’de Uygulanan Kamu Harcama Politikalarının İstihdam Oranları Üzerine Etkisi". Sakarya İktisat Dergisi 7 / 1 (Nisan 2018): 92-109 .
AMA Gül E. , Akpolat A. G. , Kaya R. 2008 Küresel Finans Krizi Sonrası Türkiye’de Uygulanan Kamu Harcama Politikalarının İstihdam Oranları Üzerine Etkisi. Sakarya İktisat Dergisi. 2018; 7(1): 92-109.
Vancouver Gül E. , Akpolat A. G. , Kaya R. 2008 Küresel Finans Krizi Sonrası Türkiye’de Uygulanan Kamu Harcama Politikalarının İstihdam Oranları Üzerine Etkisi. Sakarya İktisat Dergisi. 2018; 7(1): 92-109.
IEEE E. Gül , A. G. Akpolat ve R. Kaya , "2008 Küresel Finans Krizi Sonrası Türkiye’de Uygulanan Kamu Harcama Politikalarının İstihdam Oranları Üzerine Etkisi", , c. 7, sayı. 1, ss. 92-109, Nis. 2018